Snežana Mihailović

Snežana Mihailović

Position: Kreativna upotreba QR kodova u predškolskom obrazovanju

Snežana Mihailović je specijalista za rad sa decom ranog uzrasta. Studije je završila na Visokoj školi strukovnih studija u Šapcu. Od 2006. do 2017. bila je zaposlena u PU “Poletarac” u Ljuboviji, a od 2017. i danas radi u VOS “Kreativno pero” kao vaspitač. Posebno je posvećena planiranju aktivnosti na osnovu dečje igre i interesovanja.

PREDAVANJE: Kreativna upotreba QR kodova u predškolskom obrazovanju

Tehnologiju koristimo kao podsticaj za razvijanje svih sfera ličnosti, a pre svega kreativnosti. Kako je za decu vazno funkcionalno znanje, trudimo se da na njegovom stvaranju radimo. QR kodovi nam pomažu da deca samostalnim skeniranjem otkrivaju čitave nove svetove, kao i da utvrđuju postojeće znanje. Smart table i tablete uvek koristimo kao podršku i oplemenjivače osnovnih podjednako važnih pokretnih matematičkih i jezičkih aktivnosti. Upotrebom QR kodova podstičemo njihovu samostalnost, saradnju, istraživanje, razvijanje algoritamskog mišljenja i razumevanje kompjuterskog jezika.