Uglješa Marjanović

Uglješa Marjanović

Position: SOVA@UNS - Kad se male ruke slože

Dr Uglješa Marjanović dipl. inženjer je docent na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Jedan je od osnivača Laboratorije za učenje na daljinu na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Od januara 2015. član je “Nacionalne grupe za IKT i online učenje” ispred MPNTR. Radio je kao Savetnik Ministra za inovacije u Vladi Republike Srbije od juna do novembra 2018. godine.

PREDAVANJE: SOVA@UNS – Kad se male ruke slože

Godine 2019. puštena je u rad centralna platforma za e-učenje na Univerzitetu u Novom Sadu (UNS), koja je postala zamajac razvoja novog pristupa u primeni obrazovnih tehnologija na UNS-u. Razvoj ove integrisane platforme pod nazivom SOVA omogućen je popularizacijom primene sistema za elektronsko učenje i pozitivne organizacione klime pojedinih fakulteta i UNS-a. Prezentacija će prikazati trenutno stanje SOVA platforme i dosadašnje rezultate, kao i iskustvo u formiranju SOVA tima, sa ciljem da posluzi kao mogući model razvoja sličnih rešenja na drugim univerzitetima.