KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE 2023

PREDAVAČI NA KONFERENCIJI DIGITALNO OBRAZOVANJE 2023!

Centar za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan i programski partneri konferencije predstavljaju vam ovogodišnje predavače u polju primene digitalnih tehnologija u obrazovanju na međunarodnoj online konferenciji „Digitalno obrazovanje 2023”.

Četvrtu godinu za redom „Digitalno obrazovanje” je okupilo jedne od najboljih predavača iz oblasti upotrebe IKT-a na različitim nivoima obrazovanja što ovaj događaj čini veoma posećenim i kvalitetnim u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

Posetioci su imali priliku da čuju prezentacije i govornike koji će predstaviti primere dobre prakse upotrebe IKT-a u:

• predškolskom obrazovanju
• osnovnom i srednjem obrazovanju
• visokom obrazovanju
• inkluzivnom obrazovanju

Alain Thillay

TEMA:Etičke smernice za upotrebu veštačke inteligencije i podataka u nastavi za obrazovne radnike

Alain Thillay se pridružio Evropskoj komisiji u oktobru 2021. godine kao ekspert druge nacionalnosti u jedinici za digitalno obrazovanje (DG-EAC). U okviru Akcionog plana za digitalno obrazovanje 2021-2027, posebno je bio angažovan na “etičkoj upotrebi veštačke inteligencije i podataka u obrazovanju” i doprinosi Akcionom planu 3 za okvir digitalnih obrazovnih sadržaja Evrope.

Od 2011. do 2021. godine u Direkciji za digitalno obrazovanje francuskog Ministarstva obrazovanja, bio je na čelu kancelarije “Digitalna inovacija i primenjena istraživanja” i na čelu odeljenja za razvoj i širenje digitalnih resursa. Bio je zadužen – između ostalih tema – za “partnerstvo za inovacije veštačke inteligencije” za učenje francuskog i matematike (6-8 godina) programa investicija za budućnost i za nekoliko akcija za racionalnu upotrebu veštačke inteligencije i digitalnih obrazovnih resursa. Ima doktorat iz istorije i radio je kao nastavnik istorije i geografije u srednjim i visokim školama od 1987. godine.

Alain Thillay

Etičke smernice za upotrebu veštačke inteligencije i podataka u nastavi za obrazovne radnike

Alain Thillay se pridružio Evropskoj komisiji u oktobru 2021. godine kao ekspert druge nacionalnosti u jedinici za digitalno obrazovanje (DG-EAC). U okviru Akcionog plana za digitalno obrazovanje 2021-2027, posebno je bio angažovan na “etičkoj upotrebi veštačke inteligencije i podataka u obrazovanju” i doprinosi Akcionom planu 3 za okvir digitalnih obrazovnih...

Aleksandra Filipović

TEMA:Digitalno okruženje - podsticaj za samostalno učenje

Aleksandra digitalne tehnologije primenjuje u STEAM projektima u cilju podsticanja učenika na samostalnost i istrajnost u radu. Višestruko je nagrađivana za primenu autorskih interdisciplinarnih sajtova i obrazovnih softvera, zasnovanih na aktivnom učenju i inovativnim modelima rada. Doktorand je Fakulteta pedagoških nauka i autor priručnika za integrativnu nastavu i drugih naučnih i stručnih radova.

Aleksandra Filipović

Digitalno okruženje - podsticaj za samostalno učenje

Aleksandra digitalne tehnologije primenjuje u STEAM projektima u cilju podsticanja učenika na samostalnost i istrajnost u radu. Višestruko je nagrađivana za primenu autorskih interdisciplinarnih sajtova i obrazovnih softvera, zasnovanih na aktivnom učenju i inovativnim modelima rada. Doktorand je Fakulteta pedagoških nauka i autor priručnika za integrativnu nastavu i drugih naučnih...

Ana Savić

TEMA:Primena blokčejn tehnologije u kolaborativnom učenju matematike

Dr Ana Savić je završila Matematičku gimnaziju i Matematički fakultet u Beogradu. Od 2007. radi u zvanju profesora strukovnih studija za Matematiku na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu. Autor je softvera InternetUcenje za daljinsko učenje matematike primenjenog na realnoj populaciji studenata na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu 1999, što predstavlja prvu realizaciju daljinskog učenja matematike u Srbiji. Autor je više udžbenika i naučnih radova (SCI lista) iz oblasti matematike.

Ana Savić

Primena blokčejn tehnologije u kolaborativnom učenju matematike

Dr Ana Savić je završila Matematičku gimnaziju i Matematički fakultet u Beogradu. Od 2007. radi u zvanju profesora strukovnih studija za Matematiku na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu. Autor je softvera InternetUcenje za daljinsko učenje matematike primenjenog na realnoj populaciji studenata na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu 1999,...

Bojana Mitrićeski

TEMA:Quiver Vision 3D Augmented Reality

Bojana je zaposlena kao nastavnik geografije u OŠ „Branislav Nušić” u Donjoj Trnavi. Tokom svoje karijere bila je učesnik različitih programa usavršavanja kao što su: International LUMAT Symposium 2020 Finland – LUMAT Research Forum, Onlajn-konferencija „Digitalno obrazovanje 2020”, International Conference „Climate Action Project 2019”, International Conference „Research in education and training: International Aspects of Education and Training”. Takođe, učestvovala je i na događajima: International Scientix Conference, International Conference „New Technologies in Education”, EDU-ARCTIC Educator’s Forum Warsaw, European Geosciences Union General Assembly i mnogim drugima. Bojana je i Microsoft inovativni nastavnik, Scientix ambasador za Srbiju, Science on Stage ambasador, član Srpskog geografskog društva i sertifikovani nastavnik „Nacionalne geografije”. Bojana Mitrićeski Anđelković je, kao stručnjak za obrazovanje, izabrana da bude deo nacionalnog tima koji realizuje obuke za nastavnike u školama sa ciljem da podstakne i doprinese daljem unapređivanju inkluzivnog obrazovanja u Republici Srbiji. Obuka pod nazivom “Unapređeni ravnopravni pristup i završavanje preduniverzitetskog obrazovanja za decu kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška” skraćenog naziva “Učimo svi zajedno”. Projekat zajednički sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF u Srbiji uz podršku Delegacije Evropske unije. CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju je partnerska organizacija na ovom projektu.

Bojana Mitrićeski

Quiver Vision 3D Augmented Reality

Bojana je zaposlena kao nastavnik geografije u OŠ „Branislav Nušić” u Donjoj Trnavi. Tokom svoje karijere bila je učesnik različitih programa usavršavanja kao što su: International LUMAT Symposium 2020 Finland – LUMAT Research Forum, Onlajn-konferencija „Digitalno obrazovanje 2020”, International Conference „Climate Action Project 2019”, International Conference „Research in education and...

Bojana Satarić

TEMA:Veštačka inteligencija (VI) i razvijanje digitalnih kompetencija nastavnika i učenika

Diplomirani inženjer elektrotehnike. U obrazovanju radi od 2004. godine. Član je Nacionalnog prosvetnog saveta, predsednik Sekcije nastavnika informatike Srbije, potpredsednik Vikimedije Srbije i član UO Društva za informatiku Srbije. Koautor je akreditovanih seminara, autor i realizator četrnaestogodišnjeg projekta „Nije svaki dan Pi-dan“. Član je organizacionog i programskog odbora konferencija „IKT u obrazovanju kao stub razvoja društva zasnovanog na znanju“. Izlagala je na stručnim skupovima i konferencijama. Prati trendove u obrazovanju. Dipl. ing. elektrotehnike.

Bojana Satarić

Veštačka inteligencija (VI) i razvijanje digitalnih kompetencija nastavnika i učenika

Diplomirani inženjer elektrotehnike. U obrazovanju radi od 2004. godine. Član je Nacionalnog prosvetnog saveta, predsednik Sekcije nastavnika informatike Srbije, potpredsednik Vikimedije Srbije i član UO Društva za informatiku Srbije. Koautor je akreditovanih seminara, autor i realizator četrnaestogodišnjeg projekta „Nije svaki dan Pi-dan“. Član je organizacionog i programskog odbora konferencija „IKT...

Borko Petrović

TEMA:Roditelj - zaboravljeni stručni saradnik

Borko je nastavnik engleskog jezika i radi u obrazovanju gotovo 20 godina. Smatra sebe prosvetiteljem, liderom, edukatorom, inovatorom, motivatorom. Iza sebe imam puno rada, puno radova, uspeha, titula i priznanja. Neki od njih su: Najedukator Srbije 2017, Najbolji nastavnik Balkana 2019, predstavnik Srbije na takmičenju Global Teacher Prize 2020, dobitnik nagrade Global Teacher Award 2022 kao jedan od najboljih nastavnika sveta, dobitnik oktobarske nagrade SO Paraćin za doprinos razvoju obrazovanja na teritoriji opštine Paraćin. U oblasti digitalnog obrazovanje je 2014. godine bio koordinator projekta kojim je  škola dobila prvu pametnu učionicu u Srbiji kojom su promenili obrazovnu paradigmu u svom okruženju i šire.

Borko Petrović

Roditelj - zaboravljeni stručni saradnik

Borko je nastavnik engleskog jezika i radi u obrazovanju gotovo 20 godina. Smatra sebe prosvetiteljem, liderom, edukatorom, inovatorom, motivatorom. Iza sebe imam puno rada, puno radova, uspeha, titula i priznanja. Neki od njih su: Najedukator Srbije 2017, Najbolji nastavnik Balkana 2019, predstavnik Srbije na takmičenju Global Teacher Prize 2020, dobitnik...

Dejan Stanković

TEMA:Povezivanjem do socijalne inkluzije

Dejan Stanković je magistar psihologije (pedagoška psihologija) zaposlen kao savetnik za obrazovanje u UNICEF kancelariji u Srbiji. Njegovo profesionalno iskustvo obuhvata rad na naučnim istraživanjima, analizu obrazovne politike i učešće u lokalnim i međunarodnim razvojnim projektima u obrazovanju.

Dejan Stanković

Povezivanjem do socijalne inkluzije

Dejan Stanković je magistar psihologije (pedagoška psihologija) zaposlen kao savetnik za obrazovanje u UNICEF kancelariji u Srbiji. Njegovo profesionalno iskustvo obuhvata rad na naučnim istraživanjima, analizu obrazovne politike i učešće u lokalnim i međunarodnim razvojnim projektima u obrazovanju.

Dejan Vračarević

TEMA:Otvoreni obrazovni resursi - Implementacija digitalnih resursa za potrebe umetničkog obrazovanja uz korišćenje savremenih produkcionih 3D tehnologija

Zaposlen pri Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd (Beogradska politehnika) u svojstvu višeg predavača na predmetima uže umetničke oblasti dizajn industrijskih proizvoda. Doktorirao u oblasti digitalne umetnosti 2021.godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Oblast interesovanja: odgovorna primena digitalnih tehnologija u umetničkom obrazovanju.

Dejan Vračarević

Otvoreni obrazovni resursi - Implementacija digitalnih resursa za potrebe umetničkog obrazovanja uz korišćenje savremenih produkcionih 3D tehnologija

Zaposlen pri Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd (Beogradska politehnika) u svojstvu višeg predavača na predmetima uže umetničke oblasti dizajn industrijskih proizvoda. Doktorirao u oblasti digitalne umetnosti 2021.godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Oblast interesovanja: odgovorna primena digitalnih tehnologija u umetničkom obrazovanju.

Diana Ghazaryan

TEMA:Microsoft osnaživanje pomoću pristupačnosti

Diana Ghazaryan je izvršni direktor industrije K-12 za centralnu i istočnu Evropu u Microsoft Education-u. Radi sa vladama, ministarstvima obrazovanja, partnerima, liderima škola i obrazovnim radnicima kako bi podržala korisnike u njihovom putu digitalne transformacije obrazovanja i ostvarenju potencijala nastave i učenja. Strastveno se zalaže za pristupačne tehnologije i inkluzivnost. Pre nego što se pridružila Microsoft-u, bila je izvršni direktor AmCham Armenije, a tokom 10 godina bila je predstavnik konsultantske firme Fortune 500 u Armeniji.

Diana Ghazaryan

Microsoft osnaživanje pomoću pristupačnosti

Diana Ghazaryan je izvršni direktor industrije K-12 za centralnu i istočnu Evropu u Microsoft Education-u. Radi sa vladama, ministarstvima obrazovanja, partnerima, liderima škola i obrazovnim radnicima kako bi podržala korisnike u njihovom putu digitalne transformacije obrazovanja i ostvarenju potencijala nastave i učenja. Strastveno se zalaže za pristupačne tehnologije i inkluzivnost....

Dijana Radenović Jović

TEMA:Interaktivne igre – digitalni sadržaji u funkciji podrške dečjoj igri i unapređenju kvaliteta nastavnog procesa

Psiholog i psihoterapeut sa decenijskim iskustvom u radu sa djecom i roditeljima predškolskog uzrasta. Član sam tima Learning Passport Crna Gora, koji je za potrebe Ministarstva prosvjete kreirao prvu online platforma za učenje, nastavu, komunikaciju i saradnju u digitalnom okruženju. Digitalna škola predstavlja osnovu za kreiranje sigurnog, podržavajućeg, efikasnog i cjelovitog sistema za digitalno obrazovanje. Tri godine angažovana od strane kancelarije UNICEF-a za Crnu Goru kao konsultant za kreiranje digitalnih sadržaja za djecu, roditelje i nastavni kadar u oblasti predškolskog obrazovanja.

Dijana Radenović Jović

Interaktivne igre – digitalni sadržaji u funkciji podrške dečjoj igri i unapređenju kvaliteta nastavnog procesa

Psiholog i psihoterapeut sa decenijskim iskustvom u radu sa djecom i roditeljima predškolskog uzrasta. Član sam tima Learning Passport Crna Gora, koji je za potrebe Ministarstva prosvjete kreirao prvu online platforma za učenje, nastavu, komunikaciju i saradnju u digitalnom okruženju. Digitalna škola predstavlja osnovu za kreiranje sigurnog, podržavajućeg, efikasnog i...

dr Danijela Šćepanović

TEMA:Članica programskog tima i urednica sesije za visoko obrazovanje

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 17 godina iskustva rada u oblasti ravoja instrumenata obrazovne politike i primene novih tehnologija u obrazovanju. Od 2014. godine je stalnih član radnih grupa Direktorata za obrazovanje i kulturu – Evropske komisije, uspostavljanih radi razvoja digitalnog obrazovanja u Evropi.

dr Danijela Šćepanović

Članica programskog tima i urednica sesije za visoko obrazovanje

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 17 godina iskustva rada u oblasti ravoja instrumenata obrazovne politike i primene novih tehnologija u obrazovanju. Od 2014. godine je stalnih član radnih grupa Direktorata za obrazovanje i kulturu – Evropske komisije, uspostavljanih radi razvoja digitalnog obrazovanja u Evropi.

Duša Vuković

TEMA:Novosti u Oracle Akademiji

Profesorka računarske grupe predmeta u Matematičkoj gimnaziji i u Računarskoj gimnaziji u Beogradu. Instruktorka Oracle Akademije za međunarodne obuke stručnog usavršavanja za nastavnike za kurseve baza podataka i Java programiranja. Nosilac zvanja Pedagoški savetnik. Jedan od autor plana i programa za Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku po kojem se radi u preko 50 odeljenja u gimnazijama širom Srbije, trener obuka za nastavnike i autor elektronskih udžbenika za rad nastavnika i učenika za predmete Baze podataka i Objektno orijentisano programiranje (Zavod za unapređivanje obrazovanja).

Autorka više knjiga iz oblasti programiranja, među kojima su i dva odobrena udžbenika za gimnazije za predmet Računarstvo i informatika u trećem i četvrtom razredu. Dobitnica nagrada: Кreativna škola 2008/09, Srbija – druga nagrada u kategoriji srednjih škola za projekat “Moderne tehnologije u praktičnoj primeni teorijskih znanja i timski rad učenika” i Evropski forum inovativnih nastavnika, Majkrosoft, 2008, Hrvatska – treća nagrada u kategoriji kolaboracije za projekat “Exploring Science through Bogging” i učešće na svetskom forumu inovativnih nastavnika – Majkrosoft, Hong Кong, Кina.

 

Duša Vuković

Novosti u Oracle Akademiji

Profesorka računarske grupe predmeta u Matematičkoj gimnaziji i u Računarskoj gimnaziji u Beogradu. Instruktorka Oracle Akademije za međunarodne obuke stručnog usavršavanja za nastavnike za kurseve baza podataka i Java programiranja. Nosilac zvanja Pedagoški savetnik. Jedan od autor plana i programa za Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku po kojem...

Duško Radaković

TEMA:"Hands-On" nastava - problematika pre, tokom i posle COVID19

Rođen u Ottawa, Canada, osnovno obrazovanje je stekao u USA i Jugoslaviji. Diplomirao na smeru Aerokosmotehnika, Mašinskog fakulteta u Beogradu. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u Teleoptiku kao saradnik sve do direktora Sektora Istraživanje i razvoj. Zatim, u Saveznom zavodu za mere i dragocene metale kao samostalni savetnik za IT. Karijeru nastavlja u inostranstvu, prvo u firmi Marketing Effect Studio Consultants kao projektant za web design & development, a zatim više godina u firmi Methode Elctronics Malta Ltd. kao senior product design engineer u automobilskoj industriji. Po povratku iz inostranstva karijeru nastavlja kao nastavnik u sektoru visokog obrazovanja na Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd (ranije Beogradska politehnika, odnosno, Viša politehnička škola) i kao docent na Fakultetu za dizajn Union univerziteta. Tokom dugogodišnjeg rada u industriji i obrazovanju objavio je brojne stručne i naučne radove, udžbenike i knjige, prevode stručne literature, monografije i poglavlja u međunarodnim monografijama. Pored toga, autor je mnogobrojnih tehničkih inovacija i međunarodnih patenata. Učestvovao je u projektima Minisarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i u Erasmus+ projektima.

Duško Radaković

"Hands-On" nastava - problematika pre, tokom i posle COVID19

Rođen u Ottawa, Canada, osnovno obrazovanje je stekao u USA i Jugoslaviji. Diplomirao na smeru Aerokosmotehnika, Mašinskog fakulteta u Beogradu. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u Teleoptiku kao saradnik sve do direktora Sektora Istraživanje i razvoj. Zatim, u Saveznom zavodu za mere i dragocene metale kao samostalni savetnik za IT....

Emina Ilić

TEMA:Čitam i pišem uz pomoć mikrobita

Emina Ilić,rođena je 12.9.1975. u Jagodini,gde i živi. Završila je Višu školu u Kragujevcu,smer inženjer informatike 1998.godina, a na fakultetu Tehničkih nauka u Boru diplomirala je 2006.godine, smer industriski menađment. Radi u školi od 2004.god.kao nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja ,sve do pre par godina kada je informatika postala obavezni predmet i predaje sada samo informatiku.Radi i 20% norme u OŠ”Rada Miljković ” u Jagodini. Supruga i majka dečaka od 22.godine.

Emina Ilić

Čitam i pišem uz pomoć mikrobita

Emina Ilić,rođena je 12.9.1975. u Jagodini,gde i živi. Završila je Višu školu u Kragujevcu,smer inženjer informatike 1998.godina, a na fakultetu Tehničkih nauka u Boru diplomirala je 2006.godine, smer industriski menađment. Radi u školi od 2004.god.kao nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja ,sve do pre par godina kada je informatika postala obavezni...

Gordana Hajduković

TEMA:Duboko učenje

Gordana Hajduković-Jandrić, doktor nauka metodike nastave fizike, zaposlena kao nastavnik fizike u Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Novom Sadu, savetnik-spoljni saradnik MPNTR ŠU Novi Sad. Od 2022. mentor i trener je u projektu Učimo svi zajedno, ZUOV, MPNTR, CIP, a od 2023. je spoljni saradnik Zavoda za kvalitet i vrednovanje obrazovanja.

Gordana Hajduković

Duboko učenje

Gordana Hajduković-Jandrić, doktor nauka metodike nastave fizike, zaposlena kao nastavnik fizike u Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Novom Sadu, savetnik-spoljni saradnik MPNTR ŠU Novi Sad. Od 2022. mentor i trener je u projektu Učimo svi zajedno, ZUOV, MPNTR, CIP, a od 2023. je spoljni saradnik Zavoda za kvalitet i vrednovanje obrazovanja.

Jasminka Olić Ilčešin

TEMA:Virtuelna i proširena realnost u inkluzivnom obrazovanju

Nastavnica srpskog jezika i književnosti u jednoj maloj seoskoj osnovnoj školi. To što sredina iz koje njeni učenici dolaze možda i nije centar zbivanja, nju ne sprečava da svojim učenicima otvara vrata  sveta kulture i obrazovanja.Izuzetnu pažnju poklanja digitalnim nastavnim sadržajima koje i sama kreira,a obučava svoje učenike ,a i kolege da to čine.Pokrenula je blog Gramatoigrolija (https://gramatoigrolija.wixsite.com/my-site) kojim omogućava usvajanje gramatike kroz igru,kao i Instagram stranicu istog imena. Podržala je učenike osmog razreda da pokrenu You Tube kanal „Od đaka osmaka“ ,na kojem prezentuju svoje radove. Ohrabruje učenike da stvaraju u digitalnom okruženju pa su tako nastale i edukativne igrice, stripovi, digitalne priče i elektronski časopis kao produkti projektne nastave .

Svoju  ljubav prema pisanoj reči prenosi na učenike i kroz Čitalački klub koji je osnovala u školi. U akciji podržanoj od strane MPNTR „Čitalački maraton“ je član Glavnog žirija i recezent romana. U projektu ZUOV-a „Digitalna učionica“ oprobala se i kao voditelj obuke i mentor  kolegama. Svoja iskustva i primere dobre prakse prezentovala je na više javnih tribina i konferencija. Autor je tri stručna rada (STEM veštine i nastava jezika i Korišćenje Escape room u nastavi jezika) i članka na blogu IMO – Veština čitanja i digitalni svet .

Promoviše digitalne udžbenike , a za vreme pandemije tu aktivnost relizuje i kroz prezentacije –vebinare. Koautor seminara “Veb alatima kroz interdisciplinarnost do STE(A)M nastave. Dobitnik je nagrade Društva učitelja Novog Sada, finalista prvog nacionalnog SONS festivala koji promoviše STEM veštine, učesnik u međunarodnom obrazovnom projekta Dan inteligencije,njeni časovi su ušli u zbornik „Čas za ugled“ dve godine za redom, nacionalni edu lider u Fondaciji “Obrazovanje za Srbiju” … Piše dramska dela i pesme za decu koja sa svojim učenicima oživljava na sceni.

Jasminka Olić Ilčešin

Virtuelna i proširena realnost u inkluzivnom obrazovanju

Nastavnica srpskog jezika i književnosti u jednoj maloj seoskoj osnovnoj školi. To što sredina iz koje njeni učenici dolaze možda i nije centar zbivanja, nju ne sprečava da svojim učenicima otvara vrata  sveta kulture i obrazovanja.Izuzetnu pažnju poklanja digitalnim nastavnim sadržajima koje i sama kreira,a obučava svoje učenike ,a i...

Jasna Brkić

TEMA:Uloga novih tehnologija u razvoju čitalačkih navika kod dece u savremenom digitalnom dobu

Jasna Brkić, 1975, viši bibliotekar za rad sa decom i mladima u Dečjem odeljenju Biblioteke grada Beograda. Osmišljava i organizuje programe, projekte i kreativne i edukativne radionice sa ciljem podsticanja čitanja kod dece i mladih. Autor je više radova objavljenih u stručnoj periodici kao i predavanja i akreditovanih seminara namenjenih vaspitačima, učiteljima i bibliotekarima javnih i školskih biblioteka na temu mogućnosti i oblika rada sa decom pri ustanovama kulture i obrazovanja (“Alatke u ruke – animacija i kreacija priča uz pomoć IKT majstor(ij)a”, “Stare priče u novom ruhu”, “Ne prezajte od prezentacije”, “Novinska pismenost i kritičko razmišljanje”). Učestvovala je i izlagala na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i u organizaciji Međunarodne satelit konferencije IFLA Sekcije za rad sa decom i mladima 2019. Deo je petog ciklusa programa “Kreativno mentorstvo”, udruženja koje afirmiše mentorstvo, osnažuje sektor kulture i pruža podršku profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja.

Jasna Brkić

Uloga novih tehnologija u razvoju čitalačkih navika kod dece u savremenom digitalnom dobu

Jasna Brkić, 1975, viši bibliotekar za rad sa decom i mladima u Dečjem odeljenju Biblioteke grada Beograda. Osmišljava i organizuje programe, projekte i kreativne i edukativne radionice sa ciljem podsticanja čitanja kod dece i mladih. Autor je više radova objavljenih u stručnoj periodici kao i predavanja i akreditovanih seminara namenjenih...

Jelena Gajić

TEMA:IKT u funkciji jezičkih igara

Jelena je učiteljica, saradnik u primeni pripremnog predškolskog programa u privatnoj PU, u kojoj stvara podsticajne ambijente za učenje primenom digitalnih tehnologija kroz teme/projekte zasnovane na STEM konceptu učenja. Doktorand je Fakulteta pedagoških nauka, nosilac priznanja ,,Čas za ugled” i finalista prvog Nacionalnog STEAM festivala. Autor je stručnih radova na temu inkluzivnog obrazovanja i rada sa darovitom decom. Oprobala se i kao predavač na Međunarodnoj konferenciji ,,Digitalno obrazovanje 2021”.

Jelena Gajić

IKT u funkciji jezičkih igara

Jelena je učiteljica, saradnik u primeni pripremnog predškolskog programa u privatnoj PU, u kojoj stvara podsticajne ambijente za učenje primenom digitalnih tehnologija kroz teme/projekte zasnovane na STEM konceptu učenja. Doktorand je Fakulteta pedagoških nauka, nosilac priznanja ,,Čas za ugled” i finalista prvog Nacionalnog STEAM festivala. Autor je stručnih radova na...

Jelena Lukić Nikolić

TEMA:Ključna znanja i veštine u digitalnom dobu

Посебно се залаже за примену ИКТ-а у настави и развоју међупредметних компетенција.

Jelena Lukić Nikolić

Ključna znanja i veštine u digitalnom dobu

Посебно се залаже за примену ИКТ-а у настави и развоју међупредметних компетенција.

Jernej Pangeršič

TEMA:Microsoft Teams i akceleratori učenja

Jernej Pangeršič je stručnjak za rešenja u obrazovanju u Microsoft-u, gde radi sa različitim zainteresovanim stranama u transformaciji obrazovanja za 21. vek. Strastven je u vezi tehnologije, obrazovanja i kibernetičke bezbednosti. U ovoj prezentaciji, Jernej će pokazati primenu Microsoft Teams-a u osnovnim i srednjim školama, kao i načine na koje učenici i nastavnici mogu koristiti ubrzivače učenja koji su nedavno lansirani.

Jernej Pangeršič

Microsoft Teams i akceleratori učenja

Jernej Pangeršič je stručnjak za rešenja u obrazovanju u Microsoft-u, gde radi sa različitim zainteresovanim stranama u transformaciji obrazovanja za 21. vek. Strastven je u vezi tehnologije, obrazovanja i kibernetičke bezbednosti. U ovoj prezentaciji, Jernej će pokazati primenu Microsoft Teams-a u osnovnim i srednjim školama, kao i načine na koje...

Jovan Marić

TEMA:Petljini kursevi na Mudl platformi

Jovan je z avršio Matematičku gimnaziju u Beogradu. Diplomirao na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Deo je tima Fondacije Petlja od septembra 2019. Kao deo developerskog tima, kroz brojne Petljine projekte učestvuje u razvoju platofrmi i alata koji pomažu u kreiranju i obogaćivanju eLearning sadržaja, a zatim i njihovom deljenju. Aktivno doprinosi projektima otvorenog tipa koji se bave eLearningom.

Jovan Marić

Petljini kursevi na Mudl platformi

Jovan je z avršio Matematičku gimnaziju u Beogradu. Diplomirao na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Deo je tima Fondacije Petlja od septembra 2019. Kao deo developerskog tima, kroz brojne Petljine projekte učestvuje u razvoju platofrmi i alata koji pomažu u kreiranju i obogaćivanju eLearning sadržaja, a zatim i njihovom deljenju....

Krislin Raik

TEMA:Naučene lekcije od EdTech Estonije. Kako izgraditi ekosistem?

Krislin Raik je menadžer zajednice u EdTech Estoniji, koja je dominantna organizacija u okviru estonskog edtech ekosistema. Krislin ima akademsku pozadinu u oblasti psihologije, radila je kao školski psiholog pre nego što se vratila u sektor startapa i postala deo edtech startapa. Njena motivacija za edtech sektor proizlazi iz želje da se smanji opterećenje koje nastavnici imaju u savremenim školama. Blagoslovena da radi u digitalno naprednoj zemlji sa visokokvalitetnim obrazovnim sistemom, Krislin je strastvena u pomaganju napretka oba aspekta kako bi se ostvarila prava, pozitivna promena u svetu obrazovanja i dalje.

Krislin Raik

Naučene lekcije od EdTech Estonije. Kako izgraditi ekosistem?

Krislin Raik je menadžer zajednice u EdTech Estoniji, koja je dominantna organizacija u okviru estonskog edtech ekosistema. Krislin ima akademsku pozadinu u oblasti psihologije, radila je kao školski psiholog pre nego što se vratila u sektor startapa i postala deo edtech startapa. Njena motivacija za edtech sektor proizlazi iz želje...

Lazar Bulatović

TEMA:Pogled očima slepih u obrazovanju

Lazar Bulatović je samostalni konsultant za pristupačnost. Potpuno je slep od rođenja. Trenutno razvija agenciju za web pristupačnost. Radi testiranja pristupačnosti, i pomaže kompanijama da kreiraju sajtove, tako da budu dostupni i osobama sa invaliditetom. Svakodnevno koristi asistivne tehnologije duže od 15 godina. Redovno izlaže o pristupačnosti i drugim temama. Dičomirani je sociolog. Govori engleski, nemački i ruski jezik.

Lazar Bulatović

Pogled očima slepih u obrazovanju

Lazar Bulatović je samostalni konsultant za pristupačnost. Potpuno je slep od rođenja. Trenutno razvija agenciju za web pristupačnost. Radi testiranja pristupačnosti, i pomaže kompanijama da kreiraju sajtove, tako da budu dostupni i osobama sa invaliditetom. Svakodnevno koristi asistivne tehnologije duže od 15 godina. Redovno izlaže o pristupačnosti i drugim temama....

Ljiljana Krkić

TEMA:Novosti u Oracle Akademiji

Ljiljana je zaposlena u kompaniji Oracle Srbija i Crna Gora d.o.o. od 2005 godine, na različitim pozicijama, najveći deo vremena baveći se obrazovanjem. Odgovorna osoba za vodeći filantropski obrazovni program korporacije Oracle za podršku školstvu, Oracle Akademiju, na teritoriji Srbije, Crne Gore, Madjarske i Bugarske.

Oracle Akademija nastavnom kadru iz obrazovnih institucija širom sveta nudi računarske alate koji su im potrebni kako bi mogli da angažuju, inspirišu i pripreme svoje đake i studente da budu sutrašnji lideri i inovatori i pomognu im da ostvare svoje snove.

Već više od 25 godina Oracle Akademija unapređuje računarske nauke na globalnom nivou, kako bi pospešila usvajanje novog znanja, razvoj veština, inovacije i raznolikost u oblastima tehnologije.

Tokom ovog predavanja će biti predstavljeni načini saradnje sa osnovnim, srednjim i višim školama i fakultetima, kao i nastavni planovi i programi koji su kroz ovu saradnju nastavnom kadru besplatno dostupni.

Velika novina od 2020. godine je novi moderan sistem Member Hub na istoj poznatoj adresi academy.oracle.com koji članovima nudi mnoštvo raznih opcija. Unapređen je pristup kvalitetnim kursevima iz oblasti baza podataka, Java programiranja, Oracle Cloud infrastrukture i drugih oblasti. Nastavnici i profesori mogu da prođu različite obuke stručnog usavršavanja samostalno, u terminima koji im odgovaraju. Rad sa učenicima i studentima je poboljšan na više načina od kojih bi najznačajniji bila mogućnost organizovanja učenika u različite grupe za nastavu i učenje.

Probrani alati Oracle kompanije mogu besplatno da se koriste za nastavu, a učenici i studenti mogu da steknu međunarodno priznate sertifikate, i u okviru predmeta Baze podataka u IT odeljenjima u gimnazijama širom Srbije, ali i u drugim školama koji imaju savremene računarske predmete.

Ljiljana Krkić

Novosti u Oracle Akademiji

Ljiljana je zaposlena u kompaniji Oracle Srbija i Crna Gora d.o.o. od 2005 godine, na različitim pozicijama, najveći deo vremena baveći se obrazovanjem. Odgovorna osoba za vodeći filantropski obrazovni program korporacije Oracle za podršku školstvu, Oracle Akademiju, na teritoriji Srbije, Crne Gore, Madjarske i Bugarske. Oracle Akademija nastavnom kadru iz...

Marija Vujanić

TEMA:Povezivanjem do socijalne inkluzije

Marija Vujanić je direktorka korporativnih komunikacija i održivog razvoja u kompaniji Yettel.

Marija ima više od 20 godina iskustva u oblasti korporativnih komunikacija i održivog poslovanja. Iskustvo je stekla je u radu PR agencija, korporativnom i nevladinom sektoru. Yettelu (tadašnjem Telenoru) pridružila se 2012. godine i odgovorna je za kreiranje i realizaciju korporativne komunikacione strategije, internu komunikaciju i oblast društvene odgovornosti.

Marija Vujanić

Povezivanjem do socijalne inkluzije

Marija Vujanić je direktorka korporativnih komunikacija i održivog razvoja u kompaniji Yettel. Marija ima više od 20 godina iskustva u oblasti korporativnih komunikacija i održivog poslovanja. Iskustvo je stekla je u radu PR agencija, korporativnom i nevladinom sektoru. Yettelu (tadašnjem Telenoru) pridružila se 2012. godine i odgovorna je za kreiranje...