Tamara Ilić

Tamara Ilić

Position: Escape room u funkciji provokacije u razvijanju teme/projekta

Tamara Ilić je master vaspitač i radi u vrtiću „Srna“ na Novom Beogradu. U proteklih 7 godina u radu sa decom primenjuje različite digitalne alate i aplikacije kontinuirano se usavršavajući. Učestvovala je kao predavač na brojnim konferencijama na temu primene digitalnih tehnologija u predškolskom vaspitanju i obrazovanju i bila učesnik Erasmus+ projekta „Znanje za budućnost“ 2018.