Slađana Jović

Slađana Jović

Position: AR - proširena realnost u nastavi

Radi u osnovnoj školi više od 20 godina i predaje hemiju na engleskom jeziku u projektu dvojezične nastave. Ima iskustva u radu sa decom sa posebnim potrebama kao i sa talentovanom decom. Vodila je različite radionice sa temom upotrebe digitalnih inovacija u nastavi na STEM konferencijama u Briselu, Varšavi, Ljubljani i Beogradu. Aktivna je kao voditelj seminara u projektu  “Škole za 21. vek“ ispred Britanskog saveta u Srbiji i spoljni saradnik Zavoda za vrednovanje u Beogradu.

AR tehnologija omogućuje nam da putem aplikacije kroz ekran nekog uređaja, najčešće mobilnog telefona, vidimo elemente koji ne postoje u stvarnom životu. Ti elementi proširuju stvarnost oko nas, ali samo kad je gledamo kroz ekran . Aplikacije kao sto su A-class, Aurasma i slično omogućuju prepoznavanje pojmova i tema iz nastave na prilagođen način za svakog učenika. Ovaj način rada uklopljen u nastavu olakšava napredak učenika koji imaju poteškoće u učenju. Prednost je što se ovaj oblik rada može primeniti i u kućnim uslovima tokom primene online nastave kao i pri posebnim uslovima rada kada nastavnik proceni da je moguće.