Violeta Đorđević

Violeta Đorđević

Position: Roboti, mikrobitovi, digitalni gedžeti...u biblioteci?

Violeta Đorđević, viši bibliotekar za rad sa decom i mladima u Dečjem odeljenju Biblioteke grada Beograda. Osmišljava i organizuje programe, projekte i radionice sa ciljem podsticanja čitanja kod dece i mladih. Autor je više radova objavljenih u stručnoj periodici kao i predavanja i seminara namenjenih vaspitačima, učiteljima i bibliotekarima javnih i školskih biblioteka na temu mogućnosti i oblika rada sa decom pri ustanovama kulture i obrazovanja.

PREDAVANJE: Roboti, mikrobitovi, digitalni gedžeti…u biblioteci?

U okviru izlaganja biće predstavljeno kako biblioteka u digitalno doba transformiše svoju ulogu u cilju pružanja pomoći institucijama obrazovanja kako bi zajedničkim snagama bili pokretači pozitivnih promena, osnaživali digitalne kompetencije kod dece, podsticali kreativnost i različite oblike učenja. Kroz primenu mejkerspejs koncepta, biblioteka omogućuje deci da u neformalnom okruženju savladaju osnove programiranja, uče uz pomoć različitih digitalnih alata i trajno formiraju čitalačke navike. Podelićemo iskustvo sa učiteljima, nastavnicima i stručnim saradnicima kako nove tehnologije mogu biti moćan saveznik u pružanju podrške učenju i čitanju.