Radmila Krstić

Radmila Krstić

Position: Sinergija škola i muzeja

Radmila je zaposlena u Narodnom muzeju u Leskovcu od 2012. godine. Koautor je projekta Dečji muzejon, autor dizajna postavke izložbi: Čuvari baštine -70 godina muzeja, Priča jednog vremena – Gobleni, Odelo ne čini čoveka, ali mnogo o njemu govori (Oblačenje i kićenje u leskovačkom kraju od praistorije do savremenog doba).

Koautor Digitalnog muzejona u okviru koga su objavljivani programi poput Muzejske azbuke i Izvanrednog muzejskog kviza. Radila je u okviru onlajn radionica Muzejski krug prijateljstva. Autor je dizajna onlajn publikacija namenjene deci i osobama sa invaliditetom: Oboji me i saznaj ko sam i Samo za muzejske detektive i publikacije Zbirka radionica iz Muzeja.

Zadužena je za likovni program Narodnog muzeja u Leskovcu i organizaciju muzejskih aktivnosti.