Suzana Subić

Suzana Subić

Position: Samovrednovanje i digitalni kapaciteti škola

Dr Suzana Subić, rođena je 1972. godine u Požarevcu. Zaposlena je u Desetoj gimnaziji “Mihajlo Pupin” u Beogradu, kao nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Objavila je 15 naučnih radova, uspešno je realizovala projekat “Mladi i sport” i bila je član u više strukovnih asocijacija i komisija (pre svega, Nacionalnog prosvetnog saveta za utvrđivanje standarda prostora, opreme i nastavnih sredstava).