Renata Koler

Renata Koler

Position: Muzička radionica za osobe sa invaliditetom

Nastavnik likovne kulture ŠOSO „Bratstvo“ Dositejeva 11 21220 Bečej Od 2018 do 2020 godine Direktor Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Bratstvo“, Bečej Stručni spoljni saradnik-voditelj muzičke radionice SOUNDBEAM (Zvučni snop) koja deluje u okviru tima za asistivnu tehnologiju ŠOSO „Milan Petrović“ Braće Ribnikar 32 21000 Novi Sad OBRAZOVANjE I OBUKE: Nastavnik likovne kulture ŠOSO „Bratstvo“ Dositejeva 11 21220 Bečej (Položila je ispit za dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika) Diplomirani grafičar i profesor likovne kulture, Akademija umetnosti Novi Sad Smer Tradicionalna i Digitalna grafička umetnost Internacionalna letnja Akademija Lepih umetnosti „Oskar Kokoschka“ Salzburg, Austrija Stipendista KulturKontakt-a države Austrije OBUKE: Obuka za nastavnike koji izvode nastavu iz izbornog predmeta Građansko vaspitanje u srednjim školama u Republici Srbiji Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Beograd Program osposobljavanja za rad sa učenicima ometenim u razvoju Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd.