KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE

KONFERENCIJA 2022.

ONLINE KONFERENCIJA „DIGITALNO OBRAZOVANJE 2022“

Kažu da dobre stvari ne treba menjati i da je treća – sreća. Ponovo smo se družili ove godine na jednoj od najvećih konferencija obrazovne zajednice u regionu.

Međunarodna konferencija „Digitalno obrazovanje 2022“ održana je u online formatu 8. i 9. aprila 2022. godine. Nastavili smo tradiciju okupljanja sa željom da razmenimo znanja i iskustva, da saznamo primere dobre prakse, da otkrijemo načine najboljeg povezivanja obrazovanja i modernih tehnologija.

ZAŠTO JE TREBALO DA POSETITE DIGITALNO OBRAZOVANJE 2022?

Kao svedoci brzog napredovanja sveta tehnologije, naročito intenzivne primene tokom 2020, usled globalne zdravstvene situacije, tokom dvodnevnog programa, konferencija je omogućila:

 • učesnicima da saznaju više o inovacijama, nacionalnim smernicama i preporukama, primerima dobrih praksi, da se povežu sa kolegama iz Srbije, regiona i sveta i osnažimo ih da digitalne tehnologije budu svakodnevni deo nastavnog plana i programa;
 • predavačima koji uspešno savladavaju izazove današnjih okolnosti i obrazovanja u digitalnom dobu da podele svoja znanja i iskustva;
 • partnerima direktan susret sa zaposlenima u vaspitno-obrazovnom sistemu Srbije i inostranstva, kao i umrežavanje sa sličnim kompanijama.

U jednoj rečenici – „Digitalno obrazovanje 2022“ je platforma za kreiranje zajednice koja oblikuje obrazovanje budućih generacija.

KOJI JE BIO CILJ KONFERENCIJE?

 • Obezbediti platformu za razmenu znanja i iskustava zaposlenih u obrazovanju u Srbiji, regionu i svetu;
 • Upoznati se sa inovativnom praksom, nastavnim metodama i primenom IKT alata u obrazovanju;
 • Identifikovati moguće ključne preporuke za politiku i praksu u ovoj oblasti;
 • Obezbediti povezivanje i učešće svih aktivnih u obrazovanju u digitalnom dobu;
 • Prepoznati najbolje primere u obrazovanju tokom rada na daljinu u uslovima kada je onemogućena nastava u školama.

NIVOI OBRAZOVANJA I TEME

Konferencija je obuhvatala teme upotrebe i primene informaciono-komunikacionih tehnologija na svim obrazovnim nivoima:

 • u predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
 • osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju;
 • visokom obrazovanju;
 • inkluzivnom obrazovanju.

Informacije za učesnike

Niste stigli da prisustvujete konferenciji u realnom vremenu? Bili ste tu, ali ipak želite da se podsetite nekih ključnih trenutaka? Ne brinite, celokupan program smo snimili i možete pristupiti svim snimcima klikom na željeni panel u tabeli ispod.

AGENDA

PETAK, 8.4.2022.

Vreme

Digitalno Obrazovanje 2022 - Plenarni program

17:00-17:30

Svečano otvaranje

dr Saša Stojanović, pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

dr Branislav Ranđelović, direktor, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Maja Todorović, rukovoditeljka Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
Yosi Echeverry Burckhardt, zamenica direktorke, UNICEF u Srbiji

dr Nebojša Vasiljević, direktor, Fondacija Petlja

Aleksandar Borisavljević, direktor, Centar za obrazovne tehnologija na Zapadnom Balkanu


17:30-18:00

Glavno predavanje - Šta ćemo sad?
Katarina Aleksić, rukovoditeljka Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
dr Danijela Šćepanović, samostalni savetnik, Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

18:00-18:30

dr Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

Tema: Akcioni plan razvoja digitalnog obrazovanja, Republika Slovenija

18:30-18:45

Danijela Šćepanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Tema: Instrument za samoprocenu digitalnih kompetencija nastavnika u Srbiji

18:45-19:45

Panel diskusija - Hibridna nastava i učenje - između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo obrazovnog sistema)

Moderator: Katarina Aleksić, rukovoditeljka Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Učesnici:

dr Boro Jakimovski, Fakultet za informatičke nauke i kompjutersko inženjerstvo, Univerzitet "Sv. Ćirilo i Metodije", Skoplje prof.

dr Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Snežana Marković, nastavnica računarstva i informatike, VI beogradska gimnazija, Beograd

19:45-20:15

Prezentacija partnera

Ljiljana Krkić, Oracle Academy

Duša Vuković, Matematička Gimnazija u Beogradu

Tema: Kako Oracle Akademija podrzava nastavnike?

20:15-20:45

Prezentacija partnera

Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja, UNICEF u Srbiji

Dejan Stanković, Program za obrazovanje, UNICEF u Srbiji

Marina Starčević Cviko, Program za obrazovanje, UNICEF u Srbiji
Tema: Digitalna tehnologija kao podrška obrazovanju dece iz osetljivih grupa

20:45-21:15

Georgina Dean, Director of Digital Strategy, Felsted School. United Kingdom

Presentation: Kako se obrazovanje menja u današnjoj novoj „nenormalnosti“?

SUBOTA, 9.4.2022.

Program / Vreme

IKT u predškolskom obrazovanju

Moderator programa:

Nataša Anđelković, PU "11. April", Novi Beograd

IKT u osnovnom i srednjem obrazovanju 
Moderatori programa:

Katarina Anđelković, Fondacija Petlja
Katarina Aleksić, ZVKOV

IKT u inkluzivnom obrazovanju

Moderator programa:

Dragana Malidžan Vinkić, EdTech Center WB

IKT u visokom obrazovanju
Moderatori programa:

Danijela Šcepanović, MPNTR


Uglješa Marjanović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

17.00:17.15


Uvodno obraćanje moderatora

Uvodno obraćanje moderatora

Uvodno obraćanje moderatora

Uvodno obraćanje moderatora

17.15:17.30

Jasna Ivanović, Dunja Škorić,PU “Radosno detinjstvo", Novi Sad 
Tema: Platforma "Umreži se"

Panel diskusija: Hibridna nastava i učenje – između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo škole) Moderator: Katarina Aleksić, rukovoditeljka Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Učesnici:
dr Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Snežana Marković, nastavnica informatike, VI beogradska gimnazija, Beograd
Aleksandar Nastasić, nastavnik mašinske grupe predmeta, Tehnička škola SomborPanel diskusija: Digitalna uključenost
Moderator: Dragana Malidžan Vinkić, EdTech Center WB
Učesnici:
Dejan Stanković, Education Officer, UNICEF Serbia
Dragana Radosavljević, nastavnica TIO, OŠ 8. oktoba, Vlasotince
Đorđe Pejčić, nastavnik matematike, OŠ 8. oktobar, Vlasotince
Maja Bajagić Baranj, nastavnica biologije, Osnovna škola “Dr. Dragan Hercog”, Beograd
dr Gordana Đigić, vanredna profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu
Gordana Pavlović, profesorka srpskog jezika i književnosti, Gimnazija "Sava Šumanović", ŠidLuka Katić, Putni pri-koledž, London, Velika Britanija

Tema: Interaktivni alati za belu tablu

17.30:17:45

Dušica Čolaković, Jelena Šujica Stanojević, Nataša Radojević, Jelena Trišić Stajić, PU "11. april" Beograd Tema: Stručno usavšavanje primenom digitalne tehnologije

Slavko Rakić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu Tema: Inovativne metode i tehnike za izvođenje nastave u online okruženju

17:45-18:00

Dragana Šipraga, PU “Klincograd", Beograd

Tema: Mogućnosti primene digitalne tehnologije u vrtiću
Sonja Radenković, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Union Univerzitet Beograd
Mirjana Devedžić, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vladan Devedžić, Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Tema: WINNovators - Digitalno obrazovanje za one koji imaju manje mogućnosti za to

18.00:18.15

Tamara Ilić, PU “11. april" Beograd Tema: Interaktivne prezentacije u razvijanju teme/projektadr Bojan Lazarević, Univerzitet na Floridi

Tema: Standardizacija onlajn obrazovanja

Martin Kalamković, ŠOSO "Milan Petrović", Novi Sad
Tema: Mogućnosti primene virtuelne realnosti u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju


dr Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Tema: "Šta (ni)smo naučili"

18.15:18.30

Andreja Sedlar, Dječji vrtić Varaždin, Varaždin

Nataša Vrapčević, PU “Naša radost”, Subotica 

Tema: Zajedno u svet digitalnih tehnologija kroz međunarodne projekte

Biljana Gradojević, OŠ "Ujedinjene nacije", Beograd
Nataša Duhanaj, OŠ "Veselin Masleša", Beograd

Tema: Maslešin ekosistem

Slađana Jović, Gimnazija ,,Svetozar Marković'' Niš,

Bojana Mitrićeski Anđelković, OŠ "Branislav Nušić'' ,Donja Trnava Tema: Termovizija18.30:18.45

Panel diskusija: Znakovi pored puta Moderator: Nataša Anđelković, PU "11. april", Novi Beograd

Učesnici:

Emina Beković, Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Vesna Zlatarović, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju

Nevena Ružić, Fondacija za otvoreno društvo

Gordana Đorđević, PU „Dr Sima Milošević“, Zemun
Mladen Šljivović, Gimnazija Zaječar Tema: Interdisciplinarni kurs - Fizičke simulacije

Marijana Jovanović Čabrić, ŠOSO "Vukašin Marković", Kragujevac Tema: Šta se dešava kada asistivna tehnologija nije dostupna u radu?

Pauza

18.45:19.00

Danijela Vučićević, Centar za promociju nauke, Beograd

Tema: M u STEAM - VIŠE OD IGRE


Gordana Pavlović, Gimnazija "Sava Šumanović" Šid

Tema: Integracija učenika migranta/azilanata

Sanja Jedrinović, Univerzitet Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Tema: Projekat Digitalni univerzitet u Ljubljani - inovativnom upotrebom IKT ka izvrsnosti

19.00:19.15

Katarina Veljković, Prva kragujevačka gimnazija, Kragujevac

Tema: Edukativne igre – Eskejp soba


Aleksandra Filipović, International School "Crnjanski" Jagodina

Tema: Kreativna vizuelizacija primenom GeoGebre

Marko Papić, Univerzitet Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Tema: Centar za upotrebu IKT u pedagoškom procesu Univerziteta u Ljubljani

19.15:19.30

Aleksa Tokić, Gimnazija “9. Maj”, Niš Tema: Projekat "Prijatelji mudrosti"
Marijana Bugarski, ŠOSO " Vuk Karadžić" Sombor

Majski Violeta, OŠ „Dositej Obradović“, Sombor

Jelena Radović, Narodni muzej Leskovac

Radmila Krstić, Narodni muzej Leskovac

Tema: Sinergija škola i muzejaDuško Radaković, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd Tema: Uporedna analiza realizacije nastave u uslovima pre i tokom COVID19 mera"

19.30:19.45

Glavno predavanje:

Pasoš za učenje -  podrška razvoju predškolske onlajn zajednice učenja Inicijativa pokrenuta u saradnji Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Centra za interaktivnu pedagogiju i UNICEF kancelarije u Srbiji

Irena Latinović, UNICEF 

Aleksa Eremija, ZUOVMarjan Milanov, SŠ "Vuk Karadžić" sa domom učenika, Babušnica

Slađana Jović, Gimnazija "Svetozar Marković", Niš

Tema: Upotreba 360 kamere za kreiranje virtuelnih turaNebojša Ratković, Ivana Madžarević, People and People

Tema: Virtuelna realnost kao sistem podrške obrazovanju

19.45:20.00

Gordana Stoković, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

Tema: Programiranje u razrednoj nastavi – izazovi i perspektive


Mia Čarakovac, OŠ “Novi Beograd” , belgrade

Tema: Organizacija roditeljske podrške deci tokom učenja


Uglješa Marjanović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Tema: Strategija digitalne transformacije Univerzitet u Novom Sadu

20.00:20.15

Glavno predavanje: Smernice za primenu digitalnih tehnologija u predškolskoj ustanovi i Okvir digitalnih kompetencija vapitača Vesna Zlatarović, CIP-centar za interaktivnu pedagogiju

Nataša Anđelković, PU "11. april", Novi Beograd

Miles Barry, University of Roehmpton, UK

Tema: 20 stvari koje treba raditi sa računarom - lekcije iz Paperta


Ivana Kovačević, OŠ „Dr Dragan Hercog“, Beograd
Ana Crnogorac, OŠ „Dr Dragan Hercog“, Beograd

Tema: Ocenjivanje u digitalnom okruženju20.15:20.30

Sanja Đukić, Računarska gimnazija Smart, Novi Sad

Tema: Onlajn čas kao prozor u svet

KO SU BILI OVOGODIŠNJI PREDAVAČI

Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu i programski partneri konferencije predstavljaju vam ovogodišnje predavače u polju primene digitalnih tehnologija u obrazovanju na međunarodnoj online konferenciji „Digitalno obrazovanje 2022”.

Treću godinu za redom „Digitalno obrazovanje” je okupilo jedne od najboljih predavača iz oblasti upotrebe IKT-a na različitim nivoima obrazovanja što ovaj događaj čini veoma posećenim i kvalitetnim u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

Posetioci su imali priliku da čuju prezentacije i govornike koji će predstaviti primere dobre prakse upotrebe IKT-a u:

• predškolskom obrazovanju
• osnovnom i srednjem obrazovanju
• visokom obrazovanju
• inkluzivnom obrazovanju

Aleksa Tokić

TEMA:Projekat „Prijatelji mudrosti“

Aleksa je diplomirani filozof master. Diplomirao je na smeru za etiku, na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ostvario je 15 godina rada na neodređeno vreme u obrazovno-vaspitnom sistemu (profesor filozofije, građanskog vaspitanja i izborne grupe predmeta). U toku višegodišnjeg rada aktivno je učestvovao u različitim projektima, akreditovanim obukama i seminarima u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Zaposlen na mestu profesora filozofije u Gimnaziji „9 maj“ u Nišu.

Uokviru svoje pedagoške prakse istražuje mogućnosti promene u pristupima obrazovanju i u prevazilaženju dosadašnjih prepreka implementacijom odgovarajućih dostupnih savremenih tehnologija kojima nastavnici razvijaju kompentencije (znanja i veštine) za nastavnu oblast, predmet i metodiku nastave, značajnim za njihov sveukupni profesionalni razvoj.

Aleksa Tokić

Projekat „Prijatelji mudrosti“

Aleksa je diplomirani filozof master. Diplomirao je na smeru za etiku, na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ostvario je 15 godina rada na neodređeno vreme u obrazovno-vaspitnom sistemu (profesor filozofije, građanskog vaspitanja i izborne grupe predmeta). U toku višegodišnjeg rada aktivno je učestvovao u različitim projektima, akreditovanim obukama i seminarima u...

Aleksandar Nastasić

TEMA:Panel diskusija: Hibridna nastava i učenje – između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo škole)

Aleksandar je master strukovni inženjer mašinstva i nastavnik mašinske grupe predmeta: programiranje za kompjuterski upravljane mašine i projektovanje tehnoloških sistema. Preko 10 godina korisnik Mudl platforme. Administrator je hipervizora, servera, mreže kao i Mudl platforme sa bigbluebutton  serverom u Srednjoj tehničkoj školi Sombor. Predavač na internim seminarima o upotrebi Mudl platforme i dodatnih alata.

Aleksandar Nastasić

Panel diskusija: Hibridna nastava i učenje – između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo škole)

Aleksandar je master strukovni inženjer mašinstva i nastavnik mašinske grupe predmeta: programiranje za kompjuterski upravljane mašine i projektovanje tehnoloških sistema. Preko 10 godina korisnik Mudl platforme. Administrator je hipervizora, servera, mreže kao i Mudl platforme sa bigbluebutton  serverom u Srednjoj tehničkoj školi Sombor. Predavač na internim seminarima o upotrebi Mudl...

Aleksandra Filipović

TEMA:Kreativna vizuelizacija primenom GeoGebre

Aleksandra digitalne tehnologije primenjuje u STEAM projektima putem kojih učenici stiču nezaboravna iskustva i funkcionalna znanja negujući samostalnost i istrajnost u radu. Višestruko je nagrađivana za upotrebu autorskih interdisciplinarnih sajtova i obrazovnih softvera koje odlikuju aktivno učenje i inovativni modeli rada. Autor je priručnika za integrativnu nastavu i preko 50 objavljenih radova.

Aleksandra Filipović

Kreativna vizuelizacija primenom GeoGebre

Aleksandra digitalne tehnologije primenjuje u STEAM projektima putem kojih učenici stiču nezaboravna iskustva i funkcionalna znanja negujući samostalnost i istrajnost u radu. Višestruko je nagrađivana za upotrebu autorskih interdisciplinarnih sajtova i obrazovnih softvera koje odlikuju aktivno učenje i inovativni modeli rada. Autor je priručnika za integrativnu nastavu i preko 50...

Ana Crnogorac

TEMA:Ocenjivanje u digitalnom okruženju

Ana je nastavnica francuskog jezika, diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učesnik i nosilac aktivnosti u nekoliko projekata na temu upotrebe digitalnih tehnologija u obrazovanju. Svoj rad usmerava na primenu IKT u nastavi stranih jezika. Planiranjem i izvođenjem nastave na daljinu bavi se duže od 10 godina.

Ana Crnogorac

Ocenjivanje u digitalnom okruženju

Ana je nastavnica francuskog jezika, diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učesnik i nosilac aktivnosti u nekoliko projekata na temu upotrebe digitalnih tehnologija u obrazovanju. Svoj rad usmerava na primenu IKT u nastavi stranih jezika. Planiranjem i izvođenjem nastave na daljinu bavi se duže od 10 godina.

Andreja Sedlar

TEMA:Zajedno u svet digitalnih tehnologija kroz međunarodne projekte

Andreja Sedlar, magistra ranog i predškolskog odgoja, odgojiteljica savjetnica, radi u Dječjem vrtiću Varaždin više od 20 godina. U svojoj pedagoškoj praksi provodi Erasmus+ projekte za koje je koordinator u ustanovi u kojoj djeluje. Njeni Leptirići su uključeni u brojne eTwinning projekte za koje redovito bivaju nagrađeni Nacionalnim i Europskim oznakama kvalitete. Projekt „Music, Kids and Play“ je 2016. godine proglašen za najbolji projekt u predškolskom odgoju u Hrvatskoj i bio je nagrađen nagradom COMET.

Andreja Sedlar je završila postdiplomski studij Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, nagrađena je nagradom Maslačak znanja 2015. godine koja se dodjeljuje za cjeloživotno učenje, a 2020. godine dobitnica je godišnje nagrade Ivan Filipović koju dodjeljuje Republika Hrvatska za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

Andreja Sedlar je eTwinning ambasadorica.

Andreja Sedlar

Zajedno u svet digitalnih tehnologija kroz međunarodne projekte

Andreja Sedlar, magistra ranog i predškolskog odgoja, odgojiteljica savjetnica, radi u Dječjem vrtiću Varaždin više od 20 godina. U svojoj pedagoškoj praksi provodi Erasmus+ projekte za koje je koordinator u ustanovi u kojoj djeluje. Njeni Leptirići su uključeni u brojne eTwinning projekte za koje redovito bivaju nagrađeni Nacionalnim i Europskim...

Biljana Gradojević

TEMA:Maslešin ekosistem

Biljana je diplomirani mašinski inženjer i nastavnik tehnike i tehnologije. Radila je u OŠ “13. oktobar” u Ćupriji, „Veselin Masleša“, „Ujedinjene nacije“ u Beogradu. Mentor je učenicima koji su osvajali medalje na republičkim takmičenjima i pobedničkog tima DSM 2021. na takmičenju osnovnih škola Srbije „Školski klimatski izazovˮ. Posebnu pažnju u radu sa učenicima posvećuje razvijanju njihovih digitalnih kompetencija.

Biljana Gradojević

Maslešin ekosistem

Biljana je diplomirani mašinski inženjer i nastavnik tehnike i tehnologije. Radila je u OŠ “13. oktobar” u Ćupriji, „Veselin Masleša“, „Ujedinjene nacije“ u Beogradu. Mentor je učenicima koji su osvajali medalje na republičkim takmičenjima i pobedničkog tima DSM 2021. na takmičenju osnovnih škola Srbije „Školski klimatski izazovˮ. Posebnu pažnju u...

Bojana Mitrićeski Anđelković

TEMA:Termovizija

Bojana je zaposlena kao nastavnik geografije u OŠ „Branislav Nušić” u Donjoj Trnavi. Tokom svoje karijere bila je učesnik različitih programa usavršavanja kao što su: International LUMAT Symposium 2020 Finland – LUMAT Research Forum, Onlajn-konferencija „Digitalno obrazovanje 2020”, International Conference „Climate Action Project 2019”, International Conference „Research in education and training: International Aspects of Education and Training”. Takođe, učestvovala je i na događajima: International Scientix Conference, International Conference „New Technologies in Education”, EDU-ARCTIC Educator’s Forum Warsaw, European Geosciences Union General Assembly i mnogim drugima.
Takođe je i Microsoft inovativni nastavnik, Scientix ambasador za Srbiju, Science on Stage ambasador, član Srpskog geografskog društva i sertifikovani nastavnik „Nacionalne geografije”.

Bojana Mitrićeski Anđelković

Termovizija

Bojana je zaposlena kao nastavnik geografije u OŠ „Branislav Nušić” u Donjoj Trnavi. Tokom svoje karijere bila je učesnik različitih programa usavršavanja kao što su: International LUMAT Symposium 2020 Finland – LUMAT Research Forum, Onlajn-konferencija „Digitalno obrazovanje 2020”, International Conference „Climate Action Project 2019”, International Conference „Research in education and...

Danijela Vučićević

TEMA:M u STEAM - VIŠE OD IGRE

Danijela je stručna saradnica za programske aktivnosti u Centru za promociju nauke. Magistrirala je molekularnu biologiju i fiziologiju na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2021. godine je doktorand na Univerzitetu u Beogradu, smer Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije. Danijela je radila na nekoliko projekata promocije nauke koji se bave aktuelnim temama, poput ishrane, klimatskih promena i primene STEM koncepta u školama. 

Od 2017. aktivno učestvuje i organizuje projekte ReFocuS, ReConNeCt i ReConNeCt Upgrade 20.20 (Noć istraživača, akcija Maria Skłodovska-Curie, HORIZON2020).Trenutno je koordinatorka manifestacije Maj mesec matematike, čiji je cilj približiti matematiku svima, bez obzira na formalno obrazovanje, kao osnov praktično svih prirodnih nauka i tehnologije. Deo je tima SALL i Scientix projekata iz programa HORIZONT 2020, kao i Unlocking STEM.

Danijela Vučićević

M u STEAM - VIŠE OD IGRE

Danijela je stručna saradnica za programske aktivnosti u Centru za promociju nauke. Magistrirala je molekularnu biologiju i fiziologiju na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2021. godine je doktorand na Univerzitetu u Beogradu, smer Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije. Danijela je radila na nekoliko projekata promocije nauke koji se bave aktuelnim...

Dejan Stanković

TEMA:Digitalna tehnologija kao podrška obrazovanju dece iz osetljivih grupa ; Panel diskusija: Digitalna uključenost

Dejan Stanković je magistar psihologije (pedagoška psihologija) zaposlen kao savetnik za obrazovanje u UNICEF kancelariji u Srbiji. Njegovo profesionalno iskustvo obuhvata rad na naučnim istraživanjima, analizu obrazovne politike i učešće u lokalnim i međunarodnim razvojnim projektima u obrazovanju.

Dejan Stanković

Digitalna tehnologija kao podrška obrazovanju dece iz osetljivih grupa ; Panel diskusija: Digitalna uključenost

Dejan Stanković je magistar psihologije (pedagoška psihologija) zaposlen kao savetnik za obrazovanje u UNICEF kancelariji u Srbiji. Njegovo profesionalno iskustvo obuhvata rad na naučnim istraživanjima, analizu obrazovne politike i učešće u lokalnim i međunarodnim razvojnim projektima u obrazovanju.

Đorđe Pejčić

TEMA:Panel diskusija: Digitalna uključenost

Đorđe je završio MASTER studije na PMF-u, smer za matematiku i radi kao nastavnik matematike u osnovnoj i srednjoj stručnoj školi.

U okviru svog decenijskog rada učestvovao je na brojnim projektima, akreditovanim seminarima i obukama iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Zajedno sa svojim 3D timom iz škole učestvovao je na brojnim sajmovima, skupovima i Evropskim noćima istraživača širom Srbije.

Uspešno sarađuje sa British Council kao učesnik, ali i kao pobednik na njihoivim takmičenjima od 2019. godine.

Đorđe Pejčić

Panel diskusija: Digitalna uključenost

Đorđe je završio MASTER studije na PMF-u, smer za matematiku i radi kao nastavnik matematike u osnovnoj i srednjoj stručnoj školi. U okviru svog decenijskog rada učestvovao je na brojnim projektima, akreditovanim seminarima i obukama iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Zajedno sa svojim 3D timom iz škole učestvovao je na...

dr Bojan Lazarević

TEMA:Standardizacija onlajn obrazovanja
Dr Lazarević is a faculty member in the Educational Technology Program, School of Teaching and Learning at the University of Florida. His scope of expertise encompasses the intersection of instructional design, emerging learning technologies, VR, AR, and MR, including online teaching methods. Dr. Lazarević’s research focuses on the implementation of innovative multimedia-based teaching strategies and environments in online and traditional instruction. To date, Dr. Lazarević has published two books and a number of papers in both peer-review journals and conference proceedings. He is finalizing his third book entitled Presentation Media for K-12 Teachers.

dr Bojan Lazarević

Standardizacija onlajn obrazovanja

Dr Lazarević is a faculty member in the Educational Technology Program, School of Teaching and Learning at the University of Florida. His scope of expertise encompasses the intersection of instructional design, emerging learning technologies, VR, AR, and MR, including online teaching methods. Dr. Lazarević’s research focuses on the implementation of...

dr Boro Jakimovski

TEMA:Panel diskusija - Hibridna nastava i učenje - između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo obrazovnog sistema)

Dr Boro Jakimovski redovni je profesor na Fakultetu za informatičke nauke i kompjutersko inženjerstvo Univerziteta “Sv. Ćirilo i Metodije”, u Skoplju. Bio je koordinator aktivnosti za implementaciju onlajn nastave u Severnoj Makedoniji u toku pandemije. Njegova izuzetna biografija dostupna je na https://www.finki.ukim.mk/en/staff/boro-jakimovski,

dr Boro Jakimovski

Panel diskusija - Hibridna nastava i učenje - između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo obrazovnog sistema)

Dr Boro Jakimovski redovni je profesor na Fakultetu za informatičke nauke i kompjutersko inženjerstvo Univerziteta “Sv. Ćirilo i Metodije”, u Skoplju. Bio je koordinator aktivnosti za implementaciju onlajn nastave u Severnoj Makedoniji u toku pandemije. Njegova izuzetna biografija dostupna je na https://www.finki.ukim.mk/en/staff/boro-jakimovski,

dr Borut Čampelj

TEMA:Digital Education Action Plan of the Republic Slovenia

Borut Čampelj (PhD) is a policy maker in the Digital Education Unit at the Ministry of Education, Science and Sport Slovenia (from 2001). He is responsible for the development of teacher training, interactive e-materials, and a new development project co-financed by the European Commission (European Social Fund, Recovery and Resilience Fund, Erasmus+, Horizon). He has been a member of different working groups of the European Commission and European Schoolnet in the field of digital education, computer science, AI and STEM.  He is also a  lecturer in the field of Computer Sciences at the University of Novo mesto, Faculty of Economics and Informatics (from 2009). He is an author of various articles in scientific and professional journals as well as participating at the national and international conferences on computer science and digital education.

dr Borut Čampelj

Digital Education Action Plan of the Republic Slovenia

Borut Čampelj (PhD) is a policy maker in the Digital Education Unit at the Ministry of Education, Science and Sport Slovenia (from 2001). He is responsible for the development of teacher training, interactive e-materials, and a new development project co-financed by the European Commission (European Social Fund, Recovery and Resilience Fund,...

Dr Danijela Šćepanović

TEMA:Glavno predavanje: Šta ćemo sad?; Instrument za samoprocenu digitalnih kompetencija nastavnika u Srbiji

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 17 godina iskustva rada u oblasti ravoja instrumenata obrazovne politike i primene novih tehnologija u obrazovanju. Od 2014. godine je stalnih član radnih grupa Direktorata za obrazovanje i kulturu – Evropske komisije, uspostavljanih radi razvoja digitalnog obrazovanja u Evropi.

Dr Danijela Šćepanović

Glavno predavanje: Šta ćemo sad?; Instrument za samoprocenu digitalnih kompetencija nastavnika u Srbiji

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 17 godina iskustva rada u oblasti ravoja instrumenata obrazovne politike i primene novih tehnologija u obrazovanju. Od 2014. godine je stalnih član radnih grupa Direktorata za obrazovanje i kulturu – Evropske komisije, uspostavljanih radi razvoja digitalnog obrazovanja u Evropi.

Duško Radaković

TEMA:Uporedna analiza realizacije nastave u uslovima pre i tokom COVID19 mera

Duško Radaković je rođen u Ottawa, Canada, 1962. godine. Osnovno obrazovanje završio u USA i Srbiji. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu 1990. godine. Ima bogato radno iskustvo: kao  – inženjer razvoja, direktor razvoja u Teleoptik d.o.o. savetnik za IT u Saveznom zavodu za mere i dragocene metale, web design & development u Marketing Effects Studio Consultants, senior product design engineer u Methode Electronics Malta Ltd. i kao predavač/projektant u IS Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd. Docent je na Fakultetu za dizajn. 

Autor je brojnih naučnih radova, knjiga, tehničkih inovacija i patenata. Učestvovao je u projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ERASMUS+ projektima.

Duško Radaković

Uporedna analiza realizacije nastave u uslovima pre i tokom COVID19 mera

Duško Radaković je rođen u Ottawa, Canada, 1962. godine. Osnovno obrazovanje završio u USA i Srbiji. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu 1990. godine. Ima bogato radno iskustvo: kao  – inženjer razvoja, direktor razvoja u Teleoptik d.o.o. savetnik za IT u Saveznom zavodu za mere i dragocene metale, web design &...

dr Gordana Đigić

TEMA:Panel diskusija: Digitalna uključenost

Diplomirala je na Grupi za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, magistrirala je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a doktorsku disertaciju odbranila je na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tokom svoje profesionalne karijere radila je kao psiholog – stručni saradnik u osnovnoj školi, kao nastavnik psihologije i građanskog vaspitanja u srednjim školama, kao savetnik za razvojno planiranje u Ministarstvu prosvete i sporta. Na Filozofskom fakultetu u Nišu radi od 2010. godine, na predmetima iz oblasti psihologije obrazovanja. Autorka je knjiga Romska deca i testovi inteligencije i Upravljanje razredom – savremeni pristup psihologiji nastavnika. Takođe je autorka ili koautorka velikog broja radova objavljenih u naučnim časopisima i zbornicima radova saopštenih na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. U istraživanjima se najčešće bavi pitanjima iz oblasti psihologije nastavnika, faktora akademskih postignuća učenika na različitim nivoima obrazovanja, obrazovne inkluzije. Pored nastavnih i istraživačkih aktivnosti, angažuje se kao recenzent ili član uređivačkih odbora naučnih časopisa, učestvuje u radu  naučnih ili organizacionih odbora brojnih nacionalnih i međunarodnih naučnih skupova (Kongres psihologa Srbije, Dani primenjene psihologije, InPact, BCES). Učestvovala je u kreiranju, koordinaciji i realizaciji velikog broja projekata u oblasti obrazovanja i brojnih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju.

dr Gordana Đigić

Panel diskusija: Digitalna uključenost

Diplomirala je na Grupi za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, magistrirala je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a doktorsku disertaciju odbranila je na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tokom svoje profesionalne karijere radila je kao psiholog – stručni saradnik u osnovnoj školi, kao nastavnik...

dr Luka Katić

TEMA:Interactive whiteboarding tools

After earning Master’s degrees in Economics (in Serbia) and Cognitive Science (in Vienna), Luka came to Oxford where he earned a doctorate in Experimental Psychology. His research focuses on the interplay between passions and reason, and he has taught innovative courses at both the university and secondary school levels—including summer programs in Oxford—since 2014. In the last ten years, Luka is using educational technology in everyday lectures.

dr Luka Katić

Interactive whiteboarding tools

After earning Master’s degrees in Economics (in Serbia) and Cognitive Science (in Vienna), Luka came to Oxford where he earned a doctorate in Experimental Psychology. His research focuses on the interplay between passions and reason, and he has taught innovative courses at both the university and secondary school levels—including summer...

dr Slavko Rakić

TEMA:Inovativne metode i tehnike za izvođenje nastave u online okruženju

Dr Slavko Rakić rođen je 14. februara 1994. godine u Zrenjaninu. Zaposlen je na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka od 2018. godine. Tokom studija boravio je na razmenama na Univerzitetu Tehnologije i Ekonomije u Budimpešti, Univerzitetu primenjenih nauka CAMPUS 02 u Gracu i Politehniko di Milano. 

Od 01.02.2022. obavlja funkciju sekretara katedre za Proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment. Tokom osnovnih i master studija bio je stipendista Fonda za mlade talente „Dositeja” kao i stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Istraživač je na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fonda za nauku Republike Srbije, kao i projektima ERASMUS+ programa.

dr Slavko Rakić

Inovativne metode i tehnike za izvođenje nastave u online okruženju

Dr Slavko Rakić rođen je 14. februara 1994. godine u Zrenjaninu. Zaposlen je na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka od 2018. godine. Tokom studija boravio je na razmenama na Univerzitetu Tehnologije i Ekonomije u Budimpešti, Univerzitetu primenjenih nauka CAMPUS 02 u Gracu i Politehniko di Milano.  Od 01.02.2022....

Dragana Radosavljević

TEMA:Panel diskusija: Digitalna uključenost

Dragana je završila tehnički fakultet na smeru tehnika-informatika, radi kao nastavnik tehnike i tehnologije i nastavnik informatike i računarstva u OŠ „ 8. oktobar“ u Vlasotincu. U toku svog rada aktivno je učestvovala u brojnim projektima, akreditovanim seminarima, stručnim skupovima i festivalima nauka.

Dragana Radosavljević

Panel diskusija: Digitalna uključenost

Dragana je završila tehnički fakultet na smeru tehnika-informatika, radi kao nastavnik tehnike i tehnologije i nastavnik informatike i računarstva u OŠ „ 8. oktobar“ u Vlasotincu. U toku svog rada aktivno je učestvovala u brojnim projektima, akreditovanim seminarima, stručnim skupovima i festivalima nauka.

Dragana Šipraga

TEMA:Mogućnosti povezivanja zajednice koja uči - prednosti i mogućnosti digitalne realnost

Dragana je trenutno angažovana na poziciji mentor-vaspitač u PPU „Klincograd“. Preko 25 godina radi u predškolstvu. Aktivna na promovisanju značaja predškolstva izlaganjima na stručnim konferencijama, susretima vaspitača, internacionalnim konferencijama, organizovanjem online radionica za roditelje u cilju podrške razvoju roditeljskih veština, autor članaka na temu „Negovanja podržavajućih odnosa u vrtićkoj zajednici”, „Upoznajte svoje dete” i dr. Član je konsultativne radne grupe projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“.

Dragana Šipraga

Mogućnosti povezivanja zajednice koja uči - prednosti i mogućnosti digitalne realnost

Dragana je trenutno angažovana na poziciji mentor-vaspitač u PPU „Klincograd“. Preko 25 godina radi u predškolstvu. Aktivna na promovisanju značaja predškolstva izlaganjima na stručnim konferencijama, susretima vaspitača, internacionalnim konferencijama, organizovanjem online radionica za roditelje u cilju podrške razvoju roditeljskih veština, autor članaka na temu „Negovanja podržavajućih odnosa u vrtićkoj zajednici”,...

Duša Vuković

TEMA:Kako Oracle Akademija podrzava nastavnike?

Profesorka računarske grupe predmeta u Matematičkoj gimnaziji i u Računarskoj gimnaziji u Beogradu. Instruktorka Oracle Akademije za međunarodne obuke stručnog usavršavanja za nastavnike za kurseve baza podataka i Java programiranja. Nosilac zvanja Pedagoški savetnik. Jedan od autor plana i programa za Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku po kojem se radi u preko 50 odeljenja u gimnazijama širom Srbije, trener obuka za nastavnike i autor elektronskih udžbenika za rad nastavnika i učenika za predmete Baze podataka i Objektno orijentisano programiranje (Zavod za unapređivanje obrazovanja).

Autorka više knjiga iz oblasti programiranja, među kojima su i dva odobrena udžbenika za gimnazije za predmet Računarstvo i informatika u trećem i četvrtom razredu. Dobitnica nagrada: Кreativna škola 2008/09, Srbija – druga nagrada u kategoriji srednjih škola za projekat “Moderne tehnologije u praktičnoj primeni teorijskih znanja i timski rad učenika” i Evropski forum inovativnih nastavnika, Majkrosoft, 2008, Hrvatska – treća nagrada u kategoriji kolaboracije za projekat “Exploring Science through Bogging” i učešće na svetskom forumu inovativnih nastavnika – Majkrosoft, Hong Кong, Кina.

Oracle Akademija već 25 godina unapređuje računarske nauke na globalnom nivou, kako bi pospešila usvajanje novog znanja, razvoj veština, inovacije i raznolikost u oblastima tehnologije.

Tokom ovog predavanja će biti predstavljeni načini saradnje sa osnovnim, srednjim i višim školama i fakultetima, kao i nastavni planovi i programi koji su kroz ovu saradnju nastavnom kadru besplatno dostupni.

Velika novina od 2020. godine je novi moderan sistem Member Hub na istoj poznatoj adresi academy.oracle.com koji članovima nudi mnoštvo raznih opcija. Unapređen je pristup kvalitetnim kursevima iz oblasti baza podataka i Java programiranja. Nastavnici i profesori mogu da prođu različite obuke stručnog usavršavanja samostalno, u terminima koji im odgovaraju. Rad sa učenicima i studentima je poboljšan na više načina od kojih bi najznačajniji bila mogućnost organizovanja učenika u različite grupe za nastavu i učenje.

Probrani alati Oracle kompanije mogu besplatno da se koriste za nastavu, a učenici i studenti mogu da dobiju međunarodno priznate sertifikate, i u okviru predmeta Baze podataka u IT odeljenjima u gimnazijama širom Srbije, ali i u drugim školama koji imaju savremene računarske predmete.

Duša Vuković

Kako Oracle Akademija podrzava nastavnike?

Profesorka računarske grupe predmeta u Matematičkoj gimnaziji i u Računarskoj gimnaziji u Beogradu. Instruktorka Oracle Akademije za međunarodne obuke stručnog usavršavanja za nastavnike za kurseve baza podataka i Java programiranja. Nosilac zvanja Pedagoški savetnik. Jedan od autor plana i programa za Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku po kojem...

Dušica Čolaković

TEMA:Stručno usavršavanje primenom digitalne tehnologije

Dušica radi kao pedagog u PU „11.april“. U dosadašnjem radu bila je posvećena stručnom usavršavanju zaposlenih sa posebnim akcentom na primenu IKT-a. Učestvovala u Erazmus+ projektima mobilnosti. Izlagač je na brojim stručnim konferencijama i jedan od trenera za primenu novih Osnova programa „Godine uzleta”. Član je Udruženja stručnih saradnika i saradnika PU Srbije i Pedagoškog društva Srbije.

Dušica Čolaković

Stručno usavršavanje primenom digitalne tehnologije

Dušica radi kao pedagog u PU „11.april“. U dosadašnjem radu bila je posvećena stručnom usavršavanju zaposlenih sa posebnim akcentom na primenu IKT-a. Učestvovala u Erazmus+ projektima mobilnosti. Izlagač je na brojim stručnim konferencijama i jedan od trenera za primenu novih Osnova programa „Godine uzleta”. Član je Udruženja stručnih saradnika i...

Emina Beković

Emina Beković je diplomirani pravnik, zaposlena u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kao savetnik i edukator Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu. Završila je veliki broj kurseva i obuka koje se odnose na zaštitu ljudskih prava, učestvovala na brojnim međunarodnim konferencijama u okviru Saveta Evrope kao predstavnik Srbije u oblasti borbe protiv digitalnog nasilja i online seksualnog zlostavljanja dece. 

Član je mnogih međuresornih radnih grupa Vlade Republike Srbije koje se bave izradom strategija i planova za ranjive kategorija društva. Autor je edukativnog stripa za decu „Na mreži a ne u mreži“. U okviru aktivnosti Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, održala je preko 400 edukacija za učenike, roditelje i nastavnike/učitelje.

Emina Beković

Emina Beković je diplomirani pravnik, zaposlena u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kao savetnik i edukator Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu. Završila je veliki broj kurseva i obuka koje se odnose na zaštitu ljudskih prava, učestvovala na brojnim međunarodnim konferencijama u okviru Saveta Evrope kao predstavnik Srbije...

Gordana Pavlović

Gordana je po profesiji profesrka srpskog jezika i književnoti koja je radila kao nastavnica srpskog do 2009. godine u Osnovnoj školi „Sava Šumanović“ u Erdeviku, a nakon toga direktorka u istoj školi. Od 2013. radi kao profesorka srpskog jezika i književnosti u Gimnaziji „Sava Šumanović“ u Šidu. Sarađuje sa kolegama u ulozi savetnice-spoljne saradnice i pedagoškog savetnika. Članica je republičke Mreže za inkluzivno obrazovanje i saradnica Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Gordana Pavlović

Gordana je po profesiji profesrka srpskog jezika i književnoti koja je radila kao nastavnica srpskog do 2009. godine u Osnovnoj školi „Sava Šumanović“ u Erdeviku, a nakon toga direktorka u istoj školi. Od 2013. radi kao profesorka srpskog jezika i književnosti u Gimnaziji „Sava Šumanović“ u Šidu. Sarađuje sa kolegama...

Gordana Stoković

TEMA:Programiranje u razrednoj nastavi – izazovi i perspektive

Gordana radi na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, kao asistent za užu naučnu oblast Obrazovna tehnologija. Unapređuje digitalnu pismenost budućih vaspitača i učitelja, razvija digitalne kompetencije učesnika u vaspitno-obrazovnom procesu, podstiče kritički pristup korišćenju digitalnih tehnologija u obrazovanju, sa ciljem stvaranja stimulativnog i bezbednog digitalnog nastavnog okruženja.

Gordana Stoković

Programiranje u razrednoj nastavi – izazovi i perspektive

Gordana radi na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, kao asistent za užu naučnu oblast Obrazovna tehnologija. Unapređuje digitalnu pismenost budućih vaspitača i učitelja, razvija digitalne kompetencije učesnika u vaspitno-obrazovnom procesu, podstiče kritički pristup korišćenju digitalnih tehnologija u obrazovanju, sa ciljem stvaranja stimulativnog i bezbednog digitalnog nastavnog okruženja.

NAŠI PARTNERI

Još jednom se veliko zahvaljujemo našim partnerima.

Konferenciju „Digitalno obrazovanje 2022“ organizovao je Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu uz podršku organizacije UNICEF,  u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjaMinistarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Fondacijom Petlja. Naš zlatni partner je kompanija Oracle.

PARTNERI SA KOJIMA SMO SARAĐIVALI

Zavod za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja obavlja razvojne, savetodavne, istraživačke i druge stručne poslove u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, a u cilju praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove istraživanja, planiranja i razvoja predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda. Ministarstvo obavlja i poslove vezane za razvoj i unapređenje naučnoistraživačke delatnosti i predlaže i realizuje politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja.

https://www.mpn.gov.rs/

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije uspostavila je Vlada Republike Srbije 2009. godine. Od svog osnivanja, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva bio je pozicioniran u centru Vlade, a od 2018. godine deluje pri Kabinetu predsednice Vlade.

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/

Fondacija Petlja je osnovana sa ciljem unapređivanja algoritamske pismenosti u Srbiji. Članovi Petlje veruju da je razumevanje algoritama i umeće algoritamskog izražavanja potrebno svima, a takođe je važno da oni koji su talentovani za programiranje svoj talenat prepoznaju i razvijaju. Za sticanja algoritamske pismenosti neophodan je neki vid programiranja, isto kao što se bez praktikovanja pismenog izražavanja ne može steći klasična pismenost. Programiranje ne mora biti komplikovano, rezervisano za stručnjake, a suvoparno i dosadno ostalima.

https://petlja.org/index

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je stručna i referentna institucija koja se bavi evaluacijom obrazovanja i vaspitanja i daje preporuke za uspostavljanje i obezbeđivanje sistema kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Ključne aktivnosti Zavoda su definisanje standarda u obrazovanju, vrednovanje obrazovanja i obuka učesnika u sistemu obrazovanja.

http://www.ceo.edu.rs

UNICEF je visoko priznata svetska organizacija koja promoviše i štiti dečija prava u 190 zemalja, uključujući i Srbiju, sa vizijom da je u budućnosti svet u kojem je svako dete zdravo, bezbedno, obrazovano, zbrinuto i zaštićeno, svet u kojem sva deca mogu da ostvare svoje potencijale. potencijale.

Kompanija Microsoft (Nasdaq “MSFT”) je svetski lider u razvoju računarskih tehnologija uključujući softver, usluge i rešenja koja korisnicima i kompanijama pomažu da ostvare svoj pun potencijal. Misija Microsoft-a u obrazovanju je da omogući svakom učeniku, studentu i nastavniku da postignu više. Njihov cilj je da inspirišu učenike i nastavnike da stvaraju i dele iskustva na potpuno nov način, da podučavaju i uče kroz istraživanja i prilagođavaju se individualnim potrebama za učenjem, kako bi mogli uspešnije da stvaraju, osmišljavaju, inoviraju i grade uz pomoć tehnologija.

https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/

Oracle kompanija je svetska kompanija koja svoju misiju razvija kroz podršku ljudima da vide podatke na nove načine, otkriju, uvide i  otključaju beskrajne mogućnosti.

https://www.oracle.com/rs/index.html

KONFERENCIJA 2021.

KONFERENCIJA “DIGITALNO OBRAZOVANJE 2021.”

ZAŠTO DIGITALNO OBRAZOVANJE 2021?

Međunarodna konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“  održana je onlajn od 8. do 10. aprila, 2021. godine, putem Tims aplikacije. Konferencija je okupila preko 8500 učesnika, 60 predavača iz Srbije, Norveške, Velike Britanije, Amerike, Slovenije, brojne donosioce odluka i predstavnike nadležnih institucija iz zemlje i regiona, kao i partnerske kompanije i organizacije. Program bio izveden na srpskom i engleskom jeziku. Učešće na konferenciji je bilo besplatno a učesnici su pre same konferencije dobili uputstvo i instrukcije kako da pristupe, kome mogu da se obrate i gde da pronađu informacije o događaju. „Digitalno obrazovanje 2021“  je akreditovan događaj i ukupno je nosio 6 bodova za tri dana programa. 

Okupljanjem obrazovne zajednice u Srbiji, regionu i šire, tokom međunarodne konferencije Digitalno obrazovanje 2021, nastojali smo da podržimo zaposlene u vaspitno- obrazovnim institucijama i onima aktivnim u sektoru obrazovanja, da kroz inovativan i kreativan pristup, unaprede svoj rad primenom digitalnih tehnologija. Cilj nam je bio da ovim događajem povežemo svet tehnologije i obrazovanja kako bismo na što bolji način iskoristili mogućnosti koje nove tehnologije pružaju u obrazovanju. Želeli smo da program obuhvati aktuelne teme digitalnog obrazovanja, proceni dobrobiti primene tokom 2020 ali i da razmotrimo kako će obrazovni sistem izgledati u budućnosti i koje smo lekcije izvukli nakon ovog perioda. 

Kao svedoci brzog napredovanja sveta tehnologije, naročito intenzivne primene tokom 2020, usled globalne zdravstvene situacije, želeli smo da tokom trodnevnog programa, omogućimo:

 • učesnicima da saznaju više o inovacijama, nacionalnim smernicama i preporukama, primerima dobrih praksi, da se povežu sa kolegama iz Srbije, regiona i sveta i osnažimo ih da digitalne tehnologije budu svakodnevni deo nastavnog plana i programa; 
 • predavačima koji uspešno savladavaju izazove današnjih okolnosti i obrazovanja u digitalnom dobu da podele svoja znanja i iskustva; 
 • partnerima direktan susret sa zaposlenima u vaspitno-obrazovnom sistemu Srbije i inostranstva, kao i umrežavanje sa sličnim kompanijama.

Povezivanjem obrazovanja i IKT sektora i unapređenjem naših digitalnih kompetencija, pružamo deci i mladima odgovarajuću pripremu za njihovo buduće digitalno radno okruženje.

CILJEVI KONFERENCIJE SU BILI:

 • Obezbediti platformu za razmenu znanja i iskustava zaposlenih u obrazovanju u Srbiji, regionu i svetu;
 • Upoznati se sa inovativnom praksom, nastavnim metodama i primenom IKT alata u obrazovanju;
 • Identifikovati moguće ključne preporuke za politiku i praksu u ovoj oblasti;
 • Obezbediti povezivanje i učešće svih aktivnih u obrazovanju u digitalnom dobu;
 • Prepoznati najbolje primere u obrazovanju tokom rada na daljinu u uslovima kada je onemogućena nastava u školama.

NIVOI OBRAZOVANJA I TEME

 • Konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“ obuhvatala je teme upotrebe i primene informaciono-komunikacionih tehnologija na svim obrazovnim nivoima:
  • u predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
  • osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju;
  • visokom obrazovanju;
  • inkluzivnom obrazovanju.

UČEŠĆE

 • Učešće na konferenciji je bilo besplatno, a predavanja su bila održana na srpskom i engleskom jeziku.
 • Konferencija je akreditovana i svaki pojedinačni dan je nosio po 2 boda, odnosno 6 poena za celokupan trodnevni program.

PARTNERI

O NAMA

 • Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu osnovala je grupa eksperata i praktičara iz oblasti obrazovanja okupljenih oko ideje unapređivanja kvaliteta obrazovanja učenika na Zapadnom Balkanu u 21. veku. Kroz bogato iskustvo i stručnost, ovaj tim je u dosadašnjem radu učestvovao u stvaranju i vođenju brojnih inovativnih domaćih i međunarodnih projekata u oblasti obrazovnih tehnologija uključujući konferencije Nove tehnologije u obrazovanju i Digitalno Obrazovanje 2021.Mi u EdTech centru, verujemo da je budućnost i kvalitet života u 21. veku direktno povezana sa kvalitetnim obrazovanjem mladih i dece kako bi razvijali svoje digitalne veštine i uticali na kvalitet svojih i života zajednica u kojima žive. Saznajte više o nama i našem timu.Ukoliko imate pitanja o konferenciji, programu ili sajamskom delu, molimo vas da nas kontaktirate.

Informacije za učesnike

Međunarodnu konferenciju „Digitalno obrazovanje 2021“ organizovali smo sa ciljem da podržimo vaspitače, nastavnike, profesore, IT konsultante, preduzetnike i drugo nastavno i nenastavno osoblje da kroz međusobno povezivanje saznaju više o novim trendovima u obrazovanju, inovacijama u tehnologiji i učenju kao i praktične savete i znanja o radu i obrazovanju na daljinu ili kućnim uslovima.

Učesnici su imali priliku da čuju predavanja o upotrebi i primeni IKT u:

 • predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
 • osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju;
 • visokom obrazovanju;
 • inkluzivnom obrazovanju.

Konferencija je sadržala 60 predavanja od strane 70 predavača iz Srbije, Norveške, Velike Britanije, Amerike, Slovenije, Hrvatske, panel diskusije, intervju, kao i brojne smernice od donosioca odluka. Tokom konferencije govorile su Vaše kolege koje svakodnevno rade na unapređivanju nivoa kvaliteta rada u svojim učionicama, vrtićima i školama. Predavači su učesnicima pružili uvid u načine i pristupe radu kroz primere dobre prakse, uspehe i izazove sa kojima se susreću. 

Konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“  je akreditovana od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, pod brojem 564.  Celokupan program od tri dana nosi ukupno 6 bodova.

MATERIJALI

AGENDA

Detaljnu agednu konferencije #DigitalnoObrazovanje2021 pogledajte u nastavku.

1. DAN – ČETVRTAK 08.04.2021. 17:00-21:00

Vreme

Digitalno Obrazovanje 2021 - Plenarni program

17:00-17:30

SVEČANO OTVARANJE


Dr Saša Stojanović, Pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nataša Petrović, Senior Program Officer, Balkanskog fonda za demokratiju u Srbiji
Dr Branislav Ranđelović, direktor Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Dr Zlatko Grušanović, direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Dr Nebojša Vasiljević, direktor Fondacije Petlja

Aleksandar Borisavljević, direktor, Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu

17:30-18:00

Počnimo ljubav iz početka
dr Danijela Šćepanović, samostalni savetnik, Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci, MPNTR

18:00-18:30

Pavle Peković, kompanija Microsoft
Tema: Okruženje za kreativno i moderno obrazovanje

18:30-19:30

Život je nekad siv, nekad žut - panel diskusija
Moderator: Katarina Aleksić, rukovodilac Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja 

Učesnici: Dragana Đurić, v.d. direktorka Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika (NARNS), diplomirani psiholog

Milan Stošić, profesor fizičke kulture, Druga ekonomska škola Beograd

Aleksandra Stošić, docent na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Violeta Jović, primenjeni umetnik i likovni pedagog

19:30-20:00

Razgovor sa Dr Bojanom Lazarevićem, Univerzitet na Floridi

Tema: Primena sistema za upravljanje učenjem u preduniverzitetskom obrazovanju

20:00-20:30

Ljiljana Krkić, kompanija Oracle i Duša Vuković, Matematička Gimnazija u Beogradu
Tema: Oracle Akademija, digitalno profesionalno usavršavanje

20:30-21:00

Miles Berry,  Glavni predavač i rukovodilac računarskih predmeta na Univerzitetu Roehampton, UK

Tema: Nastavni plan Ujedinjenog Kraljevstva- iskustva od 2015 (predavanje na engleskom)

21:00-21:15

Odjava

2. DAN – PETAK 09.04.2021. 17:00-21:00

Program / vreme

IKT U PREDŠKOLSKOM

OBRAZOVANJU I VASPITANJU 

Moderatori programa:

Nataša Anđelković, PU "11. april"

IKT U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU 
Moderatori programa:
Katarina Anđelković, Fondacija Petlja
Katarina Aleksić, ZVKOV

IKT U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU
Moderator programa:

Dragana Malidžan Vinkić, Tim za socijalno uključivanje i manjenje siromaštva

IKT U VISOKOM OBRAZOVANJU
Moderatori programa:
Danijela Šćepanović, MPNTR
Uglješa Marjanović, FTN, Novi Sad

17:00-17:15

Uvod

Uvod

Uvod

Uvod

17:15-17:30

Marija Belenzada, Vesna Šaponjić, Katarina Mićić i Biljana Kojović,  Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja
Tema: Unapređivanje profesionalnih kompetencija praktičara u predškolskim ustanovama za primenu digitalnih tehnologija

Pavle Peković, kompanija Microsoft  

Tema: Teams - zajednički rad je mnogo više od "čujemo se i vidimo"

Gordana Benat, CARNET, Zagreb Tema: Učenje i poučavanje obogaćeno digitalnim sadržajima

Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet u Beogradu

Tema: COVID 19 - godinu dana kasnije. Šta (ni)smo naučili?

17:30-17:45

Vesna Radulović, Školska uprava Novi Sad, Novi Sad

Tema: Onlajn UČENJE - izazovi onlajn nastave

Lidija Trifunović, OŠ „Car Konstantin", Niš

Tema: Mobilna aplikacija za učenje matematikе

17:45- 18:00

Anne-Maria Ćuković, UNICEF

Tema: Predškolska zajednica učenja

Snežana Marković, VI beogradska gimnazija, Beograd 

Tema: Mudl u školi – komunikacija tokom onlajn nastave

Slađana Jović, OŠ „Kralj Petar I", Niš i Bojana Anđelković Mitriceski, OŠ „Branislav Nušić", Niš,

Tema: AR - proširena realnost u nastavi

Predrag Stolić, Tehnički fakultet u Boru

Tema: Open source u visokoškolstvu - nova snaga?

18:00-18:15

Predrag Prtljaga, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov" Vršac

Tema: IKT kompetencije vaspitača

Marina Panić, Gimnazija Kraljevo, Kraljevo

Tema: Zašto su nam neophodni digitalni udžbenici

Aleksandra Filipović, OŠ „Crnjanski", Jagodina

Tema: Teslina bajka u funkciji napredovanja učenika

Irena Nikaj, Univerzitet Fan S. Noli Korca, Albanija

Tema: E-learning and Gender (predavanje na engleskom jeziku)

18.15-18:30

Dragana Šipraga, PU "Dr Sima Milošević"

Tema: Digitalne tehnologije u predškolskoj ustanovi, mogućnosti i strategije primene

Dobrinka Kuzmanović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

Tema: Izazovi ocenjivanje u digitalnom okruženju

Jelena Gajić, OŠ „Crnjanski", Jagodina Tema: Digitalna maštaonica

Danijela Đukić Ćosić, Farmaceutski fakultet u Beogradu

Tema: Moodle u sticanju transferzalnih veština studenata

18:30-18:45

Marianne Undheim,Fakultet za umetnost i obrazovanje, Univerzitet u Stavangeru,Norveška

Tema: Pedagoške strategije nastavnika tokom procesa stvaranja digitalne priče (predavanje na engleskom jeziku)

Vesna Kartal, UNICEF

Tema: Interdisciplinarni kursevi

Mirjana Mihailović, Muzička škola „Kosta Manojlović", Beograd

Tema: Nastavni materijali za slepe i učenike sa disleksijom


Maja Vukadinović, Fakultet savremenih umetnosti u Beogradu

Tema: Digitalne tehnologije u umetničkom obrazovanju

18:45-19:00

Mirko Marković, Gimnazija Loznica, Loznica

Tema: Onlajn projektno učenje u nastavi izbornih programa

Dragana Spremić, ŠOSO „Milan Petrović", Novi Sad

Tema: IKT u prilagodjavanju gradiva matematike - u potrazi za polaznom tačkom i korakom napredovanja

Anita Aleksov, Osnovna škola ,,Vasa Pelagić" Beograd

Tema: Upotreba tehnologije i Web alata u savremenoj nastavi stranih jezika u visokom obrazovanju

19:00-19:15

Olga Milićević i Mirela Bašić, PU „Naša radost", Aleksandrovac

Tema: Virtuelni vrtić

Milan Petrović, Udruženje građana „Nauči me”, Niš

Tema: BAŠ čas - igra za inovativne edukatore

Tanja Ranković i Jelena Savić, UNICEF

Tema: Prevazilaženje digitalnog jaza za decu iz osetljivih grupa


Katarina Milanovic, Microsoft, Tema: Microsoft resursi za visoko školstvo

19:15-19:30

Nataša Vrapčević i Nenad Temunović, PU „Naša radost", Subotica

Tema: Međunarodni i globalni projekti u predškolskoj ustanovi „Naša radost"

Domen Uršić, Center šolskih in obšolskih dejavnost, Slovenija

Tema: Put u svemir – projektni rad u vremenu COVID-19 (predavanje na engleskom jeziku)

Odjava

Stefan Simović, Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Tema: Poteškoće i novi koncepti digitalnog obrazovanja kliničkih predmeta

19:30-19:45

Edita Rogulj, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tema: STEM u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Aleksandra Stanković, OŠ „Vasa Pelagić", Beograd

Tema: Google Earth kao digitalni alat u nastavi

Bradford Egelston, Miami university, Middleton, SAD

Tema: Primena digitalnih tehnologija na Univerzitetu u Majamiju tokom pandemijske krize (predavanje na engleskom jeziku)

19:45-20:00

Nikolina Škundrić, PU „Radosno detinjstvo", Novi Sad

Tema: Vrtić u doba korone (komunikacija i digitalna transformacija)

Jelena Mucić, OŠ „Jovan Dučić”, Beograd

Tema: Detektivska priča

Goran Mašanović, Univerzitet Sauthampton, Velika Britanija

Tema: Nastava na daljinu u Britaniji: šta smo naučili i šta posle pandemije

20:00-20:15

Miljana Boić, Marija Vujković Stanešić, Nataša Vrapčević, PU "Naša radost", Subotica

Tema: Roditelji kao saradnici u projektima i primeni IKT

Dijana Kockarević, OŠ „Miroslav Antić", Futog

Tema: Upoznaj svoju školu

Odjava

20:15-20:30

Danijela Miličić Trebaticki i Olga Milićević, PU „Radost", Srbobran Tema: Izazovi rada na daljinu

Milica Đorđević, Muzička škola „Mokranjac", Beograd

Tema: Od pevanja cveću do spota na RTS-u“-IKT u muzičkoj školi

20:30-20:45

Milena Vidić i Jelena Tomić,PU „Boško Buha", Palilula

Tema: Gugl učionica i digitalne tehnologije u predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Živan Milošević, OŠ „Nikolaj Velimirović”, Šabac

Tema: Mogućnosti primene informaciono-komunikacionih tehnologija u fizičkom vaspitanju20:45-21:00

Odjava

Odjava3. DAN – SUBOTA 10.04.2021. 10:00-13:15

Vreme

Digitalno obrazovanje 2021 - Plenarni program

10:00-10:15

Uvod

10:15-11:00

Put ka digitalno zreloj obrazovnoj ustanovi- Panel diskusija,

moderator Danijela Šćepanović, MPNTR

Učesnici: Borut Čampelj, Ministarstvo prosvete Slovenije, Katarina Veljković i Vladan Mladenović, mentori u evropskom pilot projektu Digitalna škola, Verica Arula- koordinator evropskog pilot projekta Digitalna škola OŠ „Branislav Nušić”

11:00-11:30

Katarina Aleksić, rukovodilac Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja 

Tema: Onlajn i hibridna nastava u digitalno zreloj obrazovnoj ustanovi

11:30-11:45

Victor McNear, Digital School Award

Tema: Digitalna škola, nastava i učenje nakon pandemije

11:45-12:00

Božana Mirkov, urednica Vulkan znanja

Tema: Savremeni digitalni udžbenici − Vulkan znanje za najbolje obrazovanje

12:00-12:15

Maja Todorović, rukovodilac Sektora za informatičke poslove i statistiku, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja,

Tema: Profesionalni razvoj nastavnika u onlajn okruženju

12:15-12:30

Božidar Radunović, Cambridge, UK

Tema: Softver otvorenog koda za vežbanje matematike u osnovnim školama

12:30-12:45

Marija Živković, Glavna i odgovorna urednica Izdavačke kuće BIGZ školstva

Tema: BIGZ školstvo– najsavremeniji digitalni udžbenici Vaša stalna podrška u obrazovnom procesu

12:45-13:00

Bojana Satarić, Srednja škola za ekonomiju, pravo i administraciju, Beograd
Tema: Autorska prava - kao nastavnici, šta treba da znamo

13:00-13:15

Zatvaranje

PREDAVAČI NA KONFERENCIJI

Aleksandra Filipović

TEMA:Teslina bajka u funkciji napredovanja učenika

Aleksandra Filipović autor je priručnika za integrativnu nastavu i nosilac priznanja: Magija u rukama nastavnika, Dani inteligencije, Digitalni čas i Čas za ugled. Kao glavnu karakteristiku svog rada ističe primenu autorskih Wix sajtova, aplikacija proširene stvarnosti, hologramske kocke, robota i MozaBook obrazovnog softvera. Član je Zajednice eksperata i jedan od prošlogodišnjih izlagača na konferenciji „Digitalno obrazovanje“.

Rad je primer digitalizacije STEAM projekta putem Wix sajta u Escape room formi, AR i VR aplikacija i e-alata inkorporiranih u sam sajt, pri čemu je akcenat na samostalnosti učenika i aktivnom učešću u evaluaciji rada.

 

Aleksandra Filipović

Teslina bajka u funkciji napredovanja učenika

Aleksandra Filipović autor je priručnika za integrativnu nastavu i nosilac priznanja: Magija u rukama nastavnika, Dani inteligencije, Digitalni čas i Čas za ugled. Kao glavnu karakteristiku svog rada ističe primenu autorskih Wix sajtova, aplikacija proširene stvarnosti, hologramske kocke, robota i MozaBook obrazovnog softvera. Član je Zajednice eksperata i jedan od...

Aleksandra Stanković

TEMA:Google Earth kao digitalni alat u nastavi

Aleksandra je profesor muzičke kulture u OŠ „Vasa Pelagić“ Beograd skoro 33 godine.  Osnivač je i predsednik Udruženja nastavnika muzičke kulture Srbije, koje okuplja muzičke pedagoge čitave zemlje. Spoljni je saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja:
Član radne grupe za kreiranje standarda na kraju osnovnog obrazovanja za predmet Muzička kultura. Član radne grupe za predmet Muzička kultura u projektu „Državna matura“.

Prezentacija se bazira na edukovanju i osnaživanju nastavnog kadra za korišćenje Google Earth alata. Planirano je da korak po korak prikaže najlakši način da se obradi jedna nastavna jedinica, kao i širok spektar mogućnosti korelacije između predmeta. Prezentacija je u Power Point-u i kroz nekoliko slajdova daje kratke i jasne smernice za koncipiranje jednog ili više časova.

Aleksandra Stanković

Google Earth kao digitalni alat u nastavi

Aleksandra je profesor muzičke kulture u OŠ „Vasa Pelagić“ Beograd skoro 33 godine.  Osnivač je i predsednik Udruženja nastavnika muzičke kulture Srbije, koje okuplja muzičke pedagoge čitave zemlje. Spoljni je saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja: Član radne grupe za kreiranje standarda na kraju osnovnog obrazovanja za predmet...

Anita Aleksov

TEMA:Upotreba tehnologije i Web alata u savremenoj nastavi stranih jezika u visokom obrazovanju

Nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi u Beogradu. Magistar engleskog jezika i političkih nauka. Sertifikovani profesor engleskog jezika na međunarodnom nivou. Iskustvo predavanja engleskog jezika u Srbiji, Italiji i Velikoj Britaniji. U Engleskog predavala engleski jezik od 2015, a u poslednje dve godine počela da radi kao tutor za engleski jezik na fakultetima u Londonu i Lafborou. Bivša šahistkinja i prvakinja bivše Jugoslavije u šahu.

Ova praktična prezentacija ima za cilj da pomogne nastavnicima da osećaju više samopouzdanja u korišćenju tehnologije u nastavi. Nastavnici će moći da nauče vrlo konkretne i praktične alate koje će moći odmah da primene.

Anita Aleksov

Upotreba tehnologije i Web alata u savremenoj nastavi stranih jezika u visokom obrazovanju

Nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi u Beogradu. Magistar engleskog jezika i političkih nauka. Sertifikovani profesor engleskog jezika na međunarodnom nivou. Iskustvo predavanja engleskog jezika u Srbiji, Italiji i Velikoj Britaniji. U Engleskog predavala engleski jezik od 2015, a u poslednje dve godine počela da radi kao tutor za engleski...

Anne-Maria Ćuković, UNICEF

TEMA:Predškolska onlajn zajednica učenja

Anne-Maria Ćuković, radi u UNICEFu na programu obrazovanja. Ima dugogodišnje iskustvo u  razvoju, realizaciji i praćenju inicijativa koje se odnose na unapređivanje pristupa kvalitetnom obrazovanju svoj deci, posebno deci iz osetljivih društvenih grupa, na svim nivoima obrazovanja.

Uspostavljanje Predškolske onlajn zajednice učenja je zajednička inicijativa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Centra za interaktivnu pedagogiju i UNICEFa. Pokrenuta je kao deo odgovora sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja na situaciju izazvanom Kovid-19 epidemijskom krizom, a koji se odnosi na podršku profesionalnom povezivanju, umrežavanju i razmeni iskustva praktičara. Obuhvata kreiranje digitalnih resursa, podršku razvoju horizontalne razmene, kao oblika stručnog usavršavanja i razvoj platforme za profesionalni razvoj zaposlenih u predškolskom vaspitanju i obrazovanju- Pasoš za učenje.

Anne-Maria Ćuković, UNICEF

Predškolska onlajn zajednica učenja

Anne-Maria Ćuković, radi u UNICEFu na programu obrazovanja. Ima dugogodišnje iskustvo u  razvoju, realizaciji i praćenju inicijativa koje se odnose na unapređivanje pristupa kvalitetnom obrazovanju svoj deci, posebno deci iz osetljivih društvenih grupa, na svim nivoima obrazovanja. Uspostavljanje Predškolske onlajn zajednice učenja je zajednička inicijativa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog...

Bojana Anđelković Mitrićeski

TEMA:AR - proširena realnost u nastavi

Radi u osnovnoj školi kao nastavnica geografije i ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa posebnim potrebama. Prezentovala je više puta primere dobre prakse u Srbiji i Evropi i vodila radionice sa primenom digitalnih alata u nastavi u Briselu, Ljubljani, Beogradu,Vidinu,Varšavi i Nišu. Sertifikovani je nastavnik Nacionalne Geografije, Microsoft teacher, Scientix i EDU ARTIC ambasador.

AR tehnologija omogućuje nam da putem aplikacije kroz ekran nekog uređaja, najčešće mobilnog telefona, vidimo elemente koji ne postoje u stvarnom životu. Ti elementi proširuju stvarnost oko nas, ali samo kad je gledamo kroz ekran. Aplikacije kao sto su A-class, Aurasma i slično omogućuju prepoznavanje pojmova i tema iz nastave na prilagođen način za svakog učenika. Ovaj način rada uklopljen u nastavu olakšava napredak učenika koji imaju poteškoće u učenju.Prednost je što se ovaj oblik rada može primeniti i u kućnim uslovima tokom primene online nastave kao i pri posebnim uslovima rada kada nastavnik proceni da je moguće.

Bojana Anđelković Mitrićeski

AR - proširena realnost u nastavi

Radi u osnovnoj školi kao nastavnica geografije i ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa posebnim potrebama. Prezentovala je više puta primere dobre prakse u Srbiji i Evropi i vodila radionice sa primenom digitalnih alata u nastavi u Briselu, Ljubljani, Beogradu,Vidinu,Varšavi i Nišu. Sertifikovani je nastavnik Nacionalne Geografije, Microsoft...

Bojana Satarić

TEMA:Šta svi nastavnici treba da znaju?

U obrazovanju radi od 2004. godine. Član je Nacionalnog prosvetnog saveta, predsednik Sekcije nastavnika informatike Srbije, član UO Društva za informatiku Srbije i UO Vikimedije Srbije. Koautor je 3 akreditovana seminara. Izlagala je na stručnim skupovima i konferencijama. Koordinator nekoliko projekata. Prati trendove u obrazovanju.  Diplomirani ing. elektrotehnike.

Autrosko delo, autorska prava i licence u obrazovanju. Razvijanje digitalnih kompetencija nastavnika i učenika. Korišćenje materijala sa interneta. Razvoj mekih veština podstiče učenike da cene autorstvo i razviju metakogniciju.

Bojana Satarić

Šta svi nastavnici treba da znaju?

U obrazovanju radi od 2004. godine. Član je Nacionalnog prosvetnog saveta, predsednik Sekcije nastavnika informatike Srbije, član UO Društva za informatiku Srbije i UO Vikimedije Srbije. Koautor je 3 akreditovana seminara. Izlagala je na stručnim skupovima i konferencijama. Koordinator nekoliko projekata. Prati trendove u obrazovanju.  Diplomirani ing. elektrotehnike. Autrosko delo,...

Božana Mirkov

TEMA:Savremeni digitalni udžbenici − Vulkan znanje za najbolje obrazovanje

Urednica digitalnih udžbenika Vulkan znanja diplomirala je na Filosofskom fakultetu u Novom Sadu; master studije završila je na Fakultetu političkih nauka, u Beogradu, i trenutno je doktorantkinja Fakulteta političkih nauka na Studijama kulture i medija. Poslovima u izdavaštvu i PR-u bavi se od 2002. godine, a iskustvo u nastavi stekla je u periodu od 2014. do 2018. godine, kao nastavnik srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi i gimnaziji.

Božana Mirkov

Savremeni digitalni udžbenici − Vulkan znanje za najbolje obrazovanje

Urednica digitalnih udžbenika Vulkan znanja diplomirala je na Filosofskom fakultetu u Novom Sadu; master studije završila je na Fakultetu političkih nauka, u Beogradu, i trenutno je doktorantkinja Fakulteta političkih nauka na Studijama kulture i medija. Poslovima u izdavaštvu i PR-u bavi se od 2002. godine, a iskustvo u nastavi stekla...

Božidar Radunović

TEMA:Softver otvorenog koda za vežbanje matematike u osnovnim školama

Božidar radi kao istraživač za Microsoft u Cambridge, UK. U slobodno vreme radi za neprofitnu organizaciju tatamata.org čiji je cilj da omoguci besplatne materijale za vežbanje matematike za učenike osnovnih škola u Srbiji i okruženju.

Božidar će u ovoj prezentaciji opisati softver otvorenog koda koji su razvili za vežbanje matematike u osnovnim školama (https://github.com/bradunov/shkola). Softver koji su razvili je fleksibilan. Omogućava lako dodavanje novih, dinamičkih zadataka bez menjanja softvera, i prevođenje na druge jezike. Zadatke može pisati i dodavati osoba sa osnovnim znanjem programiranja. Softver je takođe napravljen za lako i jeftino postavljanje i održavanje u cloudu. U prezentaciji će takođe opisati iskustvo u održavanju ovoga sajta koji trenutno ima oko 1,000 registrovanih korisnika u regionu.

 

Božidar Radunović

Softver otvorenog koda za vežbanje matematike u osnovnim školama

Božidar radi kao istraživač za Microsoft u Cambridge, UK. U slobodno vreme radi za neprofitnu organizaciju tatamata.org čiji je cilj da omoguci besplatne materijale za vežbanje matematike za učenike osnovnih škola u Srbiji i okruženju. Božidar će u ovoj prezentaciji opisati softver otvorenog koda koji su razvili za vežbanje matematike...

Bradford Egelston

TEMA:Primena digitalnih tehnologija na Univerzitetu u Majamiju tokom pandemijske krize (predavanje na engleskom jeziku)

Brad Egelston predaje od 1997. godine, a svoju karijeru započeo je kao student dodiplomskog studija. 2000. godine diplomirao je na Univerzitetu u Majamiju, smer Obrazovanje sa matematičkom koncentracijom. 2003. godine magistrirao je nastavu na koledžu Marigrove. Tokom sledećih 15 godina služio je u javnim školama u Ohaju kao instruktor, dizajner kurikuluma i bio suosnivač Okružnog tima za analizu podataka lokalnih škola Northridge. Nakon kratkog odmaka od obrazovanja i rada na korporativnom održavanju podataka i analitici podataka, vratio se na Univerzitet u Majamiju 2018. godine kao specijalista iz matematike. U ovoj ulozi odgovoran je za pripremu učenika za matematiku na fakultetu, pružanje i koordinaciju podučavanja i podrške studentima matematike i, kao što ćete naučiti u njegovoj prezentaciji, pružanje procena iz matematike.

U svojoj prezentaciji „Stvaranje kvalitetnih testova za plasman iz matematike u kući“, objasniće kako je iskorišćena pristupačna digitalna tehnologija koja pruža neprekidne mogućnosti smeštaja studentima koji su povezani sa fakultetom tokom zatvaranja kampusa u Covid-u.

Bradford Egelston

Primena digitalnih tehnologija na Univerzitetu u Majamiju tokom pandemijske krize (predavanje na engleskom jeziku)

Brad Egelston predaje od 1997. godine, a svoju karijeru započeo je kao student dodiplomskog studija. 2000. godine diplomirao je na Univerzitetu u Majamiju, smer Obrazovanje sa matematičkom koncentracijom. 2003. godine magistrirao je nastavu na koledžu Marigrove. Tokom sledećih 15 godina služio je u javnim školama u Ohaju kao instruktor, dizajner...

Danijela Đukić-Ćosić

TEMA:Moodle u sticanju transferzalnih veština studenata

Danijela Đukić-Ćosić je vanredni profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i gostujući predavač na Univerzitetu u Banja Luci. Njen nastavnički, istraživački i stručni rad odvija se na polju toksikologije, procene toksikoloških svojstava različitih proizvoda, ali i obrazovanja. Zalaže se za sticanje funkcionalnih znanja upotrebom digitalnih tehnologija. Aktivni je korisnik Moodle elektronske platforme.

Moodle platforma se na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu široko koristi u nastavi, sa naglim porastom upotrebe različitih aktivnosti u poslednjih godinu dana. U ovoj prezentaciji se prikazuje korišćenje Moodle aktivnosti testa za izgradnju transferzalnih veština, prvenstveno kritičkog mišljenja i stava studenata, ali i moći ubeđivanja u odnosu na prisustvo hemikalija u našem okruženju ali i našim organizmima.

 

Danijela Đukić-Ćosić

Moodle u sticanju transferzalnih veština studenata

Danijela Đukić-Ćosić je vanredni profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i gostujući predavač na Univerzitetu u Banja Luci. Njen nastavnički, istraživački i stručni rad odvija se na polju toksikologije, procene toksikoloških svojstava različitih proizvoda, ali i obrazovanja. Zalaže se za sticanje funkcionalnih znanja upotrebom digitalnih tehnologija. Aktivni je korisnik...

Danijela Miličić Trebaticki

TEMA:Izazovi rada na daljinu

Vaspitačica u PU „Radost” u Srbobranu, Srbija. Ima zvanje pedagoškog savetnika. Član eTwinning zajednice prosvetnih radnika Evrope i član tima Edu Balkan zajednice. Autor je više naučnih i stručnih radova koji su objavljivani u stručnoj literature i prezentovani na nacionalnim i međunarodnim konferencijama. Koordinator u nekoliko međunarodnih obrazovnih projekata. Nosilac autentičnog pokrajinskog priznanja Dr Đorđe Natošević i nosilac titule Najbolji nastavnik bivše Jugoslavije.

Zajedno sa Olgom Milićević predstaviće iskustva dece i vaspitača tokom perioda „nove normalnosti“: kako smo uspeli da, uz pomoć interneta i različitih web alata ostvarimo celovit pristup učenju, podržimo dobrobit dece, razvijamo kritičko mišljenje i funkcionalno znanje.

 

 

Danijela Miličić Trebaticki

Izazovi rada na daljinu

Vaspitačica u PU „Radost” u Srbobranu, Srbija. Ima zvanje pedagoškog savetnika. Član eTwinning zajednice prosvetnih radnika Evrope i član tima Edu Balkan zajednice. Autor je više naučnih i stručnih radova koji su objavljivani u stručnoj literature i prezentovani na nacionalnim i međunarodnim konferencijama. Koordinator u nekoliko međunarodnih obrazovnih projekata. Nosilac...

Dijana Kockarević

TEMA:Upoznaj svoju školu

Dijana je završila Učiteljski fakultet u Somboru (odsek profesor razredne nastave). Sertifikovani je instruktor seminara Aktivno učenje/nastava. Više od 3o godina radi u OŠ”Miroslav Antić” Futog, na radnom mestu učiteljice.

Kako buduće đake prvake upoznati sa školskim prostorom, u pandemijskim uslovima, uz poštovanje zaštitnih mera? Digitalna igra, u kojoj su postavljene fotografije školskog prostora, pruža mogućnost da deca , rešavajući zadatke, upoznaju svoju školu.

Dijana Kockarević

Upoznaj svoju školu

Dijana je završila Učiteljski fakultet u Somboru (odsek profesor razredne nastave). Sertifikovani je instruktor seminara Aktivno učenje/nastava. Više od 3o godina radi u OŠ”Miroslav Antić” Futog, na radnom mestu učiteljice. Kako buduće đake prvake upoznati sa školskim prostorom, u pandemijskim uslovima, uz poštovanje zaštitnih mera? Digitalna igra, u kojoj su postavljene...

Dobrinka Kuzmanović

TEMA:Izazovi ocenjivanja u digitalnom okruženju

Dobrinka Kuzmanović je psiholog, docent na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa bogatim istraživačkim iskustvom na domaćim i međunarodnim projektima. Bavi se razvojem i obrazovanjem mladih u formalnom obrazovnom kontekstu. Uža oblast interesovanja joj je učenje i ocenjivanje u digitalnom okruženju, digitalne kompetencije učenika i nastavnika, bezbedno ponašanje na internetu.

Tokom izlaganja biće predstavljeni rezultati onlajn istraživanja, realizovanog u februaru 2021, u koje je bilo uključeno oko 700 nastavnika osnovnih i srednjih škola u Srbiji, a koje se ticalo iskustava u ocenjivanju postignuća učenika u digitalnom okruženju.

Dobrinka Kuzmanović

Izazovi ocenjivanja u digitalnom okruženju

Dobrinka Kuzmanović je psiholog, docent na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa bogatim istraživačkim iskustvom na domaćim i međunarodnim projektima. Bavi se razvojem i obrazovanjem mladih u formalnom obrazovnom kontekstu. Uža oblast interesovanja joj je učenje i ocenjivanje u digitalnom okruženju, digitalne kompetencije učenika i nastavnika, bezbedno ponašanje na internetu....

Dr Bojan Lazarević

TEMA:Primena sistema za upravljanje učenjem u preduniverzitetskom obrazovanju

Dr Lazarević je angažovan na programu za obrazovne tehnologije, Školi za podučavanje i učenje na Univerzitetu u Floridi. Njegov opseg stručnosti obuhvata presek dizajna nastave, novih tehnologija učenja, VR, AR i MR, uključujući mrežne metode predavanja. Istraživanje dr Lazarevića usredsređeno je na primenu inovativnih multimedijalnih nastavnih strategija i okruženja u onlajn i tradicionalnoj nastavi. Do danas je dr Lazarević objavio dve knjige i veći broj radova u časopisima sa recenzijom i zbornicima konferencija. Završava svoju treću knjigu pod nazivom Prezentacijski mediji za nastavnike K-12

Dr Bojan Lazarević

Primena sistema za upravljanje učenjem u preduniverzitetskom obrazovanju

Dr Lazarević je angažovan na programu za obrazovne tehnologije, Školi za podučavanje i učenje na Univerzitetu u Floridi. Njegov opseg stručnosti obuhvata presek dizajna nastave, novih tehnologija učenja, VR, AR i MR, uključujući mrežne metode predavanja. Istraživanje dr Lazarevića usredsređeno je na primenu inovativnih multimedijalnih nastavnih strategija i okruženja u...

Dr Danijela Šćepanović

TEMA:Glavno predavanje: Šta ćemo sad?; Instrument za samoprocenu digitalnih kompetencija nastavnika u Srbiji

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 17 godina iskustva rada u oblasti ravoja instrumenata obrazovne politike i primene novih tehnologija u obrazovanju. Od 2014. godine je stalnih član radnih grupa Direktorata za obrazovanje i kulturu – Evropske komisije, uspostavljanih radi razvoja digitalnog obrazovanja u Evropi.

Dr Danijela Šćepanović

Glavno predavanje: Šta ćemo sad?; Instrument za samoprocenu digitalnih kompetencija nastavnika u Srbiji

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 17 godina iskustva rada u oblasti ravoja instrumenata obrazovne politike i primene novih tehnologija u obrazovanju. Od 2014. godine je stalnih član radnih grupa Direktorata za obrazovanje i kulturu – Evropske komisije, uspostavljanih radi razvoja digitalnog obrazovanja u Evropi.

Dragana Spremić

TEMA:IKT u prilagođavanju gradiva matematike - u potrazi za polaznom tačkom i korakom napredovanja

Dragana Spremić, profesor matematike, diplomirala na PMF-u u Novom Sadu 1996. Svoj profesionalni i životni put od 2005. vezala za ŠOSO “Milan Petrović” u Novom Sadu gde radi kao nastavnica matematike. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Nove tehnologije koristi u nastavi matematike kako bi učenicima približila matematiku, gradivo učinila pristupačnim i omogućila učenicima napredovanje u skladu sa njihovim individualnim mogućnostima. Od prošle godine, kao saradnik praktičar, ima priliku da svoje znanje i iskustvo podeli i sa studentima Departmana za matematiku novosadskog PMF-a koji su se opredelili za poziv prosvetnih radnika. Prezentacija IKT u prilagodjavanju gradiva matematike – u potrazi za polaznom tačkom i korakom napredovanja predstavlja način na koji nastavnik može da iskoristi neke IKT alate u radu sa svojim učenicima.

 

Dragana Spremić

IKT u prilagođavanju gradiva matematike - u potrazi za polaznom tačkom i korakom napredovanja

Dragana Spremić, profesor matematike, diplomirala na PMF-u u Novom Sadu 1996. Svoj profesionalni i životni put od 2005. vezala za ŠOSO “Milan Petrović” u Novom Sadu gde radi kao nastavnica matematike. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Nove tehnologije koristi u nastavi matematike...

Duša Vuković

TEMA:Kako Oracle Akademija podrzava nastavnike?

Profesorka računarske grupe predmeta u Matematičkoj gimnaziji i u Računarskoj gimnaziji u Beogradu. Instruktorka Oracle Akademije za međunarodne obuke stručnog usavršavanja za nastavnike za kurseve baza podataka i Java programiranja. Nosilac zvanja Pedagoški savetnik. Jedan od autor plana i programa za Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku po kojem se radi u preko 50 odeljenja u gimnazijama širom Srbije, trener obuka za nastavnike i autor elektronskih udžbenika za rad nastavnika i učenika za predmete Baze podataka i Objektno orijentisano programiranje (Zavod za unapređivanje obrazovanja).

Autorka više knjiga iz oblasti programiranja, među kojima su i dva odobrena udžbenika za gimnazije za predmet Računarstvo i informatika u trećem i četvrtom razredu. Dobitnica nagrada: Кreativna škola 2008/09, Srbija – druga nagrada u kategoriji srednjih škola za projekat “Moderne tehnologije u praktičnoj primeni teorijskih znanja i timski rad učenika” i Evropski forum inovativnih nastavnika, Majkrosoft, 2008, Hrvatska – treća nagrada u kategoriji kolaboracije za projekat “Exploring Science through Bogging” i učešće na svetskom forumu inovativnih nastavnika – Majkrosoft, Hong Кong, Кina.

Oracle Akademija već 25 godina unapređuje računarske nauke na globalnom nivou, kako bi pospešila usvajanje novog znanja, razvoj veština, inovacije i raznolikost u oblastima tehnologije.

Tokom ovog predavanja će biti predstavljeni načini saradnje sa osnovnim, srednjim i višim školama i fakultetima, kao i nastavni planovi i programi koji su kroz ovu saradnju nastavnom kadru besplatno dostupni.

Velika novina od 2020. godine je novi moderan sistem Member Hub na istoj poznatoj adresi academy.oracle.com koji članovima nudi mnoštvo raznih opcija. Unapređen je pristup kvalitetnim kursevima iz oblasti baza podataka i Java programiranja. Nastavnici i profesori mogu da prođu različite obuke stručnog usavršavanja samostalno, u terminima koji im odgovaraju. Rad sa učenicima i studentima je poboljšan na više načina od kojih bi najznačajniji bila mogućnost organizovanja učenika u različite grupe za nastavu i učenje.

Probrani alati Oracle kompanije mogu besplatno da se koriste za nastavu, a učenici i studenti mogu da dobiju međunarodno priznate sertifikate, i u okviru predmeta Baze podataka u IT odeljenjima u gimnazijama širom Srbije, ali i u drugim školama koji imaju savremene računarske predmete.

Duša Vuković

Kako Oracle Akademija podrzava nastavnike?

Profesorka računarske grupe predmeta u Matematičkoj gimnaziji i u Računarskoj gimnaziji u Beogradu. Instruktorka Oracle Akademije za međunarodne obuke stručnog usavršavanja za nastavnike za kurseve baza podataka i Java programiranja. Nosilac zvanja Pedagoški savetnik. Jedan od autor plana i programa za Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku po kojem...

Edita Rogulj

TEMA:STEM u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Dr.sc. Edita Rogulj, doktorirala je na informacijsko- komunikacijskim znanostima, s temom komunikacija putem digitalnih tehnologija između odgojitelja i roditelja. Godine 2016. upisuje drugi doktorat na Pedagogiji koji će se baviti igrom djece na otvorenome. Posljednje 4 godine radi na Učiteljskom fakultetu gdje studentima prenosi svoje praktično znanje i teorijsko znanje na studiju za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Prezentacija će prikazati povezanost teorije učenja sa istraživački aktivnostima iz STEM područja djece rane i predškolske dobi. U istraživanju će se koristiti 5E ciklus učenja djece kao učinkoviti poučni model u pet koraka; angažiranje, istraživanje, objašnjenje, razrada i evaluacija.

Edita Rogulj

STEM u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Dr.sc. Edita Rogulj, doktorirala je na informacijsko- komunikacijskim znanostima, s temom komunikacija putem digitalnih tehnologija između odgojitelja i roditelja. Godine 2016. upisuje drugi doktorat na Pedagogiji koji će se baviti igrom djece na otvorenome. Posljednje 4 godine radi na Učiteljskom fakultetu gdje studentima prenosi svoje praktično znanje i teorijsko znanje...

Goran Mašanović

TEMA:Nastava na daljinu u Britaniji: šta smo naučili i šta posle pandemije

Profesor dr. Goran Mašanović je profesor silicijumske fotonike u Optoelektronskom istraživačkom centru na Univerzitetu u Sauthemptonu, UK. Goran je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao iz oblasti silicijumske fotonike na Univerzitetu Sari u UK 2005. godine. Na istom univerzitetu je i magistrirao 2009. iz oblasti unapređenja nastave u visokoškolskim ustanovama. Prof. Mašanović vodi grupu za Silicijumsku fotoniku u srednjoj infracrvenoj oblasti. Objavio je preko 400 naučnih radova, i trenutno je angažovan na istraživačkim projektima vrednim 20 miliona funti. Goran je takođe gostujući profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Dobitnik je više nagrada za unapređenje nastave.

Prethodna godina je bila jedna od najzahtevnijih za organizaciju nastave. Izuzetno dramatične i brze promene spoljašnjih okolnosti, te uvođenje novih tehnologija promenile su način održavanja nastave kao nikada do sada. U ovom predavanju Goran će govoriti o tome šta su naučili iz ovog jednogodišnjeg iskustva i šta bi trebalo raditi posle pandemije.

Goran Mašanović

Nastava na daljinu u Britaniji: šta smo naučili i šta posle pandemije

Profesor dr. Goran Mašanović je profesor silicijumske fotonike u Optoelektronskom istraživačkom centru na Univerzitetu u Sauthemptonu, UK. Goran je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao iz oblasti silicijumske fotonike na Univerzitetu Sari u UK 2005. godine. Na istom univerzitetu je i magistrirao 2009. iz oblasti...

Gordana Benat

TEMA:Učenje i poučavanje obogaćeno digitalnim sadržajima

Gordana Benat radi kao voditelj projekata u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju. Od 2005. godine bavi se područjem primjene IKT-a u nastavi i obrazovnom procesu kroz razne oblike podrške za nastavnike. Trenutno vodi izradu digitalnih sadržaja za učenje i poučavanje u okviru programa e-Škole: „Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”. Sudjelovala je u nizu EU projekata koji se bave razvojem digitalnih kompetencija učitelja i nastavnika. Gordana je diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjecima za opću informatologiju i opću lingvistiku 2003. godine i trenutno je doktorand na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta.

Sudionici će se na ovom predavanju upoznati s e-Škole digitalnim sadržajima za učenje i poučavanje koji se mogu koristiti kao dopuna učioničkoj nastavi, idealni su i za uspješnu organizaciju te provođenje nastave na daljinu, kao i učenje kod kuće. Nastavnicima pomažu u pripremi i provedbi inovativnih nastavnih aktivnosti, a učenicima omogućavaju učenje na lagan i zabavan način potičući ih na istraživanje, samostalno zaključivanje i povezivanje nastavnog gradiva sa svakodnevnim životnim situacijama.

Gordana Benat

Učenje i poučavanje obogaćeno digitalnim sadržajima

Gordana Benat radi kao voditelj projekata u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju. Od 2005. godine bavi se područjem primjene IKT-a u nastavi i obrazovnom procesu kroz razne oblike podrške za nastavnike. Trenutno vodi izradu digitalnih sadržaja za učenje i poučavanje u okviru programa e-Škole: „Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i...

Irena Nikaj

TEMA:E-learning and Gender (predavanje na engleskom jeziku)

Irena Nikaj je doktorirala na temi pod nazivom „Albanska socijalna i filozofska misao ’30 -nealbanizma ” na Fakultetu za društvene nauke, Odeljenje za filozofiju i sociologiju u Tirani, Albanija i magistrirala iz filozofije i političkih nauka na Univerzitetu u Tirani sa visokim prosekom (9.3 / 10). Dr Nikaj ima dugogodišnje iskustvo kao vanredni profesor, istraživač i šef istraživačke grupe na Univerzitetu Korce i drugim visokoškolskim institucijama u inostranstvu. Autor je desetina naučnih članaka u zemlji i inostranstvu. Svoje naučne radove izlagala je na mnogim nacionalnim i međunarodnim kongresima / konferencijama. Dr Nikaj je trenutno predsednik Albanskog sociološkog udruženja (ALBSA) i Albanskog instituta za sociologiju (vvv.sociologi.al).

IKT nude fleksibilnost vremena i prostora, izlaz iz izolacije i potencijalno povećani pristup znanju i produktivnim resursima čak i na udaljenim lokacijama. Ali IKT takođe mogu doprineti diskriminaciji i ojačati postojeće nejednakosti. Uzimajući u obzir manifestacije rodne nejednakosti u pristupu, upotrebi i kontroli informaciono-komunikacionih tehnologija i kako se te nejednakosti mogu izbrisati, istovremeno pokazuje kako IKT mogu pružiti mogućnosti ženama da poboljšaju svoje prihode, steknu svest o svojim prava i poboljšaju svoje i blagostanje svojih porodica. U okviru ove studije nalaze se intervjuisani studenti Ekonomsko-obrazovnog i Filološkog fakulteta, kako bi se prikupili podaci o mestu koje zauzima upotreba tehnologije i mobilno učenje u njihovom svakodnevnom učenju i životu u pogledu pola. Podaci koji se pojavljuju u upitnicima pokazuju promene, posebno u pogledu i načinima korišćenja novih tehnologija i mreža.

Irena Nikaj

E-learning and Gender (predavanje na engleskom jeziku)

Irena Nikaj je doktorirala na temi pod nazivom „Albanska socijalna i filozofska misao ’30 -nealbanizma ” na Fakultetu za društvene nauke, Odeljenje za filozofiju i sociologiju u Tirani, Albanija i magistrirala iz filozofije i političkih nauka na Univerzitetu u Tirani sa visokim prosekom (9.3 / 10). Dr Nikaj ima dugogodišnje...

Jelena Gajić

TEMA:Digitalna maštaonica

Učiteljica u OŠ ,,Crnjanski”, prezenter primera dobre prakse. U nastavi nastoji da posredstvom gemifikacije, integrisanjem projektnih aktivnosti i inovativnih modela nastave, primenom Pro-bot robota i različitih autorskih obrazovno-računarskih softvera motiviše učenike za stvaralački pristup u procesu učenja kroz unapređivanje digitalnih kompetencija i veština programiranja.

Escape Room avanturom i dešifrovanjem poruka, učenici su zakoračili u digitalnu maštaonicu neobičnih izazova. Putokaze do lokacije skrivenog blaga otkrivali su im Pro-bot roboti, Scratch pozornica i oživljeni Radovićevi junaci tehnikom Stop Motion.

Jelena Gajić

Digitalna maštaonica

Učiteljica u OŠ ,,Crnjanski”, prezenter primera dobre prakse. U nastavi nastoji da posredstvom gemifikacije, integrisanjem projektnih aktivnosti i inovativnih modela nastave, primenom Pro-bot robota i različitih autorskih obrazovno-računarskih softvera motiviše učenike za stvaralački pristup u procesu učenja kroz unapređivanje digitalnih kompetencija i veština programiranja. Escape Room avanturom i dešifrovanjem poruka,...

Jelena Mucić

TEMA:Detektivska priča

Jelena Mucić, nastavnik hemije u OŠ „Jovan Dučić”i OŠ „Mladost”, ima više nagrada i objavljenih stručnih radova, vezanih za nastavu hemije i vannastavne aktivnosti. Spoljni saradnik ZUOV i ZVKOV. Redovno se usavršava na seminarima u zemlji i inostranstvu.

Detektivi sedmaci rešavaju zagonetne pojmove iz društvenih i prirodnih nauka, povezuju postojeća znanja i primenjuju ih u novim situacijama. Svaki novi klik otkriva deo slagalice, uzbuđenje raste i povećava želju za razotkrivanjem misterije!

Jelena Mucić

Detektivska priča

Jelena Mucić, nastavnik hemije u OŠ „Jovan Dučić”i OŠ „Mladost”, ima više nagrada i objavljenih stručnih radova, vezanih za nastavu hemije i vannastavne aktivnosti. Spoljni saradnik ZUOV i ZVKOV. Redovno se usavršava na seminarima u zemlji i inostranstvu. Detektivi sedmaci rešavaju zagonetne pojmove iz društvenih i prirodnih nauka, povezuju postojeća...

Jelena Savić, UNICEF

TEMA:Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu

Jelena Savić je angažovana na poslovima konsultanta za inkluzivno obrazovanje u UNICEF-u na projektu „Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“.  U toku svog rada bavila se prevashodno procesom inkluzije Roma i Romkinja, posebno afirmativnim merama u procesu obrazovanja namenjenim romskoj populaciji u Srbiji. Jelena poseduje dugogodišnje iskustvo rada u civilnom sektoru. Jelena je diplomirani andragog, a svoje master studije završila je na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti na departmanu za filozofiju baveći se intersekcionalnim oblicima diskriminacije.

Projekat „Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“  je nastao kao odgovor na tekuću KOVID – 19 epidemijsku krizu i realizuje se u saradnji Ministarstva prosvete, UNICEF-a i uz podršku EU. Dizajniran je tako da podrži najugroženije učenike u ostvarivanju pristupa obrazovanju u uslovima pandemije, jačajući otpornost sistema obrazovanja i u slučaju svake druge vrste ometanja školskog rada. Kroz projekat biće podržani napori državnih institucija za uspostavljanje održivog sistema on-line učenja, biće kreirane Biblioteke digitalnih tehnologija u školama, repozitorijumi digitalnih resursa, jačanje se kompetencije nastavnika i pedagoških asistenata, uspostaviti klubovi učenja u najugroženijim školama i pružiti psihosocijalna podrška učenicima u riziku.

Jelena Savić, UNICEF

Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu

Jelena Savić je angažovana na poslovima konsultanta za inkluzivno obrazovanje u UNICEF-u na projektu „Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“.  U toku svog rada bavila se prevashodno procesom inkluzije Roma i Romkinja, posebno afirmativnim merama u procesu obrazovanja namenjenim romskoj populaciji u Srbiji. Jelena poseduje dugogodišnje iskustvo rada...

Jelena Tomić

TEMA:Gugl učionica i digitalne tehnologije u predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Više od 7 godina radi u predškolskoj ustanovi “Boško Buha”. Učesnik na više oblika stručnog usavršavanja u okviru Ustanove i van nje.

Deca, roditelji i vaspitači kao partneri u digitalnoj eri. Prezentacija može poslužiti kao uputstvo za otvaranje gugl ucionice, vodič kroz učionicu i njene opcije; sadrži i predloge digitalnih alata pogodnih za rad sa decom predškolskog uzrasta, objašnjenje kako se koriste i primere iz prakse.

Jelena Tomić

Gugl učionica i digitalne tehnologije u predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Više od 7 godina radi u predškolskoj ustanovi “Boško Buha”. Učesnik na više oblika stručnog usavršavanja u okviru Ustanove i van nje. Deca, roditelji i vaspitači kao partneri u digitalnoj eri. Prezentacija može poslužiti kao uputstvo za otvaranje gugl ucionice, vodič kroz učionicu i njene opcije; sadrži i predloge digitalnih...

NAŠI PARTNERI

Konferenciju „Digitalno obrazovanje 2021“ je organizovao Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja,  Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštvaMinistarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Fondacijom Petlja.

Snimci i materijali sa događaja, dostupni su u delu Snimci i materijali na našem sajtu a ukoliko želite da saznate više molimo Vas da nas kontaktirate.

ORGANIZACIJE KOJE UČESTVUJU

POKROVITELJ DOGAĐAJA

Balkanski fond za demokratiju u Srbiji je podržao međunarodnu inicijativu „Digitalno obrazovanje za Zapadni Balkan 2021“ čiji sastavni deo čini konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“.

POKROVITELJ DOGAĐAJA

USAID podržava prilagođavanja i promene porodica, zajednica i država na način da mogu da napreduju i razvijaju se. Bilo sprečavanjem sledeće globalne epidemije, reagovanjem na razorni zemljotres ili pomaganjem poljoprivredniku da pristupi mogućnostima kako bi njegovo poslovanje raslo.

KOORGANIZATOR

Zavod za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja obavlja razvojne, savetodavne, istraživačke i druge stručne poslove u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, a u cilju praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja.

KOORGANIZATOR

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove istraživanja, planiranja i razvoja predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda. Ministarstvo obavlja i poslove vezane za razvoj i unapređenje naučnoistraživačke delatnosti i predlaže i realizuje politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja.

https://www.mpn.gov.rs/

KOORGANIZATOR

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije uspostavila je Vlada Republike Srbije 2009. godine. Od svog osnivanja, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva bio je pozicioniran u centru Vlade, a od 2018. godine deluje pri Kabinetu predsednice Vlade.

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/

KOORGANIZATOR

Fondacija Petlja je osnovana sa ciljem unapređivanja algoritamske pismenosti u Srbiji. Članovi Petlje veruju da je razumevanje algoritama i umeće algoritamskog izražavanja potrebno svima, a takođe je važno da oni koji su talentovani za programiranje svoj talenat prepoznaju i razvijaju. Za sticanja algoritamske pismenosti neophodan je neki vid programiranja, isto kao što se bez praktikovanja pismenog izražavanja ne može steći klasična pismenost. Programiranje ne mora biti komplikovano, rezervisano za stručnjake, a suvoparno i dosadno ostalima.

https://petlja.org/index

KOORGANIZATOR

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je stručna i referentna institucija koja se bavi evaluacijom obrazovanja i vaspitanja i daje preporuke za uspostavljanje i obezbeđivanje sistema kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Ključne aktivnosti Zavoda su definisanje standarda u obrazovanju, vrednovanje obrazovanja i obuka učesnika u sistemu obrazovanja.

http://www.ceo.edu.rs

ZLATNI PARTNER

Kompanija Microsoft (Nasdaq “MSFT”) je svetski lider u razvoju računarskih tehnologija uključujući softver, usluge i rešenja koja korisnicima i kompanijama pomažu da ostvare svoj pun potencijal. Misija Microsoft-a u obrazovanju je da omogući svakom učeniku, studentu i nastavniku da postignu više. Njihov cilj je da inspirišu učenike i nastavnike da stvaraju i dele iskustva na potpuno nov način, da podučavaju i uče kroz istraživanja i prilagođavaju se individualnim potrebama za učenjem, kako bi mogli uspešnije da stvaraju, osmišljavaju, inoviraju i grade uz pomoć tehnologija.

https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/

ZLATNI PARTNER

Oracle kompanije je svetska kompanije koja svoju misiju razvija kroz podršku ljudima da vide podatke na nove načine, otkriju, uvide i  otključaju beskrajne mogućnosti.

https://www.oracle.com/rs/index.html

PARTNER

UNICEF je visoko priznata svetska organizacija koja promoviše i štiti dečija prava u 190 zemalja, uključujući i Srbiju, sa vizijom da je u budućnosti svet u kojem je svako dete zdravo, bezbedno, obrazovano, zbrinuto i zaštićeno, svet u kojem sva deca mogu da ostvare svoje potencijale.

SREBRNI PARTNER

Vulkan znanje deo je Vulkan izdavaštva, najveće domaće izdavačke kuće. Naš cilj je da stvorimo najsavremenije i najbolje udžbenike i postanemo lider među izdavačima udžbenika u Srbiji. Sa ponosom danas ističemo da smo za tri godine rada pripremili sve udžbenike od 1. do 8. razreda, kao i udžbenike za predškolski uzrast. Pored kvalitetnih štampanih udžbenika, pripremili smo i digitalne udžbenike Vulkan e-znanje, od 1. do 8. razreda. Vulkan e-znanje je najsavremenija platforma, nastala u saradnji sa kompanijom MOZAIK EDUCATION. Pruža jedinstvenu podršku učenicima i nastavnicima.

https://vulkanznanje.rs

SREBRNI PARTNER

Izdavačka kuća BIGZ ŠKOLSTVO već više od 10 godina proizvodi inovativne i kvalitetne udžbenike čiji su sadržaji u skladu sa savremenim obrazovnim standardima.
Urednički odbor je, u znak podrške nastavnicima i učenicima, napravio digitalne udžbenike, aplikacije koje sadrže multimedijalne dodatke – foto galerije, audio i video zapise, 3D animacije, veze, prezentacije i druge savremene alate koji stimuliše kreativnost učenika i omogućavaju nastavnicima da kreiraju prilagođenu nastavu.

https://www.bigzskolstvo.rs/

KONFERENCIJA 2020.

ODRŽANA KONFERENCIJA “DIGITALNO OBRAZOVANJE 2020”

U skladu sa merama Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja usled pandemije virusa COVID-19, konferencija ,,Digitalno obrazovanje 2020″, održana je putem interneta, 10 i 11. aprila 2020.

Konferencija je prvog dana imala 8676 pristupa, dok je drugi dan, sva četiri programima zajedno (visoko, inkluzivno, predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje)  pratilo 9809 učesnika. Konferencija je okupila oko 70 predavača iz Srbije i sveta. Partneri programa su bile kompanije Microsoft i Oracle.

Program su svečano otvorili Saša Stojanović, pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci, Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Nebojša Vasiljević, direktor fondacije Petlja i Aleksandar Borisavljević, direktor Centra za obrazovne tehnologije, Zapadni Balkan. Učesnici su, tokom prvog dana, imali priliku da slušaju i aktivno učestvuju, u realnom vremenu, putem telefona, računara ili tableta, u predavanju i panel diskusiji predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i kompanija Microsoft i Oracle. Tokom drugog dana konferencije, učesnici su imali mogućnost da izaberu virtuelnu sobu kojoj će, putem interneta, pristupiti. Takođe, bilo je moguće, pratiti određena predavanja i kretati se virtuelno od jedne do druge sobe. Konferencija je okupila domaće i predavače iz inostranstva, što je dalo temeljan uvid u celokupnu situaciju u svetu tokom pandemije.

Program konferencije je snimljen i dostupan na sajtu u delu Snimci i materijali.

ZAŠTO DIGITALNO OBRAZOVANJE 2020?

Ovim događajem smo želeli da podržimo zaposlene u predškolskim ustanovama, školama, univerzitetima i drugim organizacijama koji se bave obrazovanjem, da podstaknemo kreativnost i inovacije, doprinesemo podizanju kvaliteta obrazovno vaspitnog rada i osavremenjivanju procesa učenja i na što bolji način iskoristimo mogućnosti novih tehnologija u obrazovanju.

Svet tehnologija napreduje veoma brzo. Svet obrazovanja napreduje nešto sporije. Svedoci smo velikih tehnoloških, obrazovnih i društvenih promena podstaknutih četvrtom industrijskom revolucijom. Konferencija „Digitalno obrazovanje 2020“ imala je za cilj okupljanje velike zajednice obrazovnih radnika koja je pokazala da može uspešno da savlada izazove obrazovanja u digitalnom dobu.

CILJEVI KONFERENCIJE

 • Obezbeđivanje platforme za razmenu znanja zaposlenih u obrazovanju
 • Upoznavanje sa inovativnom praksom, nastavnim metodama i primenom IKT alata u obrazovanju
 • Identifikovanje mogućih ključnih preporuka za politiku i praksu u ovoj oblasti.
 • Obezbeđivanje učešća svih aktera u obrazovanju u digitalnom dobu

NIVOI OBRAZOVANJA I TEME

TEME KONFERENCIJE

Teme o kojima se govorilo na konferenciji podrazumevale su upotrebu IKT u:

 • predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • osnovnom i srednjem obrazovanju
 • visokom obrazovanju
 • inkluzivnom obrazovanju

UČEŠĆE

Učešće na konferenciji je bilo besplatno, pristup je bio omogućen putem linka na našem sajtu za sve koji su bili zainteresovani da se priključe, program je bio održan na srpskom jeziku i mogao se pratiti putem bilo kog uređaja, telefona, tableta ili računara.

PARTNERI

Konferenciju „Digitalno obrazovanje 2020“ organizovano je Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjaTimom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja,  Privrednom komorom Srbije i Fondacijom Petlja.

Konferencija ,,Digitalno obrazovanje 2020″ je bila akreditovana od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Kako je konferencija imala međunarodni karakter, oba konferencijska dana su ukupno nosila 4 boda,  a svaki dan pojedinačno po 2 boda.

O NAMA

Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu osnovan je od strane eksperata iz oblasti obrazovanja i praktičara koji su se okupili oko ideje o unapređivanja kvaliteta obrazovanja učenika na Zapadnom Balkanu u 21. veku. Ovaj tim ima veliko iskustvo u stvaranju i vođenju inovativnih projekata u sferi obrazovnih tehnologija uključujući i konferenciju Nove tehnologije u obrazovanju. Na listu organizovanih stručnih događaja dodaje se i prva online konferencija tokom pandemije i uvođenja obaveznog obrazovanja na daljinu, Digitalno obrazovanje 2020.

Mi u EdTech centru, vidimo budućnost u kojoj svi mladi imaju pristup najkvalitetnijem obrazovanju i  razvijaju kompetencije koje će im pomoći da poboljšaju kvalitet svojih života i zajednice u 21. veku. Saznajte više o nama i našem timu.

Ako imate pitanja o bilo kom delu konferencije „Digitalno obrazovanje 2020″, molimo vas da nas kontaktirate.

MATERIJALI

AGENDA KONFERENCIJE

Detaljnu agednu konferencije #DigitalnoObrazovanje2020 pogledajte u nastavku.

1. DAN

Vreme

Glavni program konferencije - Digitalno obrazovanje 2020

17.00-17.15

Svečano otvaranje konferencije Digitalno obrazovanje 2020

Saša Stojanović, Pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci
Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
Nebojša Vasiljević, direktor fondacije Petlja
Aleksandar Borisavljević, direktor Centra za obrazovne tehnologije, Zapadni Balkan.

17.15-17.45

Glavno predavanje
Danijela Šćepanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Katarina Aleksić, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Tema: Digitalno obrazovanje, obrazovanje na daljinu i koronobrazovanje na daljinu

17.45-18.45

Panel diskusija: Elektronska zrelost institucije i učenje od kuće tokom pandemije COVID 19
Moderator: Katarina Anđelković, Fondacija Petlja
Učesnici:
Uglješa Marjanović, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Nataša Vrapčević, Predškolska ustanova "Naša radost"
Dragana Malidžan Vinkić, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Jasna Marković, direktorka Gimnazije u Lazarevcu

18.45-19.00

Katarina Aleksić, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Tema: Istraživanje o otvorenim obrazovnim resursima

19.00-19.30

Pavle Peković, kompanija Microsoft
Tema: Moderno okruženje za moderna rešenja – Windows 10

19.30-20.00

Duša Vuković
Tema: Oracle alati u nastavi baza podataka u IT odeljenjima gimnazija 

Ljiljana Krkić, kompanija Oracle
Tema: Programi Oracle Akademije kao podrska nastavnom osoblju

20.00-20.15

Goran Mašanović, Univerzitet Sauthampton, Velika Britanija
Tema: Onlajn nastava i virtuelne laboratorije u Sauthemptonu

2. DAN

Program / vreme

IKT u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju
Moderatori programa:
Katarina Anđelković, Petlja
Katarina Aleksić, ZVKOV

IKT u visokom obrazovanju 
Moderatori programa:
Danijela Šćepanović, MPNTR
Uglješa Marjanović, FTN, Novi Sad


IKT predškolsko vaspitanje i obrazovanje
Moderator programa:
Nataša Anđelković, PU 11. april


IKT u inkluzivnom obrazovanju
Moderatori programa:
Dragana Malidžan Vinkić, SIPRU
Jovana Ilić, SIPRU

15.00-15.15

Petar Ogrizović 
Digitalna nastava u doba korone. Primeri iz Holandija

Glavno predavanje: Bojan Lazarević, Univerzitet na Floridi, Sjedinjene Američke Države
Tema: Integrating Emerging Technologies in Online Learning: Social Validity Perspective

Uvod u sesiju Inkluzivno obrazovanje

15.15-15.30

Vujadin Zdravković, OŠ ,,Jovan Popović"
Tema: Escape Classroom

Ivana Kovačević, OŠ Dr Dragan Hercog i prof. dr Miroslav Marić Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet
Tema: Obrazovni softver za učenje na daljinu

15.30-15.45

Jasna Bošković i Danka Mirilović, ETŠ ,,Nikola Tesla"
Tema: Virtuelni muzeji

Duško Radaković, Beogradska politehnika
Tema: Mešoviti oblik nastave na Beogradskoj politehnici

Marijana Bugarski ŠOSO „Vuk Karadžić“, Sombor
Tema: U razgovoru sa stručnjacima pomoću video konferencije

15.45-16.00

Biljana Nedić, OŠ ,,France Prešern" i OŠ ,,Ljuba Nenadović"
Tema: Programiraj igricu za drugaka

Maja Vukadinović, Fakultet savremenih umetnosti
Tema: Mogućnosti primene podcasta u studijama umetničke produkcije

Martin Kalamković ŠOSO „Milan Petrović", Novi Sad
Tema: Učenje na daljinu uz pomoć portala „Milanče“

16.00-16.15

Milena Marić, Fondacija Petlja
Tema: #OstaniKodKuće i uči programiranje

Sonja Dimitrijević, Institut Mihajlo Pupin i Vladan Devežić, FON
Tema: Ocenjivanje transverzalnih veština

Aleksandra Jocić i Ana Delić, PU "11. april"
Tema: Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece

Slađana Jović i
Bojana Anđelković Mitriceski, OŠ “Kralj Petar I”, Niš
Tema: 3D astro klub

16.15-16.30

Sofija Tanasković, Geografski fakultet
Tema: Interakcija dece sa životnom sredinom

Živana Komlenov Mudrinski, PMF, Novi Sad i Uglješa Marjanović FTN, Novi Sad.
Tema: SOVA@UNS - Kad se male ruke slože

Olga Milićević, PU "Naša radost" i Aleksandra Jocić, PU "11. april"
Tema: Inovativne prakse - iskustva predškolskih ustanova

Peter Tot ŠOSO "Milan Petrović"
Tema: Personalizovana nastava

16.30-16.45

Nataša Jankulovski i Svetlana Petrović ,Tehnička škola Knjaževac, 
Tema: Viki riznica moga kraja

Danijela Đukić Ćosić, Farmaceutski fakultet, Beograd
Tema: Izazov korišćenja mobilnih telefona u amfiteatru

Danijela Miličić Trebaticki, PU"Radost" i Olga Milićević, PU ,,Naša radost"
Tema: Didaktičke igre u korak sa decom savremenog doba

Frosina Pantoš OSŠ "9.maj" u Zrenjaninu
Tema: Osnaživanje učenika u primeni IKT-a

16.45-17.00

Ivana Čvorović Plavšić, Medicinska škola Čačak
Tema: Preduzetništvo: internet i računar kao resurs

Nikola Petrović, Fakultet organizacionih nauka
Tema: Upravljanje angažovanošću u učenju-klaster analiza

Dragana Šipraga, PU ,,Dr Sima Milošević"
Tema: Mogućnosti digitalnih tehnologija u razvijanju projekta

Aleksandra Filipović OŠ "Crnjanski" Jagodina
Tema: Digitalna učionica - Jezička detektivaonica

17.00-17.15

Zorica Ivanović, Tehnološka škola Paraćin
Tema: Frekvencijski rečnici školske lektire

Keynote: Miloš Bajčetić, Moodle Mreža Srbije
Tema: Ko ne flipne taj nije normalan

Višnja Pešić i Nela Dujić, Predškolska ustanova "Poletarac"
Tema: Muzika bez struje

17.15-17.30

Dobrinka Kuzmanović, Fakultet za medije i komunikacije
Tema: Mladi u Srbiji na internetu: međunarodna perspektiva

Natalija Miljković i Vedrana Marković, PU ,,Boško Buha"
Tema: (Оd)rastimo zajedno 2 - Korak napred!

17.30-17.45

Nevena Perić, OŠ "Dimitrije Davidović", Ivan Milovanović, OŠ  ,,Joca Milosavljević"
Tema: Digitalne navike nastavnika - preduslov za digitalizaciju nastave

Nemanja Đorđević, Inicijativa Digitalna Srbija
Tema: Master 4.0 / Spoj nespojivog

Tamara Stojić, PU ,,11. april"
Tema: Kroz igru i otkrivanje do digitalnih kompetencija

17.45-18.00

Sonja Šumonja i Tatjana Šubarević, EŠ "Nikola Tesla"
Tema: Ocenjivanje u svetlu digitalizacije školstva

Snežana Mihailović i Nina Bokan, VOS Kreativno pero
Tema: Kreativna upotreba QR kodova u predškolskom obrazovanju

18.00-18.15

Stanislava Čajetinac,
kompanija Microsoft

Tema: Microsoft Teams u obrazovanju

Maja Vuksanović i Nataša Anđelković, PU ,,11. april"
Tema: Code Week u predškolskim ustanovama

18.15-18.30

Anica Tričković,
OŠ „Toplički heroji“
Tema: Moje MIE Expert iskustvo

Nina Bokan i Jelena Živanović,VOS Kreativno pero 
Tema: Edmodo platforma u radu sa decom predškolskog uzrasta

PREDAVAČI NA KONFERENCIJI

Aleksandra Filipović

TEMA:Digitalna učionica - Jezička detektivaonica

Učiteljica u OŠ ,,Crnjanski”. Nosilac je priznanja na konkursima ,,Digitalni čas”. Autor je naučnih i stručnih radova i priručnika ,,Integrativna nastava 2″ u izdanju Izdavačke kuće Eduka. U nastavi primenjuje različite autorske sajtove i BlueBot robote nastojeći da učenike kroz aktivnosti igrolikog karaktera podstakne da razviju svoje digitalne kompetencije i sposobnost programiranja.

PREDAVANJE: Digitalna učionica – “Jezička detektivaonica”

Prateći uputstva robota Pola učenici su pravilno pozicionirali slova u rečima i rečenicama iz Polovog dnevnika. Kartice sa štampanim slovima raspoređivali su po azbučnom redu u obliku kvadrata i iste iskoristili pri programiranju Blue-Bot robota za realizaciju jezičkog nadmetanja. Služeći se slovima azbuke kodirali su i dekodirali tajne zapise. Uočavali su greške u kucanju vrednog Pola, pridruživali zapis čiodama na osnovu slike i odradili digitalni diktat. Skeniranjem QR koda dobili su zadatak da kod kuće pročitaju tekst, preslušaju pitanja i pismeno odgovore na njih u detektivskoj knjižici.

 

Aleksandra Filipović

Digitalna učionica - Jezička detektivaonica

Učiteljica u OŠ ,,Crnjanski”. Nosilac je priznanja na konkursima ,,Digitalni čas”. Autor je naučnih i stručnih radova i priručnika ,,Integrativna nastava 2″ u izdanju Izdavačke kuće Eduka. U nastavi primenjuje različite autorske sajtove i BlueBot robote nastojeći da učenike kroz aktivnosti igrolikog karaktera podstakne da razviju svoje digitalne kompetencije i...

Aleksandra Jocić

TEMA:1. Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece 2. Inovativne prakse - iskustva predškolskih ustanova

Vaspitač u Predškolskoj ustanovi “11. april”.  Profesor je razredne nastave i vaspitač sa trinaest godina iskustva. Učestvovala na nacionalnim i medjunarodnim konferencijama. Koautor je više radova iz oblasti IKTa  i dobitnik nacionalnih i evropskih nagrada za virtuelne projekte.Učesnik Erasmus+ projekta ” Knowledge for the future” u okviru kojeg je završila obuku u Nemackoj ” How to teach coding in school education”.

PREDAVANJE: Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece

Izlaganje će prikazati realizaciju radionica u okviru projekta Užičkog Centra za prava deteta podržanog od strane UNICEF-a, Telenora i Ministarstva prosvete “Bezbedan internet za celu porodicu” u vrtiću “Biser”. Radionice su imale za cilj sticanje početnih znanja o upotrebi tehnologije kod dece kao i veće uključivanje roditelja u vaspitanje dece o bezbednosti na internetu. Prikazaćemo raznovrsne primere kreativne i odgovorne upotrebe digitalne tehnologije kao i istraživanje o korišćenju IKTa u porodici.

PREDAVANJE: Inovativne prakse – iskustva predškolskih ustanova

Stvaranje online zajednice učenja, povezivanje i saradnja vaspitača putem različitih obrazovnih portala omogućava stvaranje profesionalne mreže podrške i horizontalno učenje u virtuelnoj sferi. Analizirajući anketu rađenu sa vaspitačima iz zemlje i okruženja, predstavićemo iskustva svrsishodne primene digitalnih i inovativnih praksi, uticaje koje mogu imati na rad vaspitača i učenje dece. Pokazaćemo kako korišćenje IKT u radu i profesionalnom usavršavanju vaspitača može podstaći promene u njihovim predškolskim ustanovama, bolju saradnju sa porodicom i veću otvorenost ka lokalnoj zajednici.

Aleksandra Jocić

1. Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece 2. Inovativne prakse - iskustva predškolskih ustanova

Vaspitač u Predškolskoj ustanovi “11. april”.  Profesor je razredne nastave i vaspitač sa trinaest godina iskustva. Učestvovala na nacionalnim i medjunarodnim konferencijama. Koautor je više radova iz oblasti IKTa  i dobitnik nacionalnih i evropskih nagrada za virtuelne projekte.Učesnik Erasmus+ projekta ” Knowledge for the future” u okviru kojeg je završila...

Ana Delić

TEMA:Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece

Diplomirani vaspitač, zaposlena u PU ,,11.April”,  sa deset godina iskustva u radu sa decom predškolskog uzrasta, bila učesnik u nekoliko projekata i seminara na temu upotrebe digitalnih tehnologija u vaspitno-obrazovnom radu.

PREDAVANJE: Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece

Izlaganje će prikazati realizaciju radionica u okviru projekta Užičkog Centra za prava deteta podržanog od strane UNICEF-a, Telenora i Ministarstva prosvete “Bezbedan internet za celu porodicu” u vrtiću “Biser”. Radionice su imale za cilj sticanje početnih znanja o upotrebi tehnologije kod dece kao i veće uključivanje roditelja u vaspitanje dece o bezbednosti na internetu. Prikazaćemo raznovrsne primere kreativne i odgovorne upotrebe digitalne tehnologije kao i istraživanje o korišćenju IKTa u porodici.

Ana Delić

Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece

Diplomirani vaspitač, zaposlena u PU ,,11.April”,  sa deset godina iskustva u radu sa decom predškolskog uzrasta, bila učesnik u nekoliko projekata i seminara na temu upotrebe digitalnih tehnologija u vaspitno-obrazovnom radu. PREDAVANJE: Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece Izlaganje će prikazati realizaciju radionica u okviru...

Anica Tričković

TEMA:Moje MIE Expert iskustvo

Nastavnik matematike u osnovnoj školi i veliki ljubitelj novih tehnologija. Microsoft inovativni nastavnik (MIE Expert), MIE Master Trainer, Skype Master Teacher, Scientix i TeachSDGs ambasador, dobitnik nagrada na Digitalnom času i mnogobrojnih eTwinning nacionalnih i evropskih oznaka kvaliteta za rad na međunarodnim projektima, član upravnog odbora Science on stage Serbia. Rad koji povezuje matematiku sa ciljevima održivog razvoja je izabran kao jedan od 5 najinovativnijih u Srbiji od strane Centra za promociju nauke i Maja Meseca Matematike, a takođe je izabran među 10 najboljih inovacija na svetu u oblasti finansijske pismenosti za mlade od strane nevladine organizacije Hundred iz Finske, koja se bavi pronalaženjem i promovisanjem inovacija u obrazovanju.

PREDAVANJE: Moje MIE Expert iskustvo

U ovoj prezentaciji su dati odgovori na neka od najčešćih pitanja u vezi ovog Microsoft programa posvećenog nastavnicima: Šta je to MIE Expert program? Šta može da donese nastavnicima? Zbog čega biste želeli da to postanete? Kako se dolazi do te titule? Koji su praktični koraci na tom putu? Kako možete da se povežete sa nastavnicima iz čitavog sveta, delite iskustva i učite jedni od drugih? Kako da budete uvek u toku sa razvojem Microsoft tehnologija i najnovijih obrazovnih metodologija? Šta je to TweetMeet i kako možete učestvovati u njemu?

Anica Tričković

Moje MIE Expert iskustvo

Nastavnik matematike u osnovnoj školi i veliki ljubitelj novih tehnologija. Microsoft inovativni nastavnik (MIE Expert), MIE Master Trainer, Skype Master Teacher, Scientix i TeachSDGs ambasador, dobitnik nagrada na Digitalnom času i mnogobrojnih eTwinning nacionalnih i evropskih oznaka kvaliteta za rad na međunarodnim projektima, član upravnog odbora “Science on stage Serbia“. Rad...

Biljana Nedić

TEMA:Programiraj igricu za drugaka

Nastavnik informatike u OŠ ,,France Prešern” i ,,OŠ Ljuba Nenadović”. Moj dosadašnji rad u prosveti karakteriše izuzetno proaktivna uloga – bila sam član radne grupe za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u škole, uvođenje robotike u školu, izrada online seminara za učitelje i nastavnike, prevod i adaptacija udžbenika za 7.razred, vrlo uspešna motivacija kolega i učenika za učešće na brojnim projektima. Neki od projekata su: DATA STATUS, Digitalni testovi za 6. razred osnovne škole, video materijali- programiranje u Python-u, upoznaj Napoleona, Nikola Tesla, Vuk Karadžić, boj na Kosovu, neću preko veze, savremeni pesnici za decu, moja škola- inteligentna zgrada, novi izvori energije, bitka za znanje, programiranje robota.

PREDAVANJE: Programiraj igricu za drugaka

Nastavnik dolazi sa 5 (ili 6) najboljih učenika koji će zajedno sa nastavnikom prezentovati osnovne ideje svojih igrica. Prezentacija počinje kratkim multimedijalnim skečom koji ima za cilj da privuče i zadrži pažnju tokom prezentacije. U glavnom delu nastavnik uz pomoć učenika predstavlja igrice koje su učenici sami kreirali. Igrice su osmišljene tako da pomognu učeniku 2.razreda da na zanimljiv način uvežba gradivo.

Biljana Nedić

Programiraj igricu za drugaka

Nastavnik informatike u OŠ ,,France Prešern” i ,,OŠ Ljuba Nenadović”. Moj dosadašnji rad u prosveti karakteriše izuzetno proaktivna uloga – bila sam član radne grupe za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u škole, uvođenje robotike u školu, izrada online seminara za učitelje i nastavnike, prevod i adaptacija udžbenika za 7.razred,...

Bojan Lazarević

TEMA:Integrating Emerging Technologies in Online Learning: Social Validity Perspective

Dr. Lazarevic is a faculty member in the Educational Technology Program, School of Teaching and Learning at the University of Florida. His scope of expertise encompasses the intersection of instructional design, emerging learning technologies, VR, AR, and MR, including online teaching methods. Dr. Lazarevic’s research focuses on the implementation of innovative multimedia-based teaching strategies and environments in online and traditional instruction. To date, Dr. Lazarevic has published two books and a number of papers in both peer-review journals and conference proceedings. He is finalizing his third book entitled Presentation Media for K-12 Teachers.

Presentation Description: Integrating Emerging Technologies in Online Learning: Social Validity Perspective

The presentation focuses on the innovative approaches and challenges related to the process of integrating emerging instructional technologies in an online learning environment. Specifically, the speaker addresses the use of different forms of extended reality (XR) such as augmented reality (AR), virtual reality  (VR), and mixed-reality (MR) from the instructional design standpoint. Finally, the social validity concerns will be examined and discussed with the session participants.

Bojan Lazarević

Integrating Emerging Technologies in Online Learning: Social Validity Perspective

Dr. Lazarevic is a faculty member in the Educational Technology Program, School of Teaching and Learning at the University of Florida. His scope of expertise encompasses the intersection of instructional design, emerging learning technologies, VR, AR, and MR, including online teaching methods. Dr. Lazarevic’s research focuses on the implementation of...

Bojana Anđelković Mitriceski

TEMA:3D astro klub

Bojana Anđelković Mitriceski radi u osnovnoj skoli kao nastavnica geografije i ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa posebnim potrebama. Prezentovala više puta primere dobre prakse u Srbiji i Evropi i vodila radionice sa primenom digitalnih alata u nastavi u Briselu, Ljubljani, Beogradu ,Vidinu ,Varšavi i Nišu. Sertifikovani nastavnik Nacionalne Geografije, Microsoft  teacher, Scientix  i  EDU ARTIC ambasador.

PREDAVANJE: 3D astro klub

3D sazvežđe je interaktivna mapa sazvežđa koja je napravljena za učenike i za sve ljubitelje Svemira. Ona je i svetlosno opremljena uz pomoć led dioda i mikro bita. Može da se koristi kao pomoćno didaktičko sredstvo za učenike koji su slabovidi .Uz sazvežđe  pokazaćemo i maketu  komete koja je opremljena  mikro bitom  i programirana  tako da može da simulira reakciju kada prolazi pored Sunca. Tada se uključuju svetlosni efekti i ona počinje da svetli i simulira zagrevanje i oslobađanje  gasova. Makete mogu da koriste učenici na časovima geografije i na časovima hemije gde će bolje razumeti hemijske reakcije i materijal od kojih je napravljena kometa i zvezde kao delovi sazvežđa

Bojana Anđelković Mitriceski

3D astro klub

Bojana Anđelković Mitriceski radi u osnovnoj skoli kao nastavnica geografije i ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa posebnim potrebama. Prezentovala više puta primere dobre prakse u Srbiji i Evropi i vodila radionice sa primenom digitalnih alata u nastavi u Briselu, Ljubljani, Beogradu ,Vidinu ,Varšavi i Nišu. Sertifikovani nastavnik...

Danijela Đukić Ćosić

TEMA:Izazov korišćenja mobilnih telefona u amfiteatru

Danijela Đukić-Ćosić je vanredni profesor iz naučne oblasti Toksikologija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i gostujući predavač na Univerzitetu u Banja Luci. Koristi digitalne tehnologije u nastavi u cilju postizanja funkcionalnih znanja i elektronskim platformama za učenje na daljinu promoviše značaj hibridne nastave (kombinaciju klasične nastave i nastave uz pomoć tehnologija.

PREDAVANJE: Izazov korišćenja mobilnih telefona u amfiteatru

U okviru predmeta Akutna trovanja lekovima s analitikom, jedan od ishoda je da student poznaje situaciju u našoj zemlji koliki je trend broja akutnih trovanja godišnje, koliko je ozbiljnih trovanja koja zahtevaju hospitalizaciju, šta su najčešći uzročnici akutnih trovanja i koliko je smrtnih ishoda kao posledica akutnih trovanja. Putem pametnih telefona studenti pristupaju Godišnjacima Nacionalnog centra za kontrolu trovanja i preuzimaju podatke za određenu godinu. Potom kreiraju sadržaj sa tabelarnim prikazom podataka po godinama od 2010. do 2018. i izvode zaključak na terminu nastave.

Danijela Đukić Ćosić

Izazov korišćenja mobilnih telefona u amfiteatru

Danijela Đukić-Ćosić je vanredni profesor iz naučne oblasti Toksikologija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i gostujući predavač na Univerzitetu u Banja Luci. Koristi digitalne tehnologije u nastavi u cilju postizanja funkcionalnih znanja i elektronskim platformama za učenje na daljinu promoviše značaj hibridne nastave (kombinaciju klasične nastave i nastave uz...

Danijela Miličić Trebaticki

TEMA:Didaktičke igre u korak sa decom savremenog doba

Danijela Miličić Trebaticki, vaspitač i pedagoški savetnik u PU “Radost”. Zagovornik sam teorije da iskustva dece stečena u ranom detinjstvu imaju duboke i trajne učinke na njihov razvoj, te da je od presudnog značaja da im rana iskustva budu kvalitetna, sadržajna i prilagođena društvenim i individualnim potrebama. Kako bih svojoj deci omogućila ovakvo iskustvo i rasla, lično i profesionalno u korak sa njima, posvećena sam kontinuiranom celoživotnom učenju i usavršavanju.

PREDAVANJE: Didaktičke igre u korak sa decom savremenog doba

Sistematičnim korišćenjem elektronskih didaktičkih igara, učenje može postati zabavnije, nivo motivacije veći, a uz sve to ostvaruje se neophodna interakcija dece, kako sa sadržajima tako i sa okruženjem. U radu su predstavljeni konkretni primeri elektronskih igara u konkretnim veb 2.0 alatima koje primenjujemo u vaspitno-obrazovnom radu i pogodne su za interakciju pedagoški proces. Kako je primena IKT-a unela novine i učinila didaktičke igre zanimljivijim, a detetu omogućila da, osim konzumenta, bude i kreator istih.

Danijela Miličić Trebaticki

Didaktičke igre u korak sa decom savremenog doba

Danijela Miličić Trebaticki, vaspitač i pedagoški savetnik u PU “Radost”. Zagovornik sam teorije da iskustva dece stečena u ranom detinjstvu imaju duboke i trajne učinke na njihov razvoj, te da je od presudnog značaja da im rana iskustva budu kvalitetna, sadržajna i prilagođena društvenim i individualnim potrebama. Kako bih svojoj...

Danijela Šćepanović

TEMA:Digitalno obrazovanje, obrazovanje na daljinu i koronobrazovanje na daljinu

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 17 godina iskustva rada u oblasti ravoja instrumenata obrazovne politike i primene novih tehnologija u obrazovanju. Od 2014. godine je stalnih član radnih grupa Direktorata za obrazovanje i kulturu – Evropske komisije, uspostavljanih radi razvoja digitalnog obrazovanja u Evropi.

GLAVNO PREDAVANJE: Digitalno obrazovanje, obrazovanje na daljinu i koronobrazovanje na daljinu

Katarina i Danijela će govoriti o digitalnom obrazovanju i obrazovanju na daljinu u Republici Srbiji sa osvrtom na nekoliko ključnih instrumenata za razvoj ove oblasti koji se već koriste u sistemu obrazovanja i koji mogu poslužiti kao oslonac za povećanje kvaliteta onlajn nastave i učenja u budućnosti.

Danijela Šćepanović

Digitalno obrazovanje, obrazovanje na daljinu i koronobrazovanje na daljinu

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 17 godina iskustva rada u oblasti ravoja instrumenata obrazovne politike i primene novih tehnologija u obrazovanju. Od 2014. godine je stalnih član radnih grupa Direktorata za obrazovanje i kulturu – Evropske komisije, uspostavljanih radi razvoja digitalnog obrazovanja u Evropi....

Danka Mirilović

TEMA:Virtuelni muzej

Profesor matematike u ETŠ  ,,Nikola Tesla”. Završiila master studije na Matematičkom fakultetu. Predavanja upotpunjavam izradom projekata i radionica. Mentor učenicima koji tri godine za redom pobeđuju na “Mostu matematike”. Prvo mesto na “Najboljoj tehnološkoj inovaciji”. eTwinning projekat “V-Twinning: The World Without Borders” nagrađen specijalnom, nacionalnom i evropskom oznakom kvaliteta.Organizator manifestacije “Matematika iz Teslinog dvorišta”.

PREDAVANJE: Virtuelni muzej

Kroz plan i postupak izrade virtuelnog muzeja u alatu artsteps.com, korišćenom u eTwining projektu “V-Twinning: The World Without Borders”, učenici su se bavili istraživanjem, sarađivali i komunicirali sa ostalim učesnicima na engleskom jeziku. Prikazaćemo alatke za formiranje izložbenog prostora, ugradnju 3D modela, audio- i video-zapisa, slika i teksta koji se pokreću u trenutku kada posetilac, u svojoj virtualnoj šetnji, prolazi pored njih. Napravljena izložba se može postaviti u učenički portfolio, promovisati ugradnjom unutar nekog drugog internet prostora ili putem socijalnih mreža.

Danka Mirilović

Virtuelni muzej

Profesor matematike u ETŠ  ,,Nikola Tesla”. Završiila master studije na Matematičkom fakultetu. Predavanja upotpunjavam izradom projekata i radionica. Mentor učenicima koji tri godine za redom pobeđuju na “Mostu matematike”. Prvo mesto na “Najboljoj tehnološkoj inovaciji”. eTwinning projekat “V-Twinning: The World Without Borders” nagrađen specijalnom, nacionalnom i evropskom oznakom kvaliteta.Organizator manifestacije...

Dragana Malidžan Vinkić

TEMA:Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Dragana Malidžan Vinkić, koordinatorka za obrazovanje u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva zadužena za pružanje stručne podrške i izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Osnovna nadležnost Tima je jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na međunarodnim standardima i primerima dobre prakse. Podršku u unapređenju procesa socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva pružiila je Vlada Švajcarske u okviru projekta „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji – faza 3“.

Dragana Malidžan Vinkić

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Dragana Malidžan Vinkić, koordinatorka za obrazovanje u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva zadužena za pružanje stručne podrške i izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Osnovna nadležnost Tima je jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na međunarodnim standardima i primerima...

Dragana Šipraga

TEMA:Mogućnosti digitalnih tehnologija u razvijanju projekta

Dragana Šipraga, PU Dr Sima Milošević, Zaposlena u predškolstvu preko 25 godina. Završila medicinsku školu i radila kao medicinska sestra vaspitač u Centru za zaštitu odojčadi dece i omladine i završavala Višu vaspitačku u Beogradu, pa Učiteljski fakultet. Radila u P. U. Klincograd na položaju direktora vrtića, a od 2014. godine zaposlena u PU Dr Sima Milošević u Zemunu.

PREDAVANJE: Mogućnosti digitalnih tehnologija u razvijanju projekta

Otkrivanje mogućnosti primene digitalnih tehnologija u cilju sagledavanja prakse vrtića – globalno, bez vremenskih ograničenja. U razvoju obrazovnih kompetencija deteta za celoživotno učenje kroz smisleno korišćenje digitalnih tehnologija koje deci omogućavaju da dođe do informacije, istražuje i dokumentuje. Prezentacija obuhvata prikaz upotrebe digitalnih tehnologija u svim fazama razvijanja projekta kao inspiraciju, provokaciju i podršku učenju, ali i dokumentovanje procesa. Na kraju se prikazuje i deo filma koji je svojevrsna dokumentacija participacije dece i porodice u praćenju i razvijanju programa.

Dragana Šipraga

Mogućnosti digitalnih tehnologija u razvijanju projekta

Dragana Šipraga, PU Dr Sima Milošević, Zaposlena u predškolstvu preko 25 godina. Završila medicinsku školu i radila kao medicinska sestra vaspitač u Centru za zaštitu odojčadi dece i omladine i završavala Višu vaspitačku u Beogradu, pa Učiteljski fakultet. Radila u P. U. Klincograd na položaju direktora vrtića, a od 2014....

Duša Vuković

TEMA:Oracle alati u nastavi baza podataka u IT odeljenjima gimnazija
Profesorka računarske grupe predmeta u Matematičkoj gimnaziji i u Računarskoj gimnaziji u Beogradu. Instruktorka Oracle Akademije za međunarodne obuke stručnog usavršavanja za nastavnike za kurseve baza podataka i Java programiranja. Nosilac zvanja Pedagoški savetnik. Jedan od autor plana i programa za Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku po kojem se radi u preko 50 odeljenja u gimnazijama širom Srbije, trener obuka za nastavnike i autor elektronskih udžbenika za rad nastavnika i učenika za predmete Baze podataka i Objektno orijentisano programiranje (Zavod za unapređivanje obrazovanja). Autorka više knjiga iz oblasti programiranja, među kojima su i dva odobrena udžbenika za gimnazije za predmet Računarstvo i informatika u trećem i četvrtom razredu. Dobitnica nagrada: Кreativna škola 2008/09, Srbija – druga nagrada u kategoriji srednjih škola za projekat “Moderne tehnologije u praktičnoj primeni teorijskih znanja i timski rad učenika” i Evropski forum inovativnih nastavnika, Majkrosoft, 2008, Hrvatska – treća nagrada u kategoriji kolaboracije za projekat “Exploring Science through Bogging” i učešće na svetskom forumu inovativnih nastavnika – Majkrosoft, Hong Кong, Кina.
PREDAVANJE: Oracle alati u nastavi baza podataka u IT odeljenjima gimnazija
Baze podataka su dvogodišnji predmet koji je predviđen nastavnim planom i programom za specijalizovana IT odeljenja u gimnazijama. U velikom broju gimnazija širom Srbije koja imaju IT odeljenja, nastava ovog predmeta će po prvi put krenuti da se realizuje sa učenicima trećeg razreda naredne školske godine. Za realizaciju predmeta, u skladu sa nastavnim planom i programom, se mogu koristiti besplatni Oracle alati i programi Oracle Akademije. U oblasti baza podataka, Oracle alati zauzimaju izuzetno važno mesto, pa tako i njihova upotreba u nastavi može dosta da doprinese kvalitetu nastave.

Duša Vuković

Oracle alati u nastavi baza podataka u IT odeljenjima gimnazija

Profesorka računarske grupe predmeta u Matematičkoj gimnaziji i u Računarskoj gimnaziji u Beogradu. Instruktorka Oracle Akademije za međunarodne obuke stručnog usavršavanja za nastavnike za kurseve baza podataka i Java programiranja. Nosilac zvanja Pedagoški savetnik. Jedan od autor plana i programa za Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku po kojem...

Duško Radaković

TEMA:Mešoviti oblik nastave na Beogradskoj politehnici

Rođen u Ottawa, Canada, 1962. godine. Osnovnu školu završio u USA i Srbiji. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1990. godine. Doktorant na Univerzitetu Singidunum. Radno iskustvo: Teleoptik d.o.o.- sistem administrator, inženjer razvoja, vodeći inženjer razvoja, direktor radne jedinici Istraživanje i razvoj; Savezni zavod za mere i dragocene metale- savetnik za uvoz, samostalni savetnik za IT; Marketing Effects Studio Consultants- web design & development; Methode Electronics Malta Ltd.- Senior Product Design Engineer; VŠ SS Beogradska politehnika- stručni saradnik/predavač/projektant informacionog sistema. Autor brojnih naučnih radova, knjiga i tehničkih inovacija i patenata. Učestvovao u projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i u projektima ERASMUS+.

PREADAVANJE: Mešoviti oblik nastave na Beogradskoj politehnici

Savremena i efikasna nastavna metodologija na svim nivoima obrazovanja više je stvar pojedinca i afiniteta, kao i motivacije za unapređenje kvaliteta nastave. Projekat ,,Virtualni nastavnik 2019″ (V-NAST2019), realizovan je kao skup aktivnosti predavanja i radionica namenjenih podizanju kvaliteta nastave. Ove aktivnosti imale su za cilj poboljšanje profesionalnih veština i nastavnih metodologija za nastavnike i saradnike na svim nivoima obrazovanja, a sa ciljem kreiranja virtuelne nastave i virtuelnih zajednica. Jedan od ishoda projekta bio je implementacija Canvas LMS-a i prelazak iz tradicionalnog u mešovito okruženje za učenje. U ovoj prezentaciji predstavljen je projekat V-NAST2019 kao i rezultati procesa tranzicije nastavne metodologije na predmetu CAD2. Ankete studenata odražavaju mišljenje o novim nastavnim metodama. Na kraju, predstavljena su neka iskustva u vezi sa kvalitetom upravljanja mešovitim oblikom nastave.

Duško Radaković

Mešoviti oblik nastave na Beogradskoj politehnici

Rođen u Ottawa, Canada, 1962. godine. Osnovnu školu završio u USA i Srbiji. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1990. godine. Doktorant na Univerzitetu Singidunum. Radno iskustvo: Teleoptik d.o.o.- sistem administrator, inženjer razvoja, vodeći inženjer razvoja, direktor radne jedinici Istraživanje i razvoj; Savezni zavod za mere i dragocene metale- savetnik...

Frosina Pantoš

TEMA:Osnaživanje učenika u primeni IKT-a

Nastavnik-defektolog u OSŠ ,,9.maj”. Početno radno iskustvo stekla u Novom Sadu u školi ,,Milan Petrović”. Od 2012. god. na radnom mestu nastavnik-defektolog u OSŠ ,,9.maj” u Zrenjaninu. IKT u nastavi koristi kao potrebu za oplemenjivanjem tradicionalne nastave.  Od 2015. svoje digitalno iskustvo deli na: https://inkluzivnanastava.jimdofree.com

PREDAVANJE: Osnaživanje učenika u primeni IKT-a

U procesu osmišljavanja nastavnih aktivnosti, uzimajući u obzir sve individualne i specifične potrebe učenika, uz uvažavanje svih didaktičkih principa ukazala se potreba da se napusti “dosadno“ školsko okruženje. Da bi se ostvarili kognitivni domeni, u pogledu na to šta učenici treba da usvoje, shvate i primene, virtuelno smo posetili  Narodni  muzej u Nišu, postavka- “Srednjovekovno oružje u Srbiji”. Vršnjačku podršku pružili su nam učenici šestog razreda sa svojom nastavnicom istorije. Usvojenost nastavnog sadržaja proverili  smo kroz alat za e-učenje, Hot-potejtos.

Frosina Pantoš

Osnaživanje učenika u primeni IKT-a

Nastavnik-defektolog u OSŠ ,,9.maj”. Početno radno iskustvo stekla u Novom Sadu u školi ,,Milan Petrović”. Od 2012. god. na radnom mestu nastavnik-defektolog u OSŠ ,,9.maj” u Zrenjaninu. IKT u nastavi koristi kao potrebu za oplemenjivanjem tradicionalne nastave.  Od 2015. svoje digitalno iskustvo deli na: https://inkluzivnanastava.jimdofree.com PREDAVANJE: Osnaživanje učenika u primeni...

Goran Mašanović

TEMA:Onlajn nastava i virtuelne laboratorije u Sauthemptonu

Profesor dr. Goran Mašanović je profesor silicijumske fotonike u Optoelektronskom istraživačkom centru na Univerzitetu u Sauthemptonu, UK. Goran je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao iz oblasti silicijumske fotonike na Univerzitetu Sari u UK 2005. godine. Na istom univerzitetu je i magistrirao 2009. iz oblasti unapređenja nastave u visokoškolskim ustanovama. Prof. Mašanović vodi grupu za Silicijumsku fotoniku u srednjoj infracrvenoj oblasti. Objavio je preko 400 naučnih radova, i trenutno je angažovan na istraživačkim projektima vrednim 20 miliona funti. Goran je takođe gostujući profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Dobitnik je više nagrada za unapređenje nastave.

PREDAVANJE: Onlajn nastava i virtuelne laboratorije u Sauthemptonu

Svedoci smo izuzetno brze promene u okolnostima održavanja nastave. Većina škola i univerziteta u Evropi i Severnoj Americi je zatvorena i nastavno osoblje se prilagođava novonastaloj situaciji i prelazi na onlajn nastavu. Situacija u UK je po tom pitanju slična mnogim drugim zemljama. Od pre tri-četiri sedmice nastava u UK je prekinuta i nastaviće se krajem aprila držanjem onlajn časova. Trenutno se vode obimni razgovori kako preći na takvu nastavu, koje alate koristiti, koje su prednosti i mane svakog od njih. Organizuju se vebinari za nastavno osoblje, pišu se dokumenti koji daju više informacija, širi se dobra praksa. Većina nastavnika u Sauthemptonu koristi Panopto (Panopto) alat za snimanje predavanja kako bi ista bila postavljena na Blackboard platformu i omogućeno studentima da ih gledaju. Neki profesori će snimati predavanja uživo, mnogi će ih snimiti ranije kod kuće i postaviti pre časova. Moj pristup će biti ovaj drugi, gde će studenti imati priliku da vide predavanje unapred, moći da unapred postave pitanja, a sam onlajn čas ću koristiti za odgovor na ta pitanja i za diskusiju sa studentima. Za tu priliku ću koristiti Microsoft Teams platformu. Kako smo onemogućeni da držimo laboratorijske vežbe, u saradnji sa našim iSolutions timom u Sauthemptonu, razvili smo virtuelnu laboratoriju za integrisanu fotoniku. Studenti mogu da vide celu eksperimentalnu postavku, da nauče njene delove, da pogledaju video materija, i da interaktivno probaju da postave čip i da ga izmere. Na kraju treba da odgovore na pitanja koja proveravaju njihovo znanje. Ocene se vide u Blackboard-u. Ideja je bila da se ova virtuelna platforma koristi u normalnim okolnostima kako bi se studenti što bolje spremili za laboratorijske vežbe, ali sada je ona još korisnija u uslovima kada vežbe ne mogu da se odvijaju i kada studenti mogu samo na ovaj način da dobiju iskustvo o merenjima.

Goran Mašanović

Onlajn nastava i virtuelne laboratorije u Sauthemptonu

Profesor dr. Goran Mašanović je profesor silicijumske fotonike u Optoelektronskom istraživačkom centru na Univerzitetu u Sauthemptonu, UK. Goran je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao iz oblasti silicijumske fotonike na Univerzitetu Sari u UK 2005. godine. Na istom univerzitetu je i magistrirao 2009. iz oblasti...

Ivan Milovanović

TEMA:Digitalne navike nastavnika - preduslov za digitalizaciju nastave

Učitelj i pedagoški savetnik u maloj seoskoj onovnoj ,,Joca Milosavljević” , u kombinovanom odeljenju, specijalista metodike nastave prirode i društva i msr obrazovnih politika. Učestvovao u različitim projektima koji za cilj imaju unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Autor međuškolskog projekta Naša škola – Viki škola , više programa stručnog usavršavanja i stručnih radova.

PREDAVANJE: Digitalne navike nastavnika – preduslov za digitalizaciju nastave

Rezultati sprovedenog istraživanja pokazuju da su digitalne kompetencije nastavnika često na niskom nivou, da oni najčešće pribegavaju štampanju materijala kreiranih na digitalnim uređajima. Sa druge strane imamo nastojanja države da digitalizuje sistem obrazovanja kroz programe stručnog usavršavanja. Da li su i na koji način digitalne navike nastavnika u skladu sa Okvirom digitalnih kompetencija? Pokušaćemo da odgovorimo na pitanje na koji način možemo doprineti unapređivanju digitalnih kompetencija nastavnika u cilju unapređivanja kvaliteta nastave.

Ivan Milovanović

Digitalne navike nastavnika - preduslov za digitalizaciju nastave

Učitelj i pedagoški savetnik u maloj seoskoj onovnoj ,,Joca Milosavljević” , u kombinovanom odeljenju, specijalista metodike nastave prirode i društva i msr obrazovnih politika. Učestvovao u različitim projektima koji za cilj imaju unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Autor međuškolskog projekta Naša škola – Viki škola , više programa stručnog usavršavanja...

Ivana Čvorović Plavšić

TEMA:Preduzetništvo: internet i računar kao resurs

Nastavnik ekonomske grupe predmeta, Medicinska škola Čačak. Ekonomski fakultet Beograd; Master Inženjerski menadžment; 18 god. rada u školi; saradnja sa lokalnom samoupravom, bankama, kompanijama, NGO (Tempus, JA, ETF); KViS: objavljen rad -Izrada CV i simulacija razgovora za posao- ,, primena Europass alata u nastavi; Selfi i es dnevnik koordinator; kreator i realizator projekta -Napravi korak-“ samozapošljavanje, primena IKT alata u razvoju biznis plana.

PREDAVANJE: Preduzetništvo: internet i računar kao resurs

Takmičenje simulira reale situacije u preduzetništvu. Timove čine učenici različitih odeljenja i uzrasta, koriste dostupne resurse, računar i internet da dođu do informacija o tržištu, investicijama, dobavljačima, marketingu. Dobijaju mail sa zadatkom i modelom biznis plana kroz koji detaljno opisuju svoju biznis ideju, izrađuju biznis plan i prezentaciju koristeći, mailom šalju radove žiriju sastavljenom od predstavnika škole, partnerskih kompanija i samouprave. Timovi predstavljaju svoje ideje žiriju i publici, biraju se najbolji koji dobijaju robne i novčane nagrade.

Ivana Čvorović Plavšić

Preduzetništvo: internet i računar kao resurs

Nastavnik ekonomske grupe predmeta, Medicinska škola Čačak. Ekonomski fakultet Beograd; Master Inženjerski menadžment; 18 god. rada u školi; saradnja sa lokalnom samoupravom, bankama, kompanijama, NGO (Tempus, JA, ETF); KViS: objavljen rad -Izrada CV i simulacija razgovora za posao- ,, primena Europass alata u nastavi; Selfi i es dnevnik koordinator; kreator...

Ivana Kovačević

TEMA:Obrazovni softver za učenje na daljinu

Ivana Kovačević, nastavnica srpskog jezika i književnosti iz Beograda, koja radi u OŠ “Dr Dragan Hercog”. Ivana predaje učenicima koji su na bolničkom i kućnom lečenju i ima veliko iskustvo u organizovanju učenja na daljinu. Kao jedna od najboljih edukatora Srbije, plasirala se u 50 najboljih nastavnika sveta u okviru takmičenja „Global Teacher Prize“.

PREDAVANJE: Obrazovni softver za učenje na daljinu

Radna grupa za obrazovni softver Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu bavi se unapređivanjem nastave matematike, računarstva i informatike kroz razvoj elektronskih platformi, stručno usavršavanje nastavnika, kao i kreiranje elektronskih materijala za realizaciju nastave. Radna grupa sprovodi i podržava istraživanja u vezi sa nastavom matematike, računarstva i informatike, a bavi se i ispitivanjem poboljšanja nastave primenom interaktivnih nastavnih sadržaja. Svi kreirani nastavni materijali, elektronski kursevi i softverski paketi su besplatni i javno dostupni na adresi: http://edusoft.matf.bg.ac.rs.
Obrazovne platforme „eZbirka“, „Završni ispit“ i „Prijemni ispit“ nastale su u okviru projekata Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Društva matematičara Srbije. Podršku projektima pružili su Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i GeoGebra Centar Beograd. Sve platforme se mogu koristiti na različitim vrstama modernih uređaja (personalnim računarima, tabletima, prenosivim računarima i pametnim telefonima) i pružaju mogućnost pripreme učenika osnovnih i srednjih škola za polaganje ispita. Predložene platforme mogu se koristiti za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog procesa učenjem na daljinu.

Ivana Kovačević

Obrazovni softver za učenje na daljinu

Ivana Kovačević, nastavnica srpskog jezika i književnosti iz Beograda, koja radi u OŠ “Dr Dragan Hercog”. Ivana predaje učenicima koji su na bolničkom i kućnom lečenju i ima veliko iskustvo u organizovanju učenja na daljinu. Kao jedna od najboljih edukatora Srbije, plasirala se u 50 najboljih nastavnika sveta u okviru...

Jasna Bošković

TEMA:Virtuelni muzej

Nastavnik računarske grupe predmeta u ETŠ ,,Nikola Tesla”. Završila ETF u Beogradu. Nastavnik IT predmeta kroz koje se trudi da, kroz projektnu nastavu i primenom tehnologije na nove načine, usmeri učenike ka ostavarenju ciljeva učenja. Odabrana za eTwinning ambasadora na osnovu nacionalnih i evropskih oznaka kvaliteta i širenja primera dobre prakse. Projekat “V-Twinning: The World Without Borders” ocenjen maksimalnom ocenom i specijalno nagrađen.

PREDAVANJE: Virtuelni muzej

Kroz plan i postupak izrade virtuelnog muzeja u alatu artsteps.com, korišćenom u eTwining projektu “V-Twinning: The World Without Borders”, učenici su se bavili istraživanjem, sarađivali i komunicirali sa ostalim učesnicima na engleskom jeziku. Prikazaćemo alatke za formiranje izložbenog prostora, ugradnju 3D modela, audio- i video-zapisa, slika i teksta koji se pokreću u trenutku kada posetilac, u svojoj virtualnoj šetnji, prolazi pored njih. Napravljena izložba se može postaviti u učenički portfolio, promovisati ugradnjom unutar nekog drugog internet prostora ili putem socijalnih mreža.

Jasna Bošković

Virtuelni muzej

Nastavnik računarske grupe predmeta u ETŠ ,,Nikola Tesla”. Završila ETF u Beogradu. Nastavnik IT predmeta kroz koje se trudi da, kroz projektnu nastavu i primenom tehnologije na nove načine, usmeri učenike ka ostavarenju ciljeva učenja. Odabrana za eTwinning ambasadora na osnovu nacionalnih i evropskih oznaka kvaliteta i širenja primera dobre...

Jasna Marković

TEMA:S malo sredstava i puno energije do bolje škole

Direktorka gimnazije u Lazarevcu,  profesor matematike i informatike. Preko 20 godina radim u prosveti, od toga sam prvih 10 godina bila nastavnik matematike u osnovnoj školi, a poslednjih godina sam zaposlena u Gimnaziji u Lazarevcu, najpre kao nastavnik, a sada kao direktor ove ustanove. Prošla sam kroz ceo douniverzitetski ciklus, bila puno puta nagrađena za svoj rad najviše zbog inovativnog pristupa nastavi, koji sam uglavnom kombinovala sa upotrebom IKT-a u nastavi. Neka od meni najdradzih priznanja su: Lice matematike (Centar za promociju nauke me je izabrao kao jednu od 10 najboljih nastavnika matematike 2016.g), Global Math Ambassador (2016.g), Scientix ambasador (od 2018.g). Bila sam među predavačima na konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju (2016.g), nekoliko puta na Ddržavnom seminaru DMS-a, učesnik Međunarodne konferencije u Atini (2014.g), Tempus projekta Vizuelizacija matematike, učesnik završne konferencije Open Discovery Space u Briselu. Bila sam predavač i uččesnik brojnih manifestacija u Srbiji (Maj mesec matematike, NIMAT, Most matematike, etwinning konferencije, …). Od svega najveći uspeh su rezultati mojih učenika kako na takmičenjima, tako i na prijemnim ispitima za fakultete. Poslednje 2 godine se kao direktor gimnazije trudim da osavremenim nastavu u svojoj školi, uvedem moderna učila i metode, te obogatim vannastavne aktivnosti učenika u školi i van nje.

PREDAVANJE: S malo sredstava i puno energije do bolje škole

Uverena da svaka škola može i mora da ima bar osnovne preduslove za uvođenje IKT-a u nastavu, pre dve godine sam kao direktor škole krenula u borbu za iznalaženje sredstava, donatora kako bi modernizovala uslove i način rada svojih kolega. Nije bilo lako, ali moguće je od jedne vrlo uštogljene, tradicionalne gimnazije stići do pristojno moderno opremljene škole u koju nastavnici i đaci rado dolaze i tokom raspusta! Prevazići otpor nekih kolega prema promenama, motivisati zaposlene da rade drugačije, kreativnije, uz pomoć IKT-a, a bez mogućnosti da to nekako i finansijski nagradite, može se jedino ličnim primerom i stvaranjem uslova da se takva kvalitetna, savremena nastava realizuje.

Jasna Marković

S malo sredstava i puno energije do bolje škole

Direktorka gimnazije u Lazarevcu,  profesor matematike i informatike. Preko 20 godina radim u prosveti, od toga sam prvih 10 godina bila nastavnik matematike u osnovnoj školi, a poslednjih godina sam zaposlena u Gimnaziji u Lazarevcu, najpre kao nastavnik, a sada kao direktor ove ustanove. Prošla sam kroz ceo douniverzitetski ciklus,...

Jelena Živanović

TEMA:Edmodo platforma u radu sa decom predškolskog uzrasta

Jelena Živanović je studentkinja master studija na Akademiji vaspitačko-medicinskih strukovnih studija u Kruševcu. U VOS Kreativno pero zaposlena je kao vaspitač od 2015. godine. Autor je nekoliko stručnih radova na temu unapređivanja vaspitno-obrazovne prakse i profesionalnog razvoja vaspitača. Zainteresovana je za uvođenjem inovacija u nastavu zasnovanim na zahtevima savremenog društva.

PREDAVANJE: Edmodo platforma u radu sa decom predškolskog uzrasta

Jelena Živanović

Edmodo platforma u radu sa decom predškolskog uzrasta

Jelena Živanović je studentkinja master studija na Akademiji vaspitačko-medicinskih strukovnih studija u Kruševcu. U VOS Kreativno pero zaposlena je kao vaspitač od 2015. godine. Autor je nekoliko stručnih radova na temu unapređivanja vaspitno-obrazovne prakse i profesionalnog razvoja vaspitača. Zainteresovana je za uvođenjem inovacija u nastavu zasnovanim na zahtevima savremenog društva....

Jovana Ilić

TEMA:Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Jovana Ilić, programska asistentkinja u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva zadužena za poslove koji se tiču komunikacije Tima u cilju informisanja javnosti o temama kojima se tim bavi i postignutim rezultatima na polju socijalnog uključivanja u Srbiji. Osnovna nadležnost Tima je jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na međunarodnim standardima i primerima dobre prakse. Podršku u unapređenju procesa socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva pružiila je Vlada Švajcarske u okviru projekta „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji – faza 3“.

Jovana Ilić

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Jovana Ilić, programska asistentkinja u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva zadužena za poslove koji se tiču komunikacije Tima u cilju informisanja javnosti o temama kojima se tim bavi i postignutim rezultatima na polju socijalnog uključivanja u Srbiji. Osnovna nadležnost Tima je jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi...

LJiljana Krkić

TEMA:Programi Oracle Akademije kao podrška nastavnom osoblju

Zaposlena u kompaniji Oracle Srbija i Crna Gora d.o.o. od 2005 godine, na različitim pozicijama, najveći deo vremena baveći se obrazovanjem. Odgovorna osoba za Oracle Univerzitet, profesionalnu trening organizaciju i liniju biznisa za edukaciju partnera i korisnika Oracle proizvoda i za Oracle Akademiju, vodeći filantropski obrazovni program korporacije Oracle za podršku školstvu.Oracle Akademija nastavnom kadru iz obrazovnih institucija širom sveta nudi računarske alate koji su im potrebni kako bi mogli da angažuju, inspirišu i pripreme svoje đake i studente da budu sutrašnji lideri i inovatori i pomognu im da ostvare svoje snove.

GLAVNO PREDAVANJE: Programi Oracle Akademije kao podrška nastavnom osoblju

Tokom ovog predavanja će biti predstavljeni načini saradnje sa osnovnim, srednjim i višim školama i fakultetima, kao i nastavni planovi i programi koji su kroz ovu saradnju nastavnom kadru besplatno dostupni.

Oracle Akademija unapređuje računarske nauke na globalnom nivou kako bi pospešila usvajanje novog znanja, razvoj veština, inovacije i raznolikost u oblastima tehnologije.

LJiljana Krkić

Programi Oracle Akademije kao podrška nastavnom osoblju

Zaposlena u kompaniji Oracle Srbija i Crna Gora d.o.o. od 2005 godine, na različitim pozicijama, najveći deo vremena baveći se obrazovanjem. Odgovorna osoba za Oracle Univerzitet, profesionalnu trening organizaciju i liniju biznisa za edukaciju partnera i korisnika Oracle proizvoda i za Oracle Akademiju, vodeći filantropski obrazovni program korporacije Oracle za...