Slađana Jović

Slađana Jović

Position: 3D astro klub

Slađana Jović je nastavnica hemije u OŠ ,,Kralj Petar I”, sa više  od 20  godina i predaje hemiju na engleskom jeziku u projektu dvojezične nastave. Imam praksu u radu sa decom sa posebnim potrebama kao i sa talentovanom decom. Vodila sam različite radionice sa temom upotrebe digitalnih inovacija u nastavi na STEM konferencijama u Briselu, Varšavi, Ljubljani i Beogradu. Aktivna sam kao voditelj seminara u projektu“ Škole za 21 vek“ ispred Britanskog saveta u Srbiji i spoljni saradnik Zavoda za vrednovanje u Beogradu.

PREDAVANJE: 3D astro klub

3D sazvežđe je interaktivna mapa sazvežđa koja je napravljena za učenike  i za sve ljubitelje Svemira. Ona je i svetlosno opremljena uz pomoć led dioda i mikro bita. Može da se koristi kao pomoćno didaktičko sredstvo za  učenike koji su slabovidi .Uz sazvežđe pokazaćemo i maketu  komete koja  je opremljena  mikro bitom i programirana  tako da može da simulira reakciju kada prolazi pored Sunca. Tada se uključuju svetlosni efekti i ona počinje da svetli i simulira zagrevanje i oslobađanje  gasova. Makete mogu da koriste učenici na časovima geografije i na časovima hemije gde će bolje razumeti hemijske reakcije i materijal od kojih je napravljena kometa i zvezde kao delovi sazvežđa.