Predrag Prtljaga

Predrag Prtljaga

Position: IKT kompetencije vaspitača

Profesor Visoke škole za vaspitače u Vršcu. Redovno angažovan u nastavi IKT predmeta Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Visoke škole „Sirmium“ iz Sremske Mitrovice. Učesnik mnogobrojnih projekata finansiranih sredstvima EU i autor udžbenika Informatički praktikum i Primena IKT u vaspitno-obrazovnom radu.

Prezentacija razmatra Novi pravilnik, standarde, EU smernice, dokumentaciju. Šta su stvarno IKT kompetencije? Kako koristiti informacije, kompjutere, pametne uređaje, robote… Kultura upotrebe digitalnih tehnologija u funkciji razvijanja programa.