Vladan Devedžić

Vladan Devedžić

Position: WINNovators - Digitalno obrazovanje za one koji imaju manje mogućnosti za to

Vladan Devedžić je profesor računarstva i softverskog inženjerstva na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Osnivač je i rukovodilac istraživačke mreže iz domena veštačke inteligencije pod nazivom GOOD OLD AI. Od 2021. godine je dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU).

Njegov dugoročni profesionalni cilj je da približi ideje iz širokih oblasti veštačke inteligencije/inteligentnih sistema i softverskog inženjerstva. Njegova trenutna profesionalna i istraživačka interesovanja uključuju softversko inženjerstvo, obrazovanje iz programiranja, inteligentne softverske sisteme i učenje uz pomoć tehnologije.