Violeta Majski

Violeta Majski

Position: Uspešnom saradnjom pomeramo granice inkluzivnog društva

Violeta Majski je Msc.prof.informatike i tehnike.Radi 19 god.kao nast.informatike i tehnike u OŠ „D.Obradović“ u Somboru i 11 god. kao prof.informatike u SMŠ „P.Konjović“ u Somboru.Autor je i koordinator radionica„Dan nauke u Dositeju“ i učesnik međunarodnog Festivala nauke„Fizi Bizi Fest“ u Somboru.Sa đacima obeležava: Code Week,Noć muzeja,Dan inteligencije,Dan sigurnog interneta…Bila je koordinator škole u projektima Za čistotu jezika,U svetu dečije igre,Siguran klik za bezbednost svih i Uloga škole u prevenciji i zaustavljanju digitalnog nasilja.Koordinator je tima za Erasmus+ projekte u OŠ.Trenutno je još uvek aktivan projekat KA1 mobilnosti nastavnika Nauči me – naučiću te. Član je više radnih grupa pri ZUOV-u za obuku nastavnika tokom prethodnih godina.Ona je predsednik je Sekcije nast. informatike Zapadnobačkog okruga (DIS), član DPTKS-a,učesnik projekta„2.000 digitalnih učionica” MPNTR-a i ZUOV-a, sertifikovani voditelj obuka: Digitalna učionica/digitalno kompetentan nastavnik i Razvoj digitalnih kompetencija. Autor je radova: Primena IKT u nastavi – Naučnici i Primena IKT u nastavi – rad sa formulama (Zbornik radova:Digitalni čas 2015/2016), koautor rada Sombor – moj grad (Saznali na seminaru i primenili u praksi) i koautor rada Istraživanje postignuća i motivacije učenja tekstualnoga programskog jezika među učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji,koji je objavljen 2021.u časopisu sa SCI liste:Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol. 23.No.3.(str.819-850). Mentor je učenika koji su učestvovali i osvajali brojne nagrade na republičkim i međunarodnim takmičenjima iz programiranja, robotike i istraživačkih radova osnovaca. Dobitnik je specijalnih priznanja u okviru manifestacije Dani informatike u školama Vojvodine:za inovacije i istraživački rad 2022. i za razvoj robotike u obrazovanju 2021, i 3 priznanja kao mentor učenika:Talenti 2019 i Dani informatike u školama Vojvodine2019. i 2020.Korealizator je Zoom-ova koji su obuhvatili različite vidove edukacije