Zorica Ivanović

Zorica Ivanović

Position: Frekvencijski rečnici školske lektire

Nastavnik srpskog jezika i književnosti, Tehnološka škola Paraćin. Već 26 godina radi u obrazovanju. Ima zvanje magistra filoloških nauka i pedagoškog savetnika. Bavi se primenom IT u nastavi, izradom frekvencijskih rečnika, pisanjem i režijom. Njeni učenici osvajaju republičke nagrade iz književnosti i lingvistike, a i sama je nagrađivana za svoj pedagoški i književni rad. Radi kao spoljni saradnik ZUOV-a kao predavač na seminarima i ocenjivač udžbenika. Objavila je osam knjiga i dvadesetak stručnih radova. Još uvek je radoznala i željna učenja.

PREDAVANJE: Frekvencijski rečnici školske lektire

U prezentaci će biti predstavljeni alati kojima se mogu izraditi frekvencijski rečnici – Exel i AntConc, kao i posebni makroi za brisanje duplikata. Cilj istraživanja je otkrivanje talentovanih učenika za lingvistiku, posebno leksikografiju. Obuka se obavlja na časovima dodatne nastave i lingvističke sekcije. Talentovani učenici imaju mogućnost da samostalno rade na drugom projektu. Cilj je da otkriju probleme i reše ih uz pomoć stručne literature i digitalnih alata. Cilj je da učenici ovladaju tehnikama ekscerpiranja građe i pravljenja rečnika termina ili frekvencijskih rečnika. Metod rada: Projektna nastava. Rezultati rada: Učenici su stekli brojna znanja, pre svega leksikografska i informatička zato što je obrada građe vršena pomoću računara.
Za štampanje ova dva rečnika bila je potrebna materijalna podrška, ali je veći deo posla na rečnicima mogao da se uradi bez trošenja sredstava. Učenici su sami pripremili tekst za štampu (grafičko uređivanje), a donacije su potrošili na troškove štampe.
Knjige su podeljene bibliotekama, profesorima i učenicima kao pomoćno sredstvo u nastavi. Dobrobit ovakvih projekata jeste sticanje novih znanja koja se svrsishodno koriste u nastavi i koja služe i nastavnicima i učenicima za unapređenje nastavnog procesa.