Tamara Stojić

Tamara Stojić

Position: Kroz igru i otkrivanje do digitalnih kompetencija

Tamara Stojić je master vaspitač i radi u vrtiću ,,Srna” na Novom Beogradu. Njen stručni i istraživački interes je upotreba različitih vidova digitalne tehnologije u radu sa decom predškolskog uzrasta i razvoj dečjih digitalnih kompetencija. Na konferenciji “Nove tehnologije u obrazovanju” učestvovala je 2017. i 2018. godine kao predavač. Bila je učesnik  i Erasmus+ projekta ,,Znanje za budućnost”.

PREDAVANJE: Kroz igru i otkrivanje do digitalnih kompetencija

Prezentacija sadrži primere iz prakse koji se tiču primene tehnologija proširene i virtuelne realnosti, njihovih mogućnosti, prednosti i mana. Akcenat prezentacije je na interakciji dece sa tehnologijom- deca su aktivni učesnici i kreatori sadržaja. Pored toga, biće prikazani i primeri kreiranja i primene interaktivnih kvizova i animacija korišćenjem alata Kahoot, PhotoPeach, FlipAClip… Deca samostalno i uz pomoć vaspitača kreiraju animacije i kvizove kroz koje zajednički uče. Prezentacija sadrži i primere primene uređaja Makey Makey u radu sa decom, u cilju učenja kroz igru i istraživanje.