Slađana Jović

Slađana Jović

Position: Upotreba 360 kamere za kreiranje virtuelnih tura

Slađana radi u školi više od 20 godina. Predaje hemiju na engleskom jeziku u projektu dvojezične nastave. Ima iskustva sa decom sa teškoćama u razvoju kao i sa talentovanom decom. Vodila je različite radionice sa temom upotrebe digitalnih inovacija u nastavi na STEM konferencijama u Briselu, Varšavi, Ljubljani i Beogradu. Aktivna je i kao voditelj seminara i spoljni je saradnik ZVKOV-u