Nataša Duhanaj

Nataša Duhanaj

Position: Maslešin ekosistem

Nataša Duhanaj, diplomirani pedagog sa 20 godina radnog iskustva. Zaposlena u OŠ „Veselin Masleša”, Beograd. Izlagala na stručnim i naučnim skupovima Filozofskog i Učiteljskog fakulteta. Uzela učešće 2021.godine na naučnom skupu Filozofskog fakulteta „Vaspitanje i obrazovanje u digitaslnom okruženju”. Rad  „Digitalna pismenost:samoprocena učenika završnog razreda osnovne škole” objavljen je u Zborniku radova Filozofskog fakulteta.