Natalija Miljković

Natalija Miljković

Position: (Оd)rastimo zajedno 2 - Korak napred!

Natalija Miljković, master vaspitač, rođena, živi i radi u Beogradu. Diplomirala na Učiteljskom fakultetu. Zaposlena u PU „Boško Buha“. Član je timova za informisanje i inkluzivno obrazovanje Ustanove. Autor projekta „(Od)rastimo zajedno 1 – primena savremenih vizuelnih sredstava“ prezentovan na Stručnoj konferenciji na Tari 2019.  U PPP-u radi u saradnji sa Centrom za integraciju mladih.

PREDAVANJE: (Оd)rastimo zajedno 2 – Korak napred!

Upotreba savremenih medija u vaspitno-obrazovnom procesu

Naglom ekspanzijom, savremeni mediji postaju jedan od najznačajnijih činilaca  u socijalizaciji deteta. Ovaj projekat nastao je kao rezultat saradnje dva vaspitača radi popularizacije upotrebe IKT-a u VOR-u (dopunjavanje znanja, izrada didaktike i kao provokacija za druge sadržaje i ciljeve) . U jednoj vaspitnoj grupi iz interesovanja za Minecraft proistekle su teme „Strip“ i „Na putu do SKC-a“, a u drugoj Pixelart i YouTube. Ukazivano je  na širok spektar mogućnosti upotrebe IKT-a i bezbednost na internetu.