Vesna Radulović

Vesna Radulović

Position: Onlajn UČENJE - izazovi onlajn nastave

Vesna Radulović

Vesna Radulović je prosvetna savetnica, zaposlena u MPNTR u Školskoj upravi Novi Sad. Posvećena je stvaranju podsticajnog okruženja za učenje i razvoj dece/učenika, unapređivanju kompetencija nastavnika kao stručnjaka za učenje i refleksivnih praktičara sa kojima gradi zajednice učenja radi unapređivanja razumevanja novih koncepata u cilju efektivnije i efikasnije implementacije istih.

“Profesionalni razvoj se određuje kao proces signifikovanog i doživotnog iskustvenog učenja pri kojem pojedinac razvija, osmišlja svoja RAZUMEVANJA (conceptions) i MENJA SVOJU PRAKSU.”

Koja nova razumevanja su nas dovela do menjanja pedagoške prakse u oblasti nastave i učenja u onlajn okruženju?