Nataša Anđelković

Nataša Anđelković

Position: Panel diskusija: Znakovi pored puta; Glavno predavanje: Smernice za primenu digitalnih tehnologija u predškolskoj ustanovi i Okvir digitalnih kompetencija vapitača

Nataša Anđelković je direktor programa za predškolsko obrazovanje Centra za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan. Ona je strukovni vaspitač specijalista sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom, tenutno zaposlena u PU „11. april“ i angažovana kao edukator u Kliker IT centru za decu. Nataša je autor i koautor knjige “Dete i računar u porodici i dečjem vrtiću” (2008), udžbenika za predmet Digitalni svet (2020), više priručnika i brojnih naučnih publikacija, radova, prezentacija i radionica na teme primene i integracije digitalne tehnologije u vaspitno obrazovnom radu. Ona je koautor, realizator i moderator dva akreditovana programa stručnog usavršavanja za vaspitače. Učestvovala je kao trener i koautor u više različitih projekata podržanih od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a, kao i u više stručnih usavršavanja u Srbiji i drugim zemljama. Od 2016.do 2018. godine je bila eTwinning ambasador za Srbiju. Dobitnik je više domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja.

in