Živan Milošević

Živan Milošević

Position: Mogućnosti primene informaciono-komunikacionih tehnologija u fizičkom vaspitanju

Osnovnu i srednju školu završio u Šapcu, nakon toga u Novom Sadu upisuje Fakultet sporta i fizickog vaspitanja. Zavrsava osnovne i master studije, trenutno sam apsolvent na doktorskim studijama. Autor pet naučnih radova, bivši prvak Srbije u maratonu, aktivan sportista, radi kao trener osoba sa invaliditetom i dece sa posebnim potrebama. Bavi se i mogućnostima primene informaciono komunikacionih tehnologija u sportu i fizickom vaspitanju.

Područje fizičke aktivnosti i njenog uticaja na zdravstveni status kako opšte, tako i školske
populacije i posebnih društvenih grupa predmet je velikog broja naučnih istraživanja. Značaj
upražnjavanja fizičke aktivnosti i njenih benefita potvrdile su mnogobrojne studije, međutim aktuelna epidemiološka situacija još više ističe značaj izbegavanja sedentarnih aktivnosti i adekvatnog nivoa fizičkog vežbanja u uslovima smanjene interakcije među ljudima i socijalne izolacije. Restriktivne epidemiološke mere obuhvatile su i privremenu obustavu rada školskih ustanova što je svakako izložilo decu povećanom riziku od sedentarnih ponašanja i smanjenju obima svakodnevne fizičke aktivnosti. Predmet ovog istraživanja bilo je ispitivanje mogućnosti primene informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi fizičkog vaspitanja na daljinu.