EdTech2020 Zapadni Balkan

Priznanje za EdTech projekat godine

Centar za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan, zajedno sa partnerima, pokreće Edtech2020 Zapadni Balkan (EdTech Western Balkans Awards EWBA), regionalnu inicijativu sa ciljem prepoznavanja i priznavanja inovativnih primera primene digitalnih tehnologija u formalnom i neformalnom obrazovanju. Edtech2020 ZB ima za cilj da pronađe, ukaže na, i istakne izuzetne projekte i/ili timove koji su direktno uticali i napravili iskorak u dinamičnom sektoru digitalnih tehnologija u formalnom i neformalnom obrazovanju. 

 

Priključivanjem inicijativi EWBA, učesnici dobijaju mogućnost da njihov rad i angažovanje budu prepoznati i označeni oznakom izuzetnosti, što se potvrđuje EWBA2020 oznakom kvaliteta, dodeljenom od strane stručne komisije i obrazovne zajednice. Članove stručne komisije čine predstavnici nadležnih obrazovnih institucija organizatora EWBA inicijative: predstavnici Centra za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Priključivanjem inicijativi Edtech2020 Zapadni Balkan, učesnici dobijaju mogućnost da njihov rad i angažovanje budu prepoznati i označeni oznakom izuzetnosti, što se potvrđuje oznakom kvaliteta, dodeljenom od strane stručne komisije i obrazovne zajednice. Članove stručne komisije čine predstavnici nadležnih obrazovnih institucija organizatora Edtech2020 Zapadni Balkan inicijative: predstavnici Centra za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. 

Nakon zatvaranja prijavnog formulara, stručna komisija sprovodi evaluaciju ocenjivanjem sledećih aspekata:

  • Unapređenje izvođenja nastave;
  • Usaglašenost sa temom/ciljevima nastavne jedinice, odnosno školskim planom i programom;
  • Ciljevi i ishodi prijavljenog primera (aktivnosti, alata…);
  • Ostvareni rezultati i učinak;
  • Metodologija;
  • Mogućnost ponavljanja projekta u drugim sredinama.

Nominovani projekti koji dobiju oznaku izuzetnosti i priznanje biće navedni u publikaciji EdTech za Zapadni Balkan i javno istaknuti tokom godišnje konferencije Digitalno obrazovanje 2021.

Prijavljivanje za Edtech2020 Zapadni Balkan se vrši putem prijavnih formulara na internetu i otvoreno je za Srbiju i zemlje okruženja. Prijavljivanje se može uraditi samostalno ili možete nominovati nekog od primera koje znate. 

Formular za nominaciju za priznanje EdTech projekat godine