Slavica Jeremić

Slavica Jeremić

Position: Vaspitač promoter vaspitnoobrazovne delatnosti digitalnog doba

Master vaspitač, radim 14 godina u PU ”Bambi” u Boru. U svom radu koristim digitalne tehnologije u stvaranju zajednice učenja ali i za promociju vaspitno obrazovne prakse i edukaciju roditelja. Razvijam Youtube kanal sa edukativnim sadržajima za decu i roditelje ali i kolege praktičare. Izuzetno zainteresovana za stručno usavršavanje, otvorena za nove ideje i načine rada koji mogu da doprinesu unapređenju mog rada sa decom.