Vesna Kartal, UNICEF

Vesna Kartal, UNICEF

Position: Interdisciplinarni kursevi

Vesna Kartal poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti obrazovanju u razrednoj nastavi, rukovđenju školom, eksternog vrednovanju rada ustanova, izradi standarda postignuća i kriterijumskih testova za učenike, podršci profesionalnom razvoju nastavnika i vaspitača kroz vođenje seminara i učešće u izradi priručnika.

Interdisciplinarni kursevi za učenike gimnazija su kreiralni zajedničkim snagama Inicijative „Digitalna Srbija“ i Fondacija Petlja u saradnji sa UNICEF-om. Kursevi su kreirani na osnovu zvaničnih programa nastave i učenja, definisanih opštih međupredmetnih kompetencija kao i standarda postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja. Interdisciplinarni kursevi brišu granice izmedju nastavnih predmeta, nastavu premeštaj u  digitalni prostor, a ipak omogućavaju interakciju među učenicima i nastavnicima. Prvi od tri planirana kursa obrađuje fenomen epidemije, a motivacija za izbor ove teme je očigledna.