Nataša Milosavljević

Nataša Milosavljević

Position: Naše istraživanje primene programa Scratch Junior

Nataša Milosavljević (bivša Glišović) diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beograd 2009. smer Računarstvo. Na istom je i doktorirala institucija 2018. godine, fokusirajući se na optimizaciju u kompromisu troškova vremena problema i grupisanju kada podaci nedostaju. Od 2011. do 2013. godine bila je zaposlena u Matematičkom institutu Srpska akademija nauka i umetnosti, kao naučni saradnik na projektu III44006: Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, zasnovanih na naprednim matematičke metode, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, elektroenergetskim sistemima, zaštite narodnog nasleđa i obrazovanja. Kasnije (2013-2018) radila je u Državi Univerzitet u Novom Pazaru kao asistent, odsek matematika. Sada ona radi u Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu u zvanju docenta, odsek za matematike i fizike. Dobitnica je Nagrade za mlade istraživače. Ona je radila na softveru za optimizaciju za probleme srpske železnice u saradnji sa Fakultetom Saobraćaj, Univerzitet u Beogradu. Takođe je radila kao deo projekta na nekoliko tehnička rešenja koja su rešavala probleme elektronskog dosijea Kliničkog centra u Srbija. Kasniji problemi grupisanja kada nedostaju podaci o pacijentima. Ona je donela odluku sistem podrške autoimunim bolestima u Kliničkom centru Srbije. Ona je sarađivala sa forenzikom za implementaciju sistema dnk analize za uzorke dnk mešavine. Recenzent of the 2019 Međunarodna konferencija o mekom računarstvu & Mašinsko učenje (SCML2019) april 26-29, Vuhan, Kina. Član organizacionog odbora konferencija posvećenih prof. Žarko Mijajlović i prof. Proslava Prešića organizovana je 2018. godine na Matematičkoj Institut SANU. Recenzent časopisa Asian Research Journal of Mathematics (2018). Reviever of vrhunski časopis, kategorija M21, Applied Soft Computing. (2016, 2017, 2018). Reviever of Međunarodna konferencija o fazi sistema i rudarenju podataka 2015. (FSDM2015) (2015). Recenzent 3. međunarodnog simpozijuma i 25. nacionalne konferencije o operativnosti Istraživanje (2014). Učesnica je ERASMUS+ programa, 2016. Sef projekta o unepredjenju visokog obrazovanja 2021/2022. Koautor je u više 20 naučnih publikacija, sa 127 citata i Hirš indeksom 8 (Scopus baza podataka). Ona je autor i koautor nekoliko desetina članaka i njen Hiršov indeks je 7 (Google naučnik).