Uglješa Marjanović

Uglješa Marjanović

Uglješa je direktor programa za visoko obrazovanje Centra za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan.

Od septembra 2015. godine izabran je u zvanje docenta na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Izvodio je i izvodi nastavu na predmetima Elektronsko poslovanje, Strateški menadžment, Upravljanje troškovima na projektu, Poslovne strategije (MBA). Pored nastave u Novom Sadu držao je i vežbe na diplomskim i poslediplomskim studijama na Blumbsburg Univerzitetu u Pensilvaniji na predmetima Uvod u informacione tehnologije i Menadžment informacioni sistemi. Na poziciji asistent menadžera Cisco instituta za preduzetništvo u Novom Sadu je radio od 2008. do 2013. godine. Nakon čega učestvuje u osnivanju Laboratorije za učenje na daljinu na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Od januara 2015. godine izabran je za člana stručnog tima u tematskoj grupi „Nacionalna grupa za IKT i online učenje” ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u okviru Otvorenog metoda koordinacije EU u oblasti obrazovanja i obuke. Doktorat je odbranio 2015. godine pod naslovom “Razvoj modela sistema za kolaboraciju i njegov uticaj na organizacione performanse preduzeća”. Bio je na dvogodišnjoj specijalizaciji u Sjedinjenim Američkim Državama gde je završio master program MBA, a kao istraživač je bio na CEEPUS međunarodnoj razmeni na Technikum Univerzitetu u Beču, CAMPUS02 Univerzitetu u Gracu, i u okviru Erasmus Mundus programa EM2STEM proveo je mesec dana na City Univerzitetu u Londonu 2012. godine. Bio je na jednogodišnjoj specijalizaciji u toku doktorskih studija na Univerzitetu u Varšavi, u okviru Erasmus Mundus EM2SIGMA programa za doktorante u toku školske 2013/2014. godine. Nakon odbrane doktorata odlazi na šestomesečni post-doktorat, program mobilnosti EM2SIGMAAgile, na City Univerzitetu u Londonu. Kao docent držao je nastavu na Kaunas tehničkom univerzitetu u Litvaniji, CAPMUS02 univerzitetu u Austriji, Pen State univerzitetu u SAD, kao i Tehničkom univerzitetu u Krakovu u Poljskoj.

Uglješa je radio kao Savetnik Ministra za inovacije u Vladi Republike Srbije od juna do novembra 2018. godine.

Od juna 2019. godine obavlja funkciju glavnog urednika časopisa International journal of industrial engineering and management.

in