Simona Petkova

Simona Petkova

Position: Prezentacija vodiča: Suočavanje sa dezinformacijama na internetu putem obrazovanja: evropski pristup

Simona se pridružila Generalnom direktoratu za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Evropske komisije 2017. godine i od tada radi na inovacijama u obrazovanju i digitalnom obrazovanju. Trenutno je deo jedinice “Digitalno obrazovanje”, koja je zadužena za sprovođenje Akcionog plana za digitalno obrazovanje 2021-2027, strategije Komisije za efikasnu i održivu digitalnu transformaciju u obrazovanju i obuci.

Trenutno Simona radi na različitim inicijativama Akcionog plana, poput zajedničkih smernica za nastavnike i edukatore o promovisanju digitalne pismenosti i borbi protiv dezinformacija kroz obrazovanje i obuku i Digitalnog obrazovnog hakatona, inicijative koja putem crowdsourcinga pronalazi rešenja za budućnost digitalnog obrazovanja. Takođe je odgovorna za efikasnu saradnju sa sektorom evropske edukacione tehnologije (EdTech) i promociju digitalnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu. Prethodno je Simona bila zadužena za angažovanje zainteresovanih strana i strateške komunikacije.

Pre nego što se pridružila Komisiji, Simona je stekla iskustvo u drugim međunarodnim organizacijama, gde je radila na inicijativama koje promovišu rodnu digitalnu ravnopravnost. Magistrirala je na London School of Economics and Political Science na programu Medija i upravljanje komunikacijama, a završila je osnovne studije iz medijskih nauka i sociologije na City, University of London.