Nikolina Škundrić

Nikolina Škundrić

Position: Vrtić u doba korone (komunikacija i digitalna transformacija)

Od 2000. godine Nikolina radi kao vaspitač u PU “Radosno detinjstvo” Novi Sad. Primenom tehnologije u radu sa decom se bavi dugi niz godina, kao i osavremenjavanjem pedagoške prakse u vrtićima. Aktivno učestvuje u radu timova na nivou vrtića i ustanove. Završila je Višu školu za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

U toku vanrednog stanja usled pandemije KOVID19 mogli smo identifikovati mnogo jasnije u kojoj meri je došlo do razvoja primene digitalne tehnologije u predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Kao jedan od ključnih izazova ispostavila komunikacija, među zaposlenima, ali i sa decom i roditeljima. Pandemija nas je “prisilila” da menjamo svoju ustaljenu praksu i prilagođavamo svoj rad ovom “novom” detetu i novoj situaciji. Takođe, pandemija nas je naučila da možemo da menjamo, kako sebe, tako i neke ustaljene obrasce i to veoma brzo. Kroz ovu prezentaciju Nikolina će prikazati načine i rešenja koje je primenjivala u radu sa decom i roditeljima od početka pandemije do danas. Kako i šta je menjala u svojoj praksi uz pomoć digitalne tehnologije…