Nevena Ružić

Nevena Ružić

Nevena Ružić bavi se pravom informacija skoro 20 godina. Radi u
Fondaciji za otvoreno društvo kao koordinatorka programa „Digitalna
straža“. Prethodno je preko 10 godina radila u Službi Poverenika za
informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Bila je
kandidatkinja preko 100 organizacija civilnog društvo za poverenika
2019. godine. Konsultantkinja je Saveta Evrope, kao i drugih
organizacija u zemlji i inostranstvu u oblastima slobode izražavanja i
informacija, prava na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, kao i
pravnih pitanja razvoja interneta i informacionih tehnologija.