Petar Ogrizović

Petar Ogrizović

Position: Digitalna nastava u doba korone

Nastavnik matematike i računarstva od 2006. godine. Radio u Gimnaziji i u Osnovnoj školi „Ruđer Bošković” kao i u OŠ „Miroslav Antić” u Beogradu. Autor i koautor nekoliko zbirki i udžbenika iz matematike za učenike osnovnih škola. Sarađivao sa: Matematičkim fakultetom Univerziteta u Beogradu („Praksa nastave matematike”), Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (voditelj seminara
stručnog usavršavanja, projekat uvođenja obrazovnih standarda i završnih ispita), Centrom za talente „Beograd 2” (radionica za mlade talente i smotre istraživačkih radova), Institutom za psihologiju („PISA” testovi). Član Društva matematičara Srbije i Matematičkog društva „Arhimedes”. Od 2007. godine stručno se unapređuje u oblasti međunarodnog obrazovanja: Cambridge IGCSE i Lower Secondary education, International Baccalaureate (IB) Diploma Programme, IB Middle Years Programme, IB Career-related Programme. Od avgusta 2019. godine radi i stručno se usavršava u Holandiji.

PREDAVANJE: Digitalna nastava u doba korone

U okviru izlaganja na ovogodišnjoj konferenciji govoriće o iskustvima iz Holadnije,
kao i o praktičnim rešenjima i izazovima digitalnog obrazovanja u doba pandemije
korona virusa.