Radmila Vidović

Radmila Vidović

Position: Reljefni crteži – pogledaj me dodirom

Radmila Vidović diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 1998. godine, na katedri za tiflologiju. Prilagođava didaktička pomagala deci sa senzomotoričkim poremećajima prema njihovim individualnim potrebama u školi za učenike oštećenog vida. Savetodavni rad i pružanje dodatne podrške roditeljima, nastavnicima i stručnim saradnicima u inkluzivnom obrazovanju su sastavni deo njenog rada. Član je projektnog tima škole i aktivna je u realizaciji nekoliko Erazmus projekata. Kroz akreditovane seminare, realizator je obuka za nastavnike u redovnim školama, o metodama i pristupima za rad sa slepim i slabovidim učenicima. Smatra da je pristupačnost didaktičkih pomagala i prilagođenost školskog okruženja za učenike sa oštećenim vidom veoma važna kako bi se obezbedili jednaki uslovi za sve učenike.