Nevena Perić

Nevena Perić

Position: Digitalne navike nastavnika - preduslov za digitalizaciju nastave

Nastavnik razredne nastave u OŠ  “Dimitrije Davidović” sa 26 godina radnog iskustva i pedagoški savetnik, specijalista obrazovne tehnologije i msr obrazovnih politika. Učesnik sam u različitim projektima koji za cilj imaju unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i uvođenje IKT-a u nastavu. Autor i realizator akreditovanih programa stručnog usavršavanja i brojnih stručnih radova, učesnik u istraživanjima i projektima u oblasti obrazovanja.

PREDAVANJE: Digitalne navike nastavnika – preduslov za digitalizaciju nastave

Rezultati sprovedenog istraživanja pokazuju da su digitalne kompetencije nastavnika često na niskom nivou, da oni najčešće pribegavaju štampanju materijala kreiranih na digitalnim uređajima. Sa druge strane imamo nastojanja države da digitalizuje sistem obrazovanja kroz programe stručnog usavršavanja. Da li su i na koji način digitalne navike nastavnika u skladu sa Okvirom digitalnih kompetencija? Pokušaćemo da odgovorimo na pitanje na koji način možemo doprineti unapređivanju digitalnih kompetencija nastavnika u cilju unapređivanja kvaliteta nastave.