Višnja Pešić

Višnja Pešić

Position: Muzika bez struje

Višnja Pešić, PU “Poletarac” , član tima za uređivanje sajta naše ustanove. Veštine stečene na raznim seminarima, online seminarima, obukama, dobrovoljnim, slobodnim aktivnostima, životnim iskustvom. Autor nekoliko projekata koji su realizovani na različitim konferencijama.

PREDAVANJE: Muzika bez struje

Prateći interesovanja dece, osluškujući njihovu slobodnu igru, započinjemo projekat koji počinje sa ciljem da istražujemo zvuk. Koji predmeti iz našeg neposrednog okruženja, prirodni materijali proizvode zvukove i kakve. Planiramo da svo vreme istražujemo zvukove bez upotrebe električne energije, ali u razgovoru sa roditeljima, sa načinom razmene informacija, kao i novim načinima upotrebe sredstava informativno komunikacione tehnologije (upotreba interaktivne table, bibot robota, mobilnog telefona, kompjutera, fotoaparata, alata za konvertovanje video zapisa, kreiranje YouTube kanala za primenu u aktivnostima sa decom), preplićemo istraživanje bez struje ka zabavnoj i edukativnoj upotrebi digitalne tehnologije.

U cilju pružanja adekvatnog odgovora na ovakve zahteve, kod dece, roditelja, kao i kod nas- vaspitača, je potrebno razvijati kompetencije, sposobnosti, znanja i veštine koje uključuju saznanja o načinima učenja, a samim tim i kompetencijama za upotrebu savremenih sredstava i inovacija. Unapređivanje kvaliteta podrazumeva stalni razvoj, jer se vaspitno-obrazovni proces mora konstantno usavršavati, a to smo upravo postigli preplitanjem inovacija sa realizacijom aktivnosti nekada i sad. U ovom kontekstu želele smo i da približimo shvatanje  da se primenom novih medija, menja i sama priroda obrazovanja.