Sonja D. Radenković

Sonja D. Radenković

Position: WINNovators - Digital Education for Those Who Have Less Chance for It

Sonja D. Radenković je vanredni profesor u oblasti informacionih sistema na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Njene oblasti interesovanja su softversko inženjerstvo, informacioni sistemi, veštačka inteligencija, tehnološki podržano učenje.