Olivera Simić

Olivera Simić

Position: Asistivne tehnologije za učenike sa diskalkulijom

Olivera Simić, rođena 6.9.1990. godine u Loznici. Poslednji nivo studija: Doktorske studije na Učiteljskom fakultetu u Beogradu Stečeni akademski naziv: Doktor nauka-metodika razredne nastave (metodika nastave matematike) 24.12.2020. Autor i koautor više naučnih, preglednih i stručnih radova u oblasti metodike nastave matematike, inkluzije i darovitosti. Učesnik i izlagač na više naučnih skupova i koferencija. Zaposlena u OŠ ,,Borivoje Ž. Milojević” u Krupnju na radnom mestu nastavnik matematike od 2013. godine. Koordinator Tima za inkluzivno obrazovanje. Koordinator na nivou škole u projektu koji i dalje traje ,,Učimo svi zajedno” koje sprovodi Ministarstvo prosvete u saradnji sa UNICEF-om. Prolazak i učešće u obuci ,,Unapređenje interresornih komisija u realizaciji postupka procene potreba za dodatnom podrškom detetu, učeniku i odraslom”, 30.11.-2.12.2022.