Predrag Stolić

Predrag Stolić

Position: Open source u visokoškolstvu - nova snaga?

Diplomirani inženjer industrijske informatike. Rođen u Boru, 1980. godine. Student doktorskih akademskih studija na studijskom programu Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. Trenutno zaposlen kao asistent na Tehničkom fakultetu u Boru, uža naučna oblast Automatika i računarska tehnika. Član IEEE Computer Society i IEEE Computational Inteligence Society.

U nastavi na visokoškolskim institucijama uglavnom su u upotrebi softveri renomiranih proizvođača. Nova dešavanja navode na razmišljanje da li se u nastavi aktivno može primeniti i open source softver i da li su stečena znanja konkurentna na tržištu.