Maja Vukadinović

Maja Vukadinović je medijski stručnjak, docent na Fakultetu savremenih umetnosti i predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti. Uređuje ediciju Multimedia u izdavačkoj kući Clio. Kao samostalni konsultant, drži treninge iz oblasti medijskog nastupa i veština komunikacije, kao i edukacije iz medijske pismenosti i srodnih tema. Autorka je studije Zvezde supermarket kulture (Clio, 2013) o fenomenu medijske…

Duško Radaković

Rođen u Ottawa, Canada, 1962. godine. Osnovnu školu završio u USA i Srbiji. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1990. godine. Doktorant na Univerzitetu Singidunum. Radno iskustvo: Teleoptik d.o.o.- sistem administrator, inženjer razvoja, vodeći inženjer razvoja, direktor radne jedinici Istraživanje i razvoj; Savezni zavod za mere i dragocene metale- savetnik za uvoz, samostalni savetnik za…