KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE 2023

AGENDA

PETAK, 28.4.2023.

Vreme

Digitalno Obrazovanje 2023 - Plenarni program

17:00-17:40

Svečano otvaranje
dr Saša Stojanović, pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosveti, Ministarstvo prosvete
dr Branislav Ranđelović, direktor, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Dragan Rakita, rukovodilac sektora za stručno usavršavanje i napredovanje u zvanja, Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
Yosi Echeverry Burckhardt, zamenica direktorke, UNICEF u Srbiji
Milan Gospić, direktor, Microsoft Srbija
dr Nebojša Vasiljević, direktor, Fondacija Petlja
Aleksandar Borisavljević, direktor, Centar za obrazovne tehnologija na Zapadnom Balkanu

17:40-18:25

Panel diskusija – Donesi svoj uređaj u školu
Moderator:
dr Danijela Šćepanović, samostalni savetnik, Sektor za digitalizaciju u prosveti, Ministarstvo prosvete
Govornici:
Katarina Aleksić, rukovoditeljka Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Dragana Malidžan Vinkić, Projektna manadžerka, Centar za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan
Verica Arula, nastavnica, OŠ“ Branislav Nušić“, Beograd
Milica Sušić, mentorka UNICEF omladinskog odbora, U-report – upotreba mobilnih u nastavi

18:25-18:40

Simona Petkova, asistent za razvoj politika – Digitalno obrazovanje – Evropska komisija,
Tema:
Prezentacija vodiča: Suočavanje sa dezinformacijama na internetu putem obrazovanja: evropski pristup

18:40-18:55

Partnerska prezentacija: Microsoft Srbija
Oliver Zofič,
Privremeni voditelj obrazovanja za Centralnu i Istočnu Evropu i viši stručnjak za moderno radno mesto (CIE)", Microsoft
Prezentacija:
Trendovi i prilike u obrazovanju

18:55-19:10

Veštačka inteligencija i dobrobit učenika – preporuke i zaključci sa okruglog stola
Katarina Aleksić, rukovoditeljka Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

dr Danijela Šćepanović, samostalni savetnik, Sektor za digitalizaciju u prosveti, Ministarstvo prosvete
Dragana Malidžan Vinkić, projektna manadžerka, Centar za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan

19:10-19:30

Alain THILLAY, službenik za politiku / privremeno delegirani nacionalni ekspert, Odeljenje 'Digitalno obrazovanje', GD EAC, Evropska komisija
Prezentacija vodiča:
Etičke smernice za upotrebu veštačke inteligencije i podataka u nastavi za obrazovne radnike

19:30-19:45

Partnerska prezentacija: Oracle Academy
Ljiljana Krkić
, Oracle Academy
Duša Vuković, 
Matematička gimnazija i Računarska gimnazija, Beograd
Prezentacija:
Novosti u Oracle Academy

19:45-20:00

Krislin Raik, Community Manager, EdTech Estonia
Prezentacija:
Naučene lekcije od EdTech Estonije. Kako izgraditi ekosistem?

20:00-20:20

Partnerska prezentacija: UNICEF Srbija i Yettel

Dejan Stanković, Education Officer, UNICEF Serbia

Marija Vujanić, direktorka komunikacija i održivog poslovanja, Yettel Srbija
Prezentacija:
Povezivanjem do socijalne inkluzije

20:20-21:00

Panel diskusija: Zašto evolucija, a ne revolucija
prof. dr Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Katarina Aleksić, rukovoditeljka Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Katarina Anđelković, programska koordinatorka, Fondacija „Petlja“

SUBOTA, 29.4.2023.

Program / Vreme

IKT u predškolskom obrazovanju

Moderator programa:

Nataša Anđelković, PU "11. April", Novi Beograd

IKT u osnovnom i srednjem obrazovanju 
Moderatori programa:

Katarina Anđelković, Fondacija Petlja
Katarina Aleksić, ZVKOV

IKT u inkluzivnom obrazovanju

Moderator programa:

Dragana Malidžan Vinkić, EdTech Center WB

IKT u visokom obrazovanju
Moderatori programa:

Danijela Šcepanović, MP

Uglješa Marjanović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

10.00:10.15


Uvodno obraćanje moderatora

Uvodno obraćanje moderatora

Uvodno obraćanje moderatora

Uvodno obraćanje moderatora

10:15-10:30

Sanja Riđošić, PU "Radost", Novi Banovci
Nataša Vukin, PU "Radost", Novi Banovci
Prezentacija:
Podrška digitalnim kompetencijama vaspitača

Panel diskusija: Mi i VI


Učesnici:
Nebojša Vasiljević, direktor, Fondacija Petlja
Bojana Satarić, nastavnica informatičkih predmeta, Srednja škola za ekonomiju, pravo i administraciju, Beograd
Gordana Hajduković, profesorka fizike, Gimnazija "Svetozar Marković", Novi Sad
Jasna Marković, direktor, Gimnazija, Lazarevac

Diana Ghazyryan, Izvršni direktor K-12 industrije za Centralnu i Istočnu Evropu u okviru Microsoft obrazovanja
Prezentacija:
Microsoft osnaživanje pomoću pristupačnosti

Won Ho, Kongju National University, South Korea
Prezentacija:
Gejmifikacija sa chatGPT

10:30-10:45

Vanja Vuković Nikolić, PU,,Perka Vićentijević", Obrenovac
Ljiljana Janković, PU,,Perka Vićentijević", Obrenovac
Prezentacija:
Kako smo negovali kulturu upotrebe digitalnih tehnologija?

Vesna Savic Đukić, šefica odseka za saradnju sa privatnim sektorom u UNICEF-u u Srbi
Bojana Savanović
, Marketing Manager, Vega IT
Presentation:
Aplikacija "Srpski znakovni jezik za decu i početnike"

Ana Savić, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd
Prezentacija:
Primena blokčejn tehnologije u kolaborativnom učenju matematike

10:45-11:00

Nikolina Škundrić, PU "Radosno detinjstvo", Novi Sad
Sanja Miljević, PU "Radosno detinjstvo", Novi Sad
Prezentacija:
Građenje i razvijanje odnosa, saradnje i participacije porodica uz primenu digitalnih tehnologija

dr Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete
Marina Starčević Cviko, UNICEF Srbija
Mirjana Lazor, pedagog, ŠOSO "Milan Petrović", Novi Sad

Prezentacija:
Resursni centri - Novi mehanizam podrške inkluzivnom obrazovanju

Miloš Bajčetić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
Prezentacija:
Flipnuti nastavnik u izokrenutoj učionici

11:00-11:15

Tamara Ilić, Predškolska ustanova "11. april", Novi Beograd
Presentacija:
Escape room u funkciji provokacije u razvijanju teme/projekta

Lazar Bulatović, samostalni konsultant za pristupačnost
Prezentacija:
Pogled očima slepih u obrazovanju

Duško Radaković, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
Prezentacija:
"Hands-On" nastava - problematika pre, tokom i posle COVID-19

11:15-11:30

Slavica Jeremić, Predškolska ustanova "Bambi", Bor
Prezentacija:
Digitalna tehnologija u predškolskoj ustanovi

Jernej Pangrešič, Specijalista za rešenja u obrazovanju, Jugoistočna Evropa, Microsoft
Prezentacija:
Microsoft Teams i akceleratori učenja

Radmila Vidović, Škola za učenike oštećenog vida "Veljko Ramadanović"
Milica Cvetinović, Škola za učenike oštećenog vida "Veljko Ramadanović"
Prezentacija:
Reljefni crteži – pogledaj me dodirom

Jelena Lukić Nikolić, Visoka škola modernog biznisa, Beograd
Presentacija:
Ključna znanja i veštine u digitalnom dobu

11:30-11:45

Dijana Radenović Jović, UNICEF Crna Gora
Prezentacija:
Interaktivne igre - digitalni sadržaji u funkciji podrške dečjoj igri i unapređenju vaspitno obrazovnog procesa

Snežana Minić, OŠ "Dušan Radović", Pirot

Snežana Aleksić, OŠ "Dušan Radović", Pirot
Prezentacija:
Lav i Miš - Digitalni svet

Olivera Simić, OŠ ,,Borivoje Ž. Milojević" Krupanj
Prezentacija:
Asistivne tehnologije za učenike sa diskalkulijom

Oliver Zofič, Privremeni voditelj obrazovanja za Centralnu i Istočnu Evropu i viši stručnjak za moderno radno mesto (CIE)", Microsoft
Prezentacija:
Omogućavanje hibridnog učenja u visokom obrazovanju

11.45-12.00

Panel diskusija: Profesionalni razvoj u digitalno doba


Učesnici:
Aleksa Eremija, savetnik koordinator u Centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju ZUOV
Dijana Radenović Jović, ECE Konsultant za Sadržaj / Platforma Pasos za Učenje, UNICEF Crna Gora
Aleksandra Manić, pedagog, PU "Dečji dani" Stari grad
Natalija Vasić, pedagog, PU "Milka Dimanić" Vlasotince
Olgica Stojić, psiholog, Udruženje stručnih saradnika i saradnika predškolskih ustanova Srbije

Emina Ilić, OŠ "17. oktobar" Jagodina

Vesna Milenković, OŠ "17.oktobar" Jagodina
Prezentacija:
Čitam i pišem uz pomoć mikrobita - Digitalni svet

Mirjana Mihailović, MŠ "Kosta Manojlović", Zemun
Tamara Damljanović, roditelj
Prezentacija:
Pomoć detetu - od roditelja do računara

Pauza

12.00-12.15

Suzana Janković, Tehnička škola GSP, Beograd
Prezentacija:
Izrada lekcija na sistemu za učenje Moodle

Borko Petrović, OŠ "Stevan Jakovljević", Paraćin
Prezentacija:
Roditelj - zaboravljeni stručni saradnik

Nada Ratković Kovačević, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
Prezentacija:
On-line nastava tokom pandemije Kovid-19

12.15-12.30

Jovan Marić, Fondacija Petlja
Prezentacija:
Petljini kursevi na Mudl platformi

Pauza

Milena Stojanović, Savremena gimnazija Beogard
Prezentacija:
Jezička kultura u digitalnom okruženju

12.30-12.45

Nataša Stanić, OŠ "Dušan Jerković", Ruma
Prezentacija:
Primer dobre prakse u sferi digitalne transformacije skole

Marijana Bugarski, ŠOSO sa domom "Vuk Karadžić", Sombor

Sandra Berić, ŠOSO sa domom "Vuk Karadžić", Sombor
Violeta Majski, OŠ " Dositej Obradović", Sombor
Prezentacija:
Uspešnom saradnjom pomeramo granice inkluzivnog okruženja

Elena Betenya, Minsk State Linguistic University, Belarus
Prezentacija:
Digitalne kompetencije

12.45-13.00

Željka Požgaj, Dječji vrtić Medveščak, Zagreb
Prezentacija:
Hoda li odgoj i obrazovanje u korak sa generacijom Alfa?

Suzana Subić, Deseta gimnazija Mihajlo Pupin, Novi Beograd
Prezentacija:
Samovrednovanje i digitalni kapaciteti škola

Slađana Jović, Gimnazija ,,Svetozar Marković”, Niš
Bojana Mitrićeski Anđelković, Š ,,Branislav Nušić'', Donja Trnava
Prezentacija:
Quiver Vision 3D Augmented Reality

Dejan Vračarević, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
Prezentacija:
Otvoreni obrazovni resursi - Implementacija digitalnih resursa za potrebe umetničkog obrazovanja uz korišćenje savremenih produkcionih 3D tehnologija

13.00-13.15

Nataša Milosavljević, Poljoprovredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Biljana Glisović, PU Veselo Detinjstvo, Raška
Prezentacija:
Naše istraživanje primene programa Scratch Junior

Ninoslava Šajinović, SSŠ „Dr Radivoj Uvalić", Bačka Palanka
Prezentacija:
Poslovna ideja, biznis plan, virtuelno preduzeće

Jasminka Olić Ilčešin, OŠ "Bratstvo jedinstvo", Kucura
Prezentacija:
Virtuelna i proširena realnost u inkluzivnom obrazovanju

Bojan Lazarević, University of Florida, USA
Prezentacija:
Nove tehnologije za online učenje: Činjenice i perspektive

13.15-13.30

Jelena Gajić, PU KIDS CLUB, Jagodina
Prezentacija:
IKT u funkciji jezičkih igara

Jasna Brkić, Biblioteka grada Beograda
Prezentacija:
Uloga novih tehnologija u razvoju čitalačkih navika kod dece u savremenom digitalnom dobu

Renata Koler, ŠOSO ,,Bratstvo", Bečej
Žarko Sebić, ŠOSO "Milan Petrović", Novi Sad
Prezentacija:
Muzička radionica za osobe sa invaliditetom

Završna reč

13.30-13.45

Nikolina Škundrić, PU "Radosno detinjstvo", Novi Sad
Sanja Miljević, PU "Radosno detinjstvo", Novi Sad Početno programiranje u vrtiću kroz razvijanje teme/projekta “Imenoigranje”

Snežana Jovicki, Tehnička škola Beograd Železnik, Čukarica
Prezentacija:
Muzika i književnost u roku i narodnoj folk muzici

Aleksandra Filipović, Internacionalna škola "Crnjanski", Jagodina
Prezentacija:
Digitalno okruženje - podsticaj za samostalno učenje

13.45-14.00

Završna reč

Završna reč

Marina Sparić, OŠ"Anton Skala", Beograd
Prezentacija:
Dobre aplikacije za obrazovanje GA-TE

14.00-14.15

Završna reč