Nikolina Škundrić

Nikolina Škundrić

Position: Početno programiranje u vrtiću kroz razvijanje teme projekta "Imenoigranje"

Rođena sam 1974. godine u Vukovaru. Osnovno obrazovanje sam stekla u Iloku, gimnaziju sam pohađala u Bačkoj Palanci, a Višu školu za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Od 1999. godine radim kao vaspitač u PU “Radosno detinjstvo” Novi Sad. Primenom tehnologije u radu sa decom se bavim dugi niz godina, kao i osavremenjavanjem pedagoške prakse u vrtićima. Aktivno učestvujem u radu timova na nivou vrtića i ustanove. Aktivni sam član Udruženja vaspitača Vojovodine i Udruženja vaspitača Novog Sada. Trenutno sam angažovana na projektu Ministarstva prosvete u okviru kojeg organizujemo i realizujemo obuke za primenu Osnova programa „Godine uzleta“ kroz zajednicu učenja modelovanjem (klaster centar Novi Sad je jedan od 5 klaster centara u Srbiji).