Stanislava Čajetinac

Stanislava Čajetinac

Position: Microsoft Teams u obrazovanju

Stanislava Čajetinac, CDS Channel and Devices Marketing Manager. U saradnji sa EDU timom radi na približavanju rešenja za učenje na daljinu kroz partnerski kanal.

Predavanje: Microsoft Teams u obrazovanju

Fokus predavanja biće prednosti korišćenja video konferencija u održavanju digitalne nastave i sastanaka, ocenjivanje i rad zadataka kao i lokalna podrška za korisnike Microsoft Teams-a u Srbiji.