Sanja Riđošić

Sanja Riđošić

Position: Podrška digitalnim kompetencijama vaspitača

Зовем се Сања Риђошић, рођена 08.01.1979.године у Београду. 2003.године завршила сам Педагошку академију у Београду и стекла звање васпитач. У ПУ „Радост“ запослена сам од маја 2003.године на неодређено време, на радном месту васпитач. Током свог двадесетогодишњег рада у предшколству посвећена сам унапређењу квалитета рада Установе , али и унапређењу своје праксе као практичара. Континуирано сам се усавршавала у оквиру формалног и неформалног образовања, доприносила унапређењу сарадње са породицом и локалном заједницом путем различитих стратегија.

Својим ангажовањем дала сам допринос стварању оптималних услова за подстицај расту и развоју деце, у многим приликама била део тима који представља Установу кроз свој стручни рад и промовише вредности за које се Установа залаже. Реализатор сам два акредитована програма стручног усавршавања. Један сам од покретача пројекта који се у нашој Установи реализује последњих 8 година „Када читам дајем ритам“. Установу сам често представљала на стручним скуповима васпитача, излажући радове који су промовисали рад и развој наше Установе.

Садржаје са стручних усавршавања примењујем непосредно у раду са децом, тимски учествујем у припремању активности у Установи, континуирано радим на стварању богате и подстицајне средине за игру и учење у сарадњи са децом и родитељима, вечину активнсоти остварујем кроз тимски облик рада.

2012 и 2020 године сам била ментор васпитачима приправницима. Учесник сам програма Еразмус +, где је тим Установе боравио у Данској , у програму „Сенка на послу“. Координатор сам тима за професионални развој у Установи и ван ње. Члан сам тима за дигиталне компетенције од формирања тима. 2022 године добила сам награду Општине Стара Пазова, као најбољи просветни радник по избору Васпитно-образовног већа за посвећеност раду са децом и лични допринос просвети и образовању у школској 2021/22 години.