Nataša Vrapčević

Nataša Vrapčević

Position: Međunarodni i globalni projekti u predškolskoj ustanovi "Naša radost"

Radi u predškolskoj ustanovi “Naša radost” više od 20 godina. Završila je Učiteljski fakultet u Somboru 2000. godine, a Učiteljski fakultet u Beogradu 2018. godine. Nataša je eTwinning ambasador, Teach SDGs  ambasador, EU Climate Pact ambasador, National Geographic sertifikovani edukator, MIEE  ekspert i trener novog predškolskog kurikuluma u Srbiji. Koautor je vodiča za predškolske vaspitače, autor 14 TV emisija za decu, autor muzičkih kompozicija za decu, autor Moodle kursa “STEAM metoda”.

Nataša će sa svojim kolegom predstaviti primere dobre prakse međunarodnih i globalnih projekata realizovanih u predškolskoj ustanovi “Naša radost” u poslednje dve godine. Projekti su “Global Goals Project”, “Climate Action Project”, “Explorers challenge educators”, etwinning projects, iEARN projects, “Earth Day Project”.