Slađana Jović

Slađana Jović

Position: Quiver Vision 3D Augmented Reality

Slađana je master hemičar, sertifikovani nastavnik za IB internacionalni program međunarodne mature- internacionalne IB škole. Ima više od 20 godina radnog staža u prosveti, a trenutno je zaposlena u srednjoj školi u Nišu.
U svojoj karijeri aktivno primenjuje STEAM model nastave i kontinuirano se usavršava na tom polju. Učesnik je velikog broja konferencija, stručnih skupova i kongresa, koordinator za ACES projekat, Scientix ambasador, predavač za „STEM lab”.
Svoje primere iz dobre nastavničke prakse prenosi kolegama kroz razne manifestacije i aktivnosti kao što su Erazmus+ projekti, razni internacionalni seminari i radionice u zemlji i svetu. Pored navedenog, koordinator je nekoliko eTwinning projekata, British Council nastavnik trener, kao i moderator nekoliko Tempus radionica. Učesnik je Scientix konferencija, održane u Srbiji ,Ljubljani I Briselu gde je bila u ulozi prezentera primera dobre prakse.