Vanja Vuković Nikolić

Vanja Vuković Nikolić

Position: Kako smo negovali kulturu upotrebe digitalnih tehnologija?

Vanja Vuković Nikolić radi kao vaspitač u PU,, Perka Vićentijević“ u Obrenovcu. U okviru podrške onlajn zajednici učenja koja je realizovana u saradnji sa UNICEF-om i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održala je zajedno sa koleginicom Ljiljanom Janković vebinar na temu „Digitalni alati u funkciji profesionalnog razvoja“ izlagajući primer dobre prakse pod nazivom ,,Dečji sudiku“. Tom prilikom su i predavači i posmatrači razmenjivali iskustva i kroz zajedničku refleksiju unapredili znanja i veštine u cilju profesionalnog razvoja upotrebom digitalnih alata. Zatim je i na nivou horizontalne razmene unutar svoje PU predstavila ovaj timski rad zajedno sa koleginicom Ljiljanom Janković. Bila je i učesnik u horizontalnom učenju koji je bio međunarodni projekat ,,Primeri vaspitačke online podrške deci i porodici za vreme pandemije Covid-19“ u organizaciji Udruženja ,,Rastimo“ Kumane predstavljajući svoj rad. Učestvovala je sa pomenutom koleginicom na konkursu u organizaciji Instituta za moderno obrazovanje, koji je njihov rad ,,Dečji sudoku i druge igre na sajtu LearningApps”, predstavio u onlajn formatu u okviru Centra za stručno usavršavanje. Njen profesionalni razvoj bazira se na konstantnom građenju kvalitetnih odnosa prema sebi, drugima i sredini. Organizacijom prostora, raznovrsnim temama i materijalima utice na dečju samostalnost, poverenje u sopstvene snage.