Peter Tot

Peter Tot

Position: Personalizovana nastava

Nastavnik grafičarstva u ŠOSO ,,Milan Petrović” sa domom učenika u Novom Sadu. Konstantno unapređujem teorijsku i praktičnu nastavu budućih grafičara kroz različite vrste prilagođavanja i implementaciju IKT u svakodnevni rad. Osmislio je specijalnu podlogu za rad čija je funkcija fokusiranje i održavanje pažnje učenika, ali i formiranje navika u procesu osposobljavanja za zanimanje.  Za učenike sa višestrukim smetnjama ili intelektualnim teškoćama osmislio je i izradio jednostavne asistivne alate, koji im omogućavaju da kao i drugi učestvuju u praktičnoj nastavi.  Zajedno sa učenicima izrađuje interaktivni časopis Grafče. Njegov rad je kao primer dobre prakse uvršten u bazu znanja ,,Kreativne škole”. Svoja znanja i iskustva deli i na konferencijama i stručnim skupovima posvećenim IKT-u i inkluzivnom obrazovanju.

PREDAVANJE: Personalizovana nastava

Cilj prezentacije je da prikaze neke od načina korišćenja IKT-a u organizovanju i realizaciji personalizovane nastave u specijalnoj školi koji se mogu primeniti i u inkluzivnom obrazovanju. Kako da isti nastavni sadržaj pripremimo na više različitih načina, kako bi bio prilagođen mogućnostima i individualnim stilovima učenja svakog učenika (klasična prezentacija, prezi, samo audio zapis za učenike koji ne čitaju, ili imaju oštećenje vida, tekstualni materijal ili AV materijal za učenike sa oštećenjem sluha), što otvara i pitanje čuvanja i deljenja analognih i digitalnih nastavnih materijala.