Nina Bokan

Nina Bokan

Position: 1. Kreativna upotreba QR kodova u predškolskom obrazovanju 2. Edmodo platforma u radu sa decom predškolskog uzrasta

Diplomirala 2013. godine na Učiteljskom fakultetu na smeru Vaspitač u predškolskim ustanovama. Od tada zaposlena u VOS “Kreativno pero”. Trenutno je na poziciji koordinator Predškolske ustanove. Uključena je u međunarodne obrazovne programe i projekte. Učestvovala u mnogobrojnim  E-twinning projektima, realizovala STEM Discovery week i Evropsku nedelju programiranja sa decom predškolskog uzrasta.

PREDAVANJE: Kreativna upotreba QR kodova u predškolskom obrazovanju

Tehnologiju koristimo kao podsticaj za razvijanje svih sfera ličnosti, a pre svega kreativnosti. Kako je za decu vazno funkcionalno znanje, trudimo se da na njegovom stvaranju radimo. QR kodovi nam pomažu da deca samostalnim skeniranjem otkrivaju čitave nove svetove, kao i da utvrđuju postojeće znanje. Smart table i tablete uvek koristimo kao podršku i oplemenjivače osnovnih podjednako važnih pokretnih matematičkih i jezičkih aktivnosti. Upotrebom QR kodova podstičemo njihovu samostalnost, saradnju, istraživanje, razvijanje algoritamskog mišljenja i razumevanje kompjuterskog jezika.

PREDAVANJE: Edmodo platforma u radu sa decom predškolskog uzrasta