ZAJEDNICA

Saznajte više o članovima zajednice eksperata
i praktičara Centra za obrazovne
tehnologije Zapadni Balkan

 

ZAJEDNICA EKSPERATA

Nataša Anđelković

TEMA:Panel diskusija: Znakovi pored puta; Glavno predavanje: Smernice za primenu digitalnih tehnologija u predškolskoj ustanovi i Okvir digitalnih kompetencija vapitača

Nataša Anđelković je direktor programa za predškolsko obrazovanje Centra za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan. Ona je strukovni vaspitač specijalista sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom, tenutno zaposlena u PU „11. april“ i angažovana kao edukator u Kliker IT centru za decu. Nataša je autor i koautor knjige “Dete i računar u porodici i dečjem vrtiću” (2008), udžbenika za predmet Digitalni svet (2020), više priručnika i brojnih naučnih publikacija, radova, prezentacija i radionica na teme primene i integracije digitalne tehnologije u vaspitno obrazovnom radu. Ona je koautor, realizator i moderator dva akreditovana programa stručnog usavršavanja za vaspitače. Učestvovala je kao trener i koautor u više različitih projekata podržanih od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a, kao i u više stručnih usavršavanja u Srbiji i drugim zemljama. Od 2016.do 2018. godine je bila eTwinning ambasador za Srbiju. Dobitnik je više domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja.

in

Nataša Anđelković

Panel diskusija: Znakovi pored puta; Glavno predavanje: Smernice za primenu digitalnih tehnologija u predškolskoj ustanovi i Okvir digitalnih kompetencija vapitača

Nataša Anđelković je direktor programa za predškolsko obrazovanje Centra za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan. Ona je strukovni vaspitač specijalista sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom, tenutno zaposlena u PU „11. april“ i angažovana kao edukator u Kliker IT centru za decu. Nataša je autor i koautor knjige “Dete i...

Uglješa Marjanović

Uglješa je direktor programa za visoko obrazovanje Centra za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan.

Od septembra 2015. godine izabran je u zvanje docenta na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Izvodio je i izvodi nastavu na predmetima Elektronsko poslovanje, Strateški menadžment, Upravljanje troškovima na projektu, Poslovne strategije (MBA). Pored nastave u Novom Sadu držao je i vežbe na diplomskim i poslediplomskim studijama na Blumbsburg Univerzitetu u Pensilvaniji na predmetima Uvod u informacione tehnologije i Menadžment informacioni sistemi. Na poziciji asistent menadžera Cisco instituta za preduzetništvo u Novom Sadu je radio od 2008. do 2013. godine. Nakon čega učestvuje u osnivanju Laboratorije za učenje na daljinu na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Od januara 2015. godine izabran je za člana stručnog tima u tematskoj grupi „Nacionalna grupa za IKT i online učenje” ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u okviru Otvorenog metoda koordinacije EU u oblasti obrazovanja i obuke. Doktorat je odbranio 2015. godine pod naslovom “Razvoj modela sistema za kolaboraciju i njegov uticaj na organizacione performanse preduzeća”. Bio je na dvogodišnjoj specijalizaciji u Sjedinjenim Američkim Državama gde je završio master program MBA, a kao istraživač je bio na CEEPUS međunarodnoj razmeni na Technikum Univerzitetu u Beču, CAMPUS02 Univerzitetu u Gracu, i u okviru Erasmus Mundus programa EM2STEM proveo je mesec dana na City Univerzitetu u Londonu 2012. godine. Bio je na jednogodišnjoj specijalizaciji u toku doktorskih studija na Univerzitetu u Varšavi, u okviru Erasmus Mundus EM2SIGMA programa za doktorante u toku školske 2013/2014. godine. Nakon odbrane doktorata odlazi na šestomesečni post-doktorat, program mobilnosti EM2SIGMAAgile, na City Univerzitetu u Londonu. Kao docent držao je nastavu na Kaunas tehničkom univerzitetu u Litvaniji, CAPMUS02 univerzitetu u Austriji, Pen State univerzitetu u SAD, kao i Tehničkom univerzitetu u Krakovu u Poljskoj.

Uglješa je radio kao Savetnik Ministra za inovacije u Vladi Republike Srbije od juna do novembra 2018. godine.

Od juna 2019. godine obavlja funkciju glavnog urednika časopisa International journal of industrial engineering and management.

in

Uglješa Marjanović

Uglješa je direktor programa za visoko obrazovanje Centra za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan. Od septembra 2015. godine izabran je u zvanje docenta na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Izvodio je i izvodi nastavu na predmetima Elektronsko poslovanje, Strateški menadžment, Upravljanje troškovima na projektu, Poslovne strategije (MBA). Pored nastave u...