Vujadin Zdravković

Vujadin Zdravković

Position: Escape room

Nastavnik biologije u osnovnoj školi ,,Jovan Popović”,  sa bogatim iskustvom primene IKT u nastavi, što potvrđuju nagrade na konkursu ,,Digitalni čas” Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Student doktorskih studija metodike nastave prirodnih nauka sa istraživačkim fokusom na inovativne pedagoške modele i digitalne obrazovne alate. Spoljašnji saradnik ZUOV i voditelj obuke ,,Digitalna učionica”.

PREDAVANJE: Escape room

,,Escape Room” je igra smeštena u zaključanu prostoriju uređenu sa namerom da se testiraju znanja i veštine učesnika, dok oni pokušavaju što brze da pronađu izlaz. Sa tim ciljem, oni pronalaze skrivene tragove i rešavaju zagonetke. Ova planetarno popularna aktivnost inspirisala je nastanak igre ,,Escape Classroom”, tokom koje se učenici nalaze zaključani u virtuelnom kabinetu. Kroz interakciju sa različitim predmetima, oni otkrivaju tragove i rešavaju kvizove, koristeći svoja znanja iz različitih predmeta, istovremeno pokušavajući da pronađu šifru za otključavanje digitalne brave na vratima učionice.