Stefan Simović

Stefan Simović

Position: Poteškoće i novi koncepti digitalnog obrazovanja kliničkih predmeta

Stefan Simović je student doktorskih studija na na Fakultetu medicinkih nauka, Univerziteta u Kragujevcu gde radi kao asistent i član tima za međunarodne projekte. Takođe radi kao lekar na Klinici za kardiologiju, Kliničkog centra Kragujevac. Bavi se naučnoistraživačkim radom iz oblasti digitalne medicine, kardiologije i fiziologije.

Praktična nastava kliničkih predmeta tokom COVID19 pandemije je suočena sa velikim brojem poteškoća, a glavni problem je nedostatak kontakta sa pacijentom. Međutim, razvojem digitalnih tehnologija mogućnosti za prevazilaženje ovih problema su unapređene.